باب هر كس گويد: لا اله الّا اللَّه حقاً حقاً

اين عنوان مختصر شده است- از مجلسى (ره).

 

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود: هر كه هر روز بگويد: «نيست‏شايسته پرستشى جز خدا، حق است حق است، نيست شايسته پرستشى جز خدا، به او بندگى و رقّيّت تقديم كنم، نيست شايسته پرستشى جز خدا، با ايمان و راستى گويم» خدا روى خود به سوى او كند و از او رو بر نگرداند تا به بهشت در آيد.