باب پنجاه و نهم درمان كرم شكم‏

پ‏1- در عيون (ج 2 ص 30): بسندى تا امير المؤمنين عليه السّلام كه سركه انگور بخوريد، زيرا كرمهاى شكم را ميكشد.پ 2- (320): از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه: خرما را ناشتا بخوريد، زيرا كرمهاى شكم را ميكشد.

صدوق رحمه اللَّه گفته: مقصود همه خرماها است جز برنى كه ناشتا خوردنش فلج مى‏آورد.

 

در صحيفه امام رضا عليه السّلام هم مانند دو خبر آمده (10).پ 3- در محاسن- 532-: از امام ششم عليه السّلام كه هر كه هفت دانه خرماى عجوه در بستر خوابش بخورد كرمهاى شكمش را بكشند.پ 4- در طب- 65- بسندى از على بن ابى طالب عليه السّلام: همان را آورده).پ 5- و از او عليه السّلام كه سركه انگور باو بنوشان زيرا جانوران شكم را بكشد.پ 6- و از امير المؤمنين عليه السّلام كه: عجوه بخور، كه خرماى عجوه‏اش بميراند و بايد ناشتا باشد.