باب استغفار و آمرزش‏جوئى‏

پ‏1- رسول خدا (ص) فرمود:

بهترين دعا، آمرزش‏جوئى است.پ 2- از عبيد بن زراره، گويد: امام صادق (ع) فرمود:

هر گاه بنده بسيار آمرزش جويد، نامه عملش بالا رود در حالى كه مى‏درخشد.پ 3- از ياسر، از امام رضا (ع) مثل استغفار چون برگى است بر درختى كه بجنبد و پياپى فرو ريزد و آنكه از گناهش آمرزش جويد و باز گناه كند چون مسخره‏كننده پروردگار خود باشد.پ 4- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) را شيوه چنان بود كه از هيچ مجلسى بر نمى‏خاست گرچه كوتاه بود تا بيست و پنج بار از خدا عز و جل استغفار مى‏كرد.

 

پ‏5- امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در هر روز هفتاد بار از خدا عز و جل آمرزش مى‏جست و به درگاه خدا عز و جل هفتاد بار توبه مى‏كرد (راوى) گويد: گفتم: او مى‏فرمود: استغفر اللَّه ربى و اتوب اليه؟

در پاسخ فرمود: هفتاد بار مى‏فرمود: استغفر اللَّه، أستغفر اللَّه، و هفتاد بار مى‏فرمود: اتوب الى اللَّه، اتوب الى اللَّه.پ 6- از امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است:

 

استغفار و گفتن كلمه «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» بهترين عبادت است، خداوند عزيز جبّار فرموده است (22 سوره محمد): «بدان كه راستش اين است كه نيست شايسته پرستشى جز خدا و آمرزش خواه از گناه خودت».