باب نام بردن حاجت در دعا

پ‏1- از ابى عبد اللَّه فراء، از امام صادق (ع) فرمود:

راستى خدا تبارك و تعالى مى‏داند كه بنده هر گاه به درگاهش دعا كند چه مى‏خواهد ولى او دوست دارد كه حوائج به‏درگاه او شرح داده شود، پس چون به درگاه او دعا كردى، حاجتت را نام ببر.

 

و در حديث ديگر فرمود: راستى خدا عز و جل حاجت تو را مى‏داند و آنچه را مى‏خواهى هم مى‏داند ولى دوست دارد كه هر حاجتى براى او شرح داده شود.