باب هر كس گويد استغفر اللَّه الذى لا اله الّا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام و اتوب اليه‏

پ‏1- از امام باقر (ع) فرمود: هر كه دنبال نماز واجب پيش از آنكه دو پاى خود تا كند سه بار بگويد: آمرزش خواهم از آن خدا كه نيست شايسته ستايشى جز او زنده و پاينده است صاحب جلالت و اكرام است- و به او باز گردم- خدا عز و جل گناهانش را بيامرزد، گر چه مانند كف دريا باشند.