‏ باب كسى كه ده بار بگويد: لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له‏

پ‏1- از عبد الكريم بن عتبة كه از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

هر كه پيش از بر آمدن خورشيد و هم پيش از غروب خورشيد ده بار بگويد: «نيست شايسته پرستشى جز خدا، يگانه است، شريك ندارد، از آن او است ملك و از آن او است سپاس، زنده كند و بميراند و بميراند و زنده كند و او است زنده‏اى كه نميرد، به دست او است هر خير و او است بر هر چه توانا» كفّاره گناهان آن روزش گردد.پ 2- امام صادق (ع) فرمود كه: رسول خدا (ص) فرموده است:

 

هر كه نماز بامداد گذارد و پيش از آنكه دو زانو را از زمين بردارد ده بار بگويد: «نيست شايسته پرستشى جز خدا، يگانه است، شريك ندارد، از آن او است ملك، و از آن او است سپاس، زنده كند و بميراند و بميراند و زنده كند (و او است زنده‏اى كه نميرد) به دست او است هر خير و او است به هر چيزى توانا» و در مغرب همچنان كند، هيچ بنده‏اى خدا عز و جل را به كردارى بهتر از كرداراو برخورد نكند مگر كسى كه به مانند او كار كند.