باب هر كس بگويد: لا اله الّا اللَّه مخلصاً

پ‏1- از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) فرمود: اى ابان، چون به كوفه رفتى اين حديث را روايت كن:

هر كه از روى اخلاص گواهى دهد كه نيست شايسته پرستشى جز خدا، بهشت براى او واجب باشد. گويد: به او گفتم:

 

راستش اين است كه از هر فرقه‏اى نزد من مى‏آيند، براى همه آنان اين حديث را روايت كنم؟ فرمود: آرى، اى ابان چون روز رستاخيز شود و خداوند همه اولين و آخرين را گرد آورد، خدا لا اله الّا اللَّه را از آنها بگيرد جز از كسى كه بر اين مذهب حق باشد.