باب فضل فقراء مسلمانان

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

راستى فقيرهاى مسلمان چهل پائيز پيش از توانگران مسلمان در بستانهاى بهشت مى‏غلطند، سپس فرمود: من براى تو مثلى مى‏زنم، مثلش اين است كه دو كشتى بر گمركچى گذر كنند، در يكى نگاه كند و چيزى در آن نيست، گويد: آن را رها كنيد تا برود و در ديگرى نگاه كند و بنگرد كه پر از بار است، گويد: آن را نگهداريد.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

مصائب بخششهاى خدايند و فقر گنجينه خدا است.پ 3- امام صادق (ع) فرمود كه رسول خدا (ص) فرموده:

اى على! راستى كه خدا فقر را به خلقِ خود سپرده و هر كه آن را نهان دارد، خدا به اندازه ثواب روزه‏دار شب زنده دار به او بدهد، و هر كه آن را فاش سازد نزد كسى كه بر روا كردن حاجت او توانا است و آن را روا نكند، او را كشته است، هلا با تيغ و نيزه او را نكشته ولى با زخمى كه به دل آن حاجتمند زده، او را كشته است.

 

پ‏4- امام صادق (ع) فرمود:

هر آنچه ايمانِ بنده فزايد، تنگى معيشت او بدان بيشتر گردد.پ 5- امام صادق (ع) فرمود:

اگر اصرار و مطالبه پيوسته مؤمنان نبود به درگاه خدا براى طلب روزى، از اين حال فقر هم كه دارند، خدا آنها را به وضع بدترى منتقل مى‏كرد.پ 6- امام صادق (ع) فرمود:

به هيچ بنده‏اى چيزى از دنيا داده نشده جز براى عبرت گرفتن، و از بنده‏اى چيزى دريغ نشده جز براى آزمودن.پ 7- امام صادق (ع) فرمود:

شيعه‏هاى پاك ما در دولت باطل جز قوت بهره‏اى ندارند، به مشرق برويد يا به مغرب هرگز جز قوت روزى به دست نياريد.پ 8- امام صادق (ع) فرمود كه: پيغمبر (ص) فرموده:

اى على! حاجت سپرده خدا است نزد خلقش، هر كه آن را پيشِ خود نهان سازد و با آن بسازد، خدايش ثواب نمازگزار دهد كه آن را نزد كسى برد و اظهار كند كه بر روا كردن آن توانا است و آن را روا نكند، او را كشته باشد، هلا او را با تيغ و نيزه نكشته ولى به زخمى كه بر دل او زده است او را كشته.

 

پ‏9- امام صادق (ع) فرمود:

به راستى خدا عز و جل روز قيامت به فقرا و مسلمانان توجّه نمايد به مانند يك عذرخواه و مى‏فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند، من براى خوار داشتن شما در دنيا ندارتان نكردم و هر آينه امروز خواهيد ديد كه با شما چه مى‏كنم، هر كه در دار دنيا احسانى به شما كرده است، دست او را بگيريد و او را به بهشت بريد، فرمود كه:

يكى از آنها گويد: پروردگارا! دنيا داران بر خود رقابتها و خوشيها كردند، و زنان را نكاح كردند و جامه‏هاى نرم پوشيدند و خوراك‏ها خوردند و به كاخها نشستند و مركبهاى مشهور را سوار شدند، به من هم بده مانند آنچه به آنها دادى، خدا تبارك و تعالى‏ مى‏فرمايد:

براى تو و هر يك از شما بنده‏ها است، مانند هر آنچه به همه اهل دنيا دادم از روزى كه دنيا بوده تا روزى كه به پايان رسيده هفتاد برابر.پ 10- امام صادق (ع) فرمود:

هيچ آدمى‏زاده مؤمنى نبود جز اينكه فقير بود و هيچ آدمى زاده كافر نبود جز اينكه توانگر بود تا ابراهيم (ع) آمد و عرض كرد (در سوره ممتحنه است): «پروردگار ما ما را وسيله آزمايش آن كسانى كه كافرند مساز» پس خدا در اينان اموال و حاجت مقرر داشت و در آنان هم اموال و حاجت مقرر داشت.پ 11- امام صادق (ع) فرمود:

