(باب در خدمت به او (يعنى به مؤمن

پ‏1- از ابى المعتمر، گويد: شنيدم امير المؤمنين (ع) مى‏فرمود كه:

 

رسول خدا (ص) فرموده است: هر آن مسلمانى كه به مردم مسلمانى خدمت كند (او را نسزد) جز اينكه خدا به شماره آنان از خدمتكاران بهشتى به او عطا فرمايد.