باب هفدهم در خاك كردن مو و ناخن و جز آنها از فضول تن

اخبار باب:

پ‏1- خصال: تا اينكه فرمود: رسول خدا (ص) بما فرمان داد بخاك كردن چهار چيز: مو دندان، و ناخن و خون.پ 2- همان: تا عايشه كه رسول خدا (ص) فرمان ميداد بخاك كردن هفت چيزى از آدمى مو، و خون، و ناخن، و اثر حيض، و جفت نوزاد، و دندان، و علقه (دلمه بچه كه سقط شود)پ 3- معانى الاخبار: تا امام ششم (ع) كه بگورها نگاه كرد و بجماد فرمود: اينها در بر گير مرده‏هايند، و بخانه‏ها نگاه كرد و فرمود: اينها در برگيرنده زنده‏هايند سپس تلاوت كرد (آيه 25- المرسلات) آيا نساخت زمين را در برگيرنده.

 

 (26 براى زنده و مرده‏ها) و روايت است كه مقصود از آن خاك كردن مو و ناخن است.