مرد توانگرى نزد رسول خدا (ص) آمد كه جامه پاكيزه‏اى داشت و خدمت رسول خدا (ص) نشست، و مرد ندارى آمد كه جامه‏

 

چركينى داشت و پهلوى آن توانگر نشست، و آن توانگر جامه خود را از زير زانوهاى او جمع كرد، رسول خدا (ص) به او فرمود: ترسيدى از فقر او چيزى به تو بچسبد؟ گفت: نه، فرمود: ترسيدى از دارائى تو چيزى به او بچسبد؟ گفت: نه، فرمود: ترسيدى جامه تو چركين شود؟ گفت: نه، فرمود: پس چه تو را واداشت كه اين كار را كردى؟ در پاسخ گفت: يا رسول اللَّه! به راستى مرا همنشينى است كه هر زشتى را براى من آرايش مى‏دهد و هر زيبائى را براى من زشت مى‏نمايد، من نيمى از هر چه دارم به او دادم، پس رسول خدا (ص) به آن مردِ ندار فرمود: آيا مى‏پذيرى؟ گفت: نه، آن مرد گفت: براى چه؟ در پاسخ گفت: مى‏ترسم در دل من در آيد آنچه در دل تو در آمده است.پ 12- فرمود (ع): در مناجات موسى است كه:

اى موسى! هر گاه ديدى فقر روى آورده بگو: مرحبا به شعار صالحان، و هر گاه ديدى توانگرى آورده، بگو: گناهى است كه كيفر آن شتافته است.پ 13- امام صادق (ع) فرمود: پيغمبر (ص) فرموده است:

خوشا بر مستمندان از شكيبائى و هم آنهايند كه ملكوت آسمان‏ها و زمين را معاينه كنند.پ 14- پيغمبر (ص) فرمود:

اى توده مستمندان! پاكدل باشيد و به جان از خدا رضايت‏

 

دهيد تا خدا بر فقرتان جزا دهد و گر نه پاداشى نداريد.پ 15- از امام باقر (ع)، فرمود:

هر گاه روز رستاخيز شود، خدا تبارك و تعالى فرمايد تا يك جارچى برابر او جار كشد: فقيرها كجايند؟ گروه بسيارى از مردم بپاخيزند، پس خدا مى‏فرمايد: اى بندگانم! گويند: لبيك اى پروردگارِ ما، پس خدا مى‏فرمايد: من شما را فقير نكردم براى آنكه شما را نزد خود خوار شمردم ولى شما را برگزيدم براى چنين روزى، شما به چهره مردم محشر خوب نگاه كنيد و روى همه را بازرسى كنيد، هر كه به شما احسانى كرده كه آن را جز براى رضاى من نكرده است، به او از طرف من بهشت عوض بدهيد.پ 16- از مفضل كه امام صادق (ع) فرمود:

اگر اصرار شيعه نبود به درگاه خدا براى طلب روزى، از همين حالى هم كه دارند خدا آنها را به حالى بر مى‏گردانيد كه تنگ‏دست‏تر باشند.پ 17- از محمد بن حسين بن كثير خزّار كه امام صادق (ع) به من فرمود:

آيا نمى‏روى به بازار؟ آيا نمى‏بينى ميوه مى‏فروشند و چيزهائى را كه دلت مى‏خواهد؟ گفتم: چرا، پس فرمود: هلا به راستى در برابر هر چه ببينى و نتوانى آن را خريدارى كنى، برا تو در نزد خدا حسنه‏اى است.18- امام صادق (ع) فرمود:

راستى كه خدا جلّ ثناؤه محققاً عذر خواهى كند از بنده مؤمن‏

 

