باب بيست و سوم در عطر ماليدن و فضيلت عطر ماليدن بر مؤمن

اخبار باب‏

پ‏1- ثواب الاعمال: تا امام ششم (ع) فرمود: هر كه عطر بمالد به مؤمنى براى احترامش خدا عز و جل بهر موى او ويرا نورى بنويسد در روز قيامت.پ 2- نوادر راوندى: تا رسول خدا (ص) كه فرمود برترى ما خاندان بر ديگر مردم چون برترى عطر بنفشه است بر ديگر عطرها.پ 3- دعوات راوندى: پيغمبر (ص) فرمود: با بنفشه عطر بزنيد كه خنك است در تابستان‏

 

 

و گرم است در زمستان،پ و فرمود: برترى عطر بنفشه بر ديگر عطرها چون برترى اسلام است بر ديگر دينها.پ و از امام صادق (ع) كه فرمود: چون خواهى عطرى برگيرى و بخود بمالى بگو: بار خدايا من از تو زينت و دين خواهم، و بتو پناه برم از زشتى و دشمنى.