آمادگى براى مرگ

پ‏1- امام حسن عسكرى عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه از على عليه السّلام سؤال شد آمادگى براى مرگ چيست، فرمود: به جاى آوردن واجبات و دورى كردن از محرمات، و پيروى از مكارم اخلاق و بعد از اين باكى نيست كه مرگ آدمى را بگيرد و يا آدمى به مرگ برسد، به خداوند سوگند على عليه السّلام باكى ندارد كه مرگ او را فرا گيرد و يا او به مرگ برسد.پ 2- امير المؤمنين عليه السّلام در خطبه وسيله فرمودند: هيچ غائبى نزديك‏تر از مرگ نيست اى مردم هر كس روى زمين راه مى‏رود روزى در باطن زمين قرار خواهد گرفت، شب و روز عمرها را پايان مى‏دهند، هر صاحب روحى روزى خود را مى‏خورد و هر دانه‏اى خورنده‏اى دارد اى مردم شما خوراك مرگ هستيد هر كس گردش روزگار را مشاهده كند از مرگ غفلت نمى‏كند، هيچ توانگرى براى مالش و هيچ فقيرى براى فقرش از مرگ نجات پيدا نمى‏كند.پ 3- ابن قيس از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام بعد از نماز عشاء در كوفه سه بار مردم را صدا مى‏زدند و به آنها مى‏فرمودند: اى مردم آماده حركت شويد خداوند شما را رحمت كند، اينك بانگ كوچ كردن در ميان شما دميده شده و خود را آماده مسافرت سازيد.

اكنون كه بانگ رحيل بلند شده چرا به دنيا چسبيده‏ايد و از جاى خود حركت نمى‏كنيد خداوند شما را بيامرزد برخيزيد و وسائل سفر را تهيه كنيد، و بهترين وسيله مسافرت را برداريد كه آن تقوى و پرهيزكارى مى‏باشد، اى مردم بدانيد كه شما در راه معاد قرار گرفته‏ايد و اين راهى كه ادامه مى‏دهيد شما را به محشر مى‏رساند.

اى مردم بدانيد كه شما از صراط عبور خواهيد كرد و سختيهاى بزرگ و

 

وحشت‏هاى عظيمى در مقابل شما مى‏باشد،پ شما بايد گردنه سختى را پشت سر بگذرانيد و از منازل هولناكى عبور كنيد و شما ناگزير هستيد كه آن منازل را مشاهده كنيد و از آنها عبور نمائيد تا به منزل مقصود برسيد.

در آن منازل وحشت‏انگيز و رعب‏آور فقط رحمت خداوند است كه آدميان را نجات مى‏دهد و از سختيها و مصيبت‏ها رها مى‏سازد و از آن مناظر سخت و رعب‏آور آدمى را آرامش و آسايش مى‏دهد و از عواقب وخيم آن حفظ مى‏كند و يا اينكه در آنجا انسان به هلاكت مى‏رسد و به عذاب گرفتار مى‏شود.پ 4- على عليه السّلام به مردم مصر نوشتند اى بندگان خدا مرگ روزى شما را فرا مى‏گيرد و شما را رها نمى‏كند اكنون قبل از اينكه مرگ شما را دريابد از آن بترسيد و خود را آماده سازيد، و زاد و توشه تهيه كنيد، اى مردم شما اسير مرگ هستيد، اگر مقاومت كنيد شما را مى‏گيرد، و اگر فرار نمائيد شما را تعقيب مى‏كند و خود را به شما مى‏رساند.

