باب يقين داشتن و اعتماد به دعا

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

 

هر گاه دعا كردى، بپندار كه حاجتت بر در خانه آمده است.