باب دعا براى همه

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

 

رسول خدا (ص) فرموده است: هر گاه يكى از شماها دعا كند، براى همه دعا كند زيرا كه آن مستجاب‏تر است.