باب الهام دعا

پ‏1- از هشام بن سالم، گويد: امام صادق (ع) فرمود:

آيا مى‏دانيد بلاء، طولانى است يا كوتاه است؟ گفتم: نه، فرمود: چون به هر كدام شما كه مبتلا شديد، الهام شد كه دعا كنيد، بدانيد كه مدت بلاء كوتاه است.پ 2- از ابى ولاد، گويد: امام كاظم (ع) فرمود:

 

هيچ بلائى بر بنده مؤمن نازل نشود كه خدا عز و جل بدو الهام بخشد تا دعا كند جز اينكه بر طرف شدن آن بلا نزديك است و هيچ بلائى بر بنده مؤمن نازل نشود كه از دعا كردن خوددارى كند جز اينكه بلا طولانى باشد، پس هر گاه بلا نازل شد، بر شما باد كه دعا كنيد و زارى كنيد به درگاه خدا عز و جل.