اى مردم مرگ از سايه هم بيشتر شما را همراهى مى‏كند، مرگ پاهاى شما را محكم گرفته است و دنيا از پشت سر شما پيچيده شده است، هر گاه شهوت‏ها و خواسته‏هاى نفسانى بر شما غلبه مى‏كنند مرگ را بياد بياوريد، و مرگ براى شما بهترين واعظ و پند دهنده مى‏باشد و شما را از لغزشها نگه مى‏دارد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله ياران خود را به ياد مرگ توصيه مى‏كردند و مى‏فرمودند از مرگ زياد ياد نمائيد كه او لذت‏ها و خوشيها را نابود مى‏كند و بين شما و شهوت‏ها را مى‏گيرد.پ 5- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: مرگ هم طالب است و هم مطلوب، كسى توانائى ندارد مرگ را از پا در آورد و يا از آن فرار كند، اينك آماده مرگ باشيد و به خود آييد، از مرگ نمى‏توان فرار كرد، شما اگر كشته نشويد خواهيد مرد، سوگند به آن كسى كه جان على در دست او است مردن با شمشير آسان‏تر است تا مردن در بستر.پ 6- على عليه السّلام در يكى از سخنان خود فرمود: اى مردم شما هر روز كه صبح از

 

خواب بر مى‏خيزيد در معرض تيرها قرار داريدپ و حوادث يكى بعد از ديگرى شما را تعقيب مى‏كند و با تيرهاى مرگ شما را هدف قرار مى‏دهد، اموال شما غارت مى‏گردد و مصيبت‏ها شما را فرا مى‏گيرد، هر طعامى كه از دنيا مى‏خوريد و يا آبى كه مى‏آشاميد در گلو گير مى‏نمايد.

به خداوند سوگند هر نعمتى كه از دنيا به شما مى‏رسد و خوشحال مى‏گرديد نعمت ديگرى را از دست مى‏دهيد و ناراحت مى‏شويد، اى مردم ما و شما براى فناء آفريده‏شده‏ايم نه براى بقا و شما بايد از اين دنيا به دنياى ديگر انتقال پيدا كنيد، و اينك براى خانه آينده زاد و توشه تهيه كنيد كه در آن سراى جاودان از آن سود بريد.پ 7- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند:

         اعمل على مهل فانك ميت             و اختر لنفسك ايها الانسان‏

             فكانما قد كان لم يك اذ مضى             و كانما هو كائن قد كان‏

 اكنون كه فرصت دارى كار كن و بدان كه بزودى خواهى مرد، اى انسان براى خود هر چه مى‏خواهى قبل از مرگ برگزين، آن طور تصور كن آنچه گذشته است واقع نشده زيرا آن گذشته و از اختيارات بيرون شده است، و اين چنين خيال كن كه آينده واقع شده است.پ 8- امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر براى آدميان ترس از محضر خداوند و عرض حساب نبود و رسوا شدن و فاش گرديدن اسرار وجود نداشت شايسته بود كه آدم از بالاى قله‏هاى كوه به پائين نمى‏آمد و در آباديها مسكن نمى‏كرد و از خوردن و آشاميدن خوددارى مى‏نمود و جز در موارد اضطرار و خوف از تلف بخواب نمى‏رفت.

همين گونه است كسى كه وحشت‏هاى روز قيامت را مى‏نگرد و سختى‏هاى آن را مشاهده مى‏كند و وقوف در محضر خداوند را مى‏بيند، او در اين هنگام نفس خود را به حساب مى‏كشد و خود را در قيامت مشاهده مى‏نمايد، خداوند مى‏فرمايد اگر به اندازه وزن يك حبه هم حقى باشد ما او را مى‏آوريم و حسابش مى‏كنيم.

 

پ‏يكى از امامان عليهم السّلام مى‏فرمايد خودتان به حساب خودتان برسيد قبل از اينكه به حساب شما برسند، و خود اعمال خويشتن را بسنجيد پيش از اينكه اعمال شما را وزن كنند.پ روايت شده يحيى بن زكريا عليهما السّلام شب‏ها در باره بهشت و دوزخ در فكر فرو مى‏رفت، شب‏ها بيدارى مى‏كشيد و خواب او را نمى‏گرفت، هنگام صبح مى‏گفت بار خدايا كجا فرار كنم و در كجا استقرار پيدا نمايم بار خدايا فقط بطرف تو مى‏آيم و در آستانت جاى مى‏گيرم.پ 9- سلمان رضوان اللَّه عليه گويد: من از شش چيز در شگفت هستم، سه چيز مرا مى‏خنداند و سه چيز مى‏گرياند، آنها كه مرا مى‏گريانند مفارقت از دوستان كه محمد صلى اللَّه عليه و آله و اصحاب او مى‏باشند، و وحشت روز قيامت و حضور در پيشگاه خداوند متعال.

