باب مستضعف‏

پ‏1- از زراره، گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم از مستضعف؟

فرمود:

او كسى است كه راهى به كفر ندارد تا كافر شود و راهى هم‏

 

به ايمان نبرد و نتواند كافر گردد، آنان كودكان نو رسند و هر مرد و زنى كه مانند كودكان باشد در خردمندى، قلم از آنها برداشته است.پ 2- از زراره، از امام باقر (ع)، فرمود: «مستضعفان آن كسانند كه حيله نتوانند و راه به جايى نبرند» فرمود: براى تحصيل ايمان چاره‏اى توانند و كافر هم نشوند، چون كودكان و كسانى كه عقل آنها مانند كودكان است از مردان و زنان.پ 3- از زراره، گويد: از امام باقر (ع) معنى مستضعف را پرسيدم، فرمود: كسى است كه چاره‏اى ندارد تا بدان كفر را از خود دور سازد و چاره‏اى ندارد كه به ايمان راه برد، نه مى‏تواند كه مؤمن باشد و نه كافر باشد، فرمود: كودكان و هر كس از مردان و زنان كه عقلشان چون كودكان باشد.4- از سفيان بن سمط بجلى، گويد: به امام صادق (ع) گفتم:

چه مى‏گوئى در مستضعفين؟ در پاسخ من با چهره هراسناكى فرمود:

يكى را سراغ داريد كه مستضعف باشد، كجايند مستضعفان؟ به خدا سوگند كه عقيده شما را دوشيزه‏ها در پشت پرده به هم مى‏رسانند و همه سقاها در راه مدينه با هم گفتگو مى‏كنند.

 

پ‏5- از عمر بن ابان، گويد: از امام صادق (ع) در باره مستضعفين پرسيدم، در پاسخ فرمود: آنان اهل ولايت هستند، گفتم:

كدام ولايت؟ در پاسخ فرمود: ولايت در ديانت و مذهب نيست ولى ولايت و هم بستگى در زناشوئى و ارث و معاشرت است و آنان نه مؤمن باشند و نه كافر و از آنها باشند آنها كه كارشان با خدا است عز و جل.پ 6- از اسماعيل جعفى، گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم از دينى كه براى بندگان روا نيست بدان نادان بمانند، در پاسخ فرمود:

دين واسع است و رسا و خوارج از نادانى بر خود تنگ گرفتند، گفتم: قربانت! من دين خودم را كه بدان معتقدم باز گويم؟ فرمود:

آرى، گفتم: گواهم كه تنها معبود شايسته خدا است و گواهم كه محمد بنده و رسول او است و آنچه از جانب خدا آورده قبول دارم و شما را دوست دار و پيروم و از دشمن شما بيزارم و از هر كه بر گردن شما سوار شود و بر شما به زور فرمان روائى كند و حق شما را به ستم ببرد، فرمود: تو چيزى كم ندارى و نادان نيستى، همان است كه سوگند به خدا ما هم بدان معتقديم، گفتم: آيا كسى كه اين امر را نداند سلامت بماند؟ فرمود: نه، مگر مستضعفان، گفتم: آنها كيانند؟ فرمود: زنان و فرزندان شماها سپس فرمود: تو ام ايمن را مى‏دانى (آزاد كرده رسول خدا بوده و از گواهان فدك است) به راستى من گواهم كه او از اهل بهشت است و او هم نمى‏فهميد اين مذهب و عقيده‏اى كه شما داريد (يعنى امامت سائر ائمه جز امير المؤمنين را نمى‏دانست و نسبت بدان معذور بود- از مجلسى ره).

 

پ‏7- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه اختلاف مردم را بفهمد مستضعف نباشد.پ 8- از جميل بن درّاج، گويد: به امام صادق (ع) گفتم:

راستى من بسا به ياد اين مستضعفان مى‏افتم و مى‏گويم ما و آنها در منازل بهشت همراهيم؟ امام صادق (ع) فرمود: خدا هرگز با شماها چنين نكند.پ 9- از ايوب بن حُرّ، گويد: ما حاضر بوديم كه مردى به امام صادق (ع) گفت: قربانت! ما نگرانيم كه به واسطه گناهان خود به درجه مستضعفان تنزّل كنيم، در پاسخ فرمود: نه به خدا هرگز خدا با شما اين كار را نمى‏كند.پ 10- چون حديث 7.پ 11- از على بن سويد، گويد: از امام كاظم (ع) پرسيدم از ضعفا، در پاسخ من نوشت:

 

 

ضعيف و ناتوان كسى است كه حجت به او نرسيده و اختلاف را نفهميده و هر گاه اختلاف را فهميد، مستضعف نيست.پ 12- از امام صادق (ع) كه امروز، ديگر مستضعفى وجود ندارد، مردان به مردان ابلاغ كرده‏اند و زن‏ها به زن‏ها ابلاغ كرده‏اند.