باب در اينكه دعاء سلاح مؤمن است

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

دعاء، سلاح مؤمن و ستون دين و نور آسمانها و زمين است.پ 2- امير المؤمنين (ع) فرمود:

دعاء، كليدهاى نجات و كاميابى و گنجينه‏هاى رستگارى است و بهترين دعاء آن دعاء است كه از سينه‏اى پاك و دلى پرهيزكار بر آيد، در مناجات سبب نجات است و با اخلاص خلاصى آيد و چون بى‏تابى سخت گردد، پناه‏جوئى به درگاه خدا است.پ 3- پيغمبر (ص) فرمود:

آيا شما را به سلاحى رهنمائى نكنم كه از دشمنتان نجات بخشد و روزى شما را فراوان و سرشار كند؟ گفتند: چرا، فرمود: به درگاه پروردگارتان در شب و روز دعا كنيد، زيرا سلاح مؤمن دعاء است.پ 4- از امام صادق (ع)، فرمود:

دعاء، سپر مؤمن است و هر زمانى كه بسيار در را كوبيدى به روى تو باز مى‏شود.

 

پ‏5- از امام رضا (ع) كه به ياران خود مى‏فرمود:

بچسبيد به اسلحه پيغمبران، به او عرض شد كه: سلاح پيغمبران چيست؟ فرمود: دعاء است.پ 6- امام صادق (ع) فرمود:

دعاء از نيزه آهنين نافذتر است.پ 7- امام صادق (ع) فرمود:

 

دعاء نافذتر است از نيزه آهنين.