(باب در اينكه با وجود ايمان، هيچ گناهى زيان ندارد و با كفر هيچ حسنه‏اى سود ندهد (باب كردار

پ‏1- از يعقوب بن شعيب، گويد: به امام صادق (ع) گفتم:

آيا براى كسى در برابر آنچه بكند، ثوابى بر خدا لازم باشد جز براى مؤمنان؟ فرمود: نه.پ 2- از امام صادق (ع)، فرمود:

موسى به خضر گفت: من به واسطه مصاحبت با تو، حق و حرمتى پيدا كردم و بايد به من سفارش و نصيحت كنى، در پاسخ او گفت: بدان چيزى بچسب كه با وجود آن، هيچ چيز به تو زيان ندارد چنانچه با جز آن، هيچ چيز براى تو سود ندارد (و آن ايمان است).پ 3- از ابى اميّه يوسف بن ثابت، گويد: من از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: با وجود ايمان، هيچ عملى زيان نرساند و با وجود كفر، هيچ عملى سود ندهد، آيا نبينى كه خدا فرمايد (54 سوره توبه): «و باز ندارد آنها را از اينكه خرجهاى آنها (در راه خدا) پذيرفته شود جز اينكه به‏

 

خدا و رسولش كفر ورزيدند [و نماز نخوانند جز با كسالت و انفاق نكنند جز با كراهت (55) در شگفت مباش از اموال و اولادشان همانا خدا مى‏خواهد به وسيله آنها در دنيا عذابشان كند] و جان آنها را بگيرد در حالى كه كافرند».پ 4- از امام صادق (ع)، فرمود:

با ايمان هيچ كردارى زيان ندارد و همچنين با كفر هيچ كردارى سود ندهد.پ 5- از محمد بن مارد، گويد: به امام صادق (ع) گفتم: براى ما حديثى روايت شده كه شما فرموديد: چون معرفت پيدا كردى، هر چه خواهى بكن، فرمود: آرى، من اين را گفته ام، گويد: گفتم:

اگر چه زنا كند و دزدى كند يا مى بنوشد؟ در پاسخ فرمود: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» با ما به انصاف رفتار نشده كه برداشته شده باشد.

همانا من گفتم: چون امام خود را شناختى، هر كار خيرى را از كم و بيش بكن، زيرا از تو پذيرفته شود.پ 6- امام صادق (ع) فرمود: امير المؤمنين (ع) بسيار در سخنرانى خود مى‏فرمود:

 

أيا مردم! دين خود را بچسبيد، دين خود را بچسبيد، زيرا گناه در آن بهتر است از كار خوب و ثواب در جز آن، كار بد در آن آمرزيده شود و كردار خوب در جز آن پذيرفته نباشد.