باب حيله‏گرى در طلب دنيا به وسيله دين

پ‏1- از يونس بن ظبيان، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود كه: رسول خدا (ص) فرموده:

راستى خدا عز و جل مى‏فرمايد: واى بر كسانى كه حيله‏گرى كنند براى به دست آوردن دنيا به وسيله دين، واى بر كسانى كه مى‏كشند آنهائى را كه امر به عدالت مى‏كنند از مردم، و واى بر حال كسانى كه مؤمن در ميان آنها به تقيّه به سر مى‏برد، آيا مرا فريب مى‏دهند، آيا بر من دليرى مى‏كنند؟ من به حقِ خود سوگند خورده‏ام كه براى آنها فتنه و آزمايشى بر آشوبم كه بردبار از آنها در آن سرگردان بماند.