و حاجتمند خود در دنيا چنانچه برادرى از برادر خود عذر خواهى كند، خداوند مى‏فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند، من تو را در دنيا ندار و نيازمند نكردم از راه اينكه تو نزد من خوار و بى‏مقدار بودى، اين پرده برگير و بنگر كه از دنيا چه عوضى به تو داده‏ام، فرمود: آن پرده را بالا مى‏زند و مى‏گويد: آنچه را از من دريغ داشتى با اين عوضى كه به من دادى، زيانى براى من نداشته.پ 19- امام صادق (ع) فرمود:

چون رستاخيز شود، گردونه از مردم برخيزند و تا در بهشت بيايند و درِ بهشت را بزنند، به آنها گفته شود: چه كسانيد؟ در پاسخ گويند:

ما درويشان و ندارها هستيم، به آنها گفته شود: آيا مى‏خواهيد حساب نرسيده به بهشت در آئيد؟ در پاسخ گويند: به ما چيزى نداديد كه از ما حساب بكشيد، پس خدا عز و جل مى‏فرمايد:

راست مى‏گويند، به بهشت در آئيد.پ 20- از مبارك غلام شعيب، كه شنيدم امام كاظم (ع) مى‏فرمود: راستى كه خدا عز و جل مى‏فرمايد: راستى كه من به توانگر تواناى مالى ندادم كه نزد من ارجمند و گرامى است و فقير را بى‏چيز نكردم براى آنكه نزد من خوار و بى‏مقدار است و اين خود براى آزمايش توانگر است به وجود بى‏نوايان و اگر بى‏نوايان نباشند، توانگران مستحقّ بهشت نگردند.پ 21- از امام صادق (ع) كه فرمود:

توانگرانِ شيعه ما، امين ما هستند بر محتاجان آنها، ما را در باره‏

 

آنها منظور داريد تا خدا شما را منظور بدارد.پ 22- از امام صادق (ع) كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

فقر براى مؤمن خوش‏نماتر است از خطّ بر گونه اسب.پ 23- از سعيد بن مسيّب، گويد: از على بن الحسين (ع) پرسيدم از تفسير قول خدا عز و جل (33 سوره زخرف): «و اگر نبودند مردم يك امّت» فرمود: مقصود اين آيه: أُمّت محمد (ص) است كه اگر همه بر كيشِ كفر بودند «هر آينه مقرّر مى‏داشتيم براى آن كسانى كه به رحمان كافرند خانه‏هائى كه سقفش از نقره باشد» و اگر خدا با امت (يعنى كفّار آنها و منافقان آنها) چنين معامله‏اى مى‏كرد، مؤمنان محزون مى‏شدند و اين غم، آنها را فرا مى‏گرفت و ديگران با آنها زناشوئى نمى‏كردند و با آنها هم ارث نمى‏شدند (و اين مايه قطع نسل و فناى مؤمنان مى‏شد.)

باب‏

پ‏1- راوى گويد: مردى خدمت امام صادق (ع) رسيد و عرض كرد: اصلحك اللَّه، راستى كه من مردى هستم و تنها رو به‏

 

سوى شما دارم به واسطه دوستى و ارادت به شما و اكنون به سختى حاجتمند شده‏ام و من به وسيله ارادت به شما خود را به خاندان و تبارم نزديك كردم تا بدين وسيله به من كمك كنند، ولى اين خود بيشتر مايه دورى آنها از من گرديد، فرمود: آنچه خدا به تو داده است (يعنى ولايت اهل بيت (ع) بهتر است از آنچه كه از تو گرفته است (يعنى مال دنيا و مهرورزى خاندان و عشيره)، گفت: قربانت، دعا كنيد برايم كه خدايم از خلقِ خود بى‏نياز كند، فرمود: خدا روزى هر كس را به دست هر كس قسمت كرده است كه خواسته و صلاح دانسته ولى تو از خدا بخواه كه تو را از احتياجى كه به در خانه مردمان پست بى‏چاره‏ات كند بر كنار و بى‏نياز سازد.پ 2- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

فقر، همان مرگِ خونين است، (راوى) گويد: من به امام صادق (ع) گفتم: نداشتن و فقر از پول طلا و نقره را (مى‏فرمائيد)؟ در پاسخ فرمود: نه، ولى نداشتن و فقرِ دين است.