اما آن سه چيز كه مرا به خنده وامى‏دارد كسى است كه دنبال دنيا مى‏رود در حالى كه مرگ او را طلب مى‏كند، دوم كسى كه غفلت دارد و نمى‏داند اعمالش تحت تعقيب مراقبان مى‏باشد، سوم كسى كه همواره شادمان و خندان است، و نمى‏داند آيا خداوند از كارهاى او راضى هست و يا بر وى خشمگين مى‏باشد.پ 10- عجلان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى ابو صالح هر گاه جنازه‏اى را بر مى‏دارى خيال كن جنازه‏ات بر دوش مردم مى‏باشد و تو از خداوند مى‏خواهى بار ديگر تو را به دنيا بر گرداند تا كارها را از سر گيرى.پ 11- داود ابزارى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: منادى هر روز فرياد مى‏زند اى فرزند آدم براى مردن متولد شويد و براى فناء جمع كنيد و براى خراب شدن خانه بسازيد.پ 12- ابو عبيده گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم قربانت گردم به من حديثى بگوئيد تا از آن استفاده كنم، فرمود: اى ابا عبيده زياد ياد مرگ بكن، هر كس زياد ياد مرگ بكند در دنيا راه زهد را در پيش مى‏گيرد. 13- ابو شيبه زهرى از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

پ‏از مرگ بترسيد اينك مرگ و آنچه به او تعلق دارد مى‏آيد، مرگ با راحتى و آسايش و بشارت مى‏رسد، مرگ با يك حمله شما را به بهشت مى‏رساند، آن بهشتى كه خانه هميشگى مى‏باشد و جاى كسانى است كه براى آن كار مى‏كردند و به آن تمايل داشتند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر گاه شيطان و شقاوت بر انسان مسلط شد آرزوها در مقابلش ظاهر مى‏گردند و مرگ هم از ياد مى‏رود.پ از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد كدام يك از مؤمنان باهوش‏تر مى‏باشند فرمود:

كسانى كه بيشتر ياد مرگ را بكنند و خود را براى مرگ آماده سازند.پ 14- على عليه السّلام فرمود: هر كس زياد ياد مرگ را بكند از دنياى اندكى هم راضى مى‏گردد.پ 15- هشام بن سالم از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كه جبرئيل عليه السّلام حضور رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله رسيد و گفت: اى محمد هر چه مى‏خواهى زندگى كن كه سرانجام از دنيا خواهى رفت، هر كس را مى‏خواهى دوست داشته باش كه عاقبت از آن جدا خواهى شد، و هر كارى مى‏خواهى بكن كه آن را خواهى ديد.پ ابن ابى عمير گويد: ابن سنان در دنبال اين حديث اضافه كرده است كه جبرئيل گفت: اى محمد شرف مؤمن نماز خواندن او در شب مى‏باشد و عزت او خوددارى از آزار و اذيت مردم خواهد بود.پ 16- اسماعيل از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود عيسى بن مريم عليها السّلام مى‏گفت وحشتى هست كه نمى‏دانى چه وقت به شما خواهد رسيد، چه مى‏شود كه خود را براى آن مهيا كنى قبل از اينكه ناگهان برسد.پ 17- امير المؤمنين عليه السّلام در تفسير آيه شريفه وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا فرمود: يعنى تندرستى و توانائى و جوانى و فراغت و نشاط و ثروت خود را فراموش مكن تا مى‏توانى از آنها در باره آخرت خود استفاده نما.پ به امام سجاد عليه السّلام گفته شد بهترين مرگ براى بندگان چيست، فرمود:

هنگامى كه از ساختن خانه فارغ شده باشد، گفتند اين مطلب را توضيح دهيد، امام‏

 

 

عليه السّلام فرمود: يعنى هنگامى كه از گناهان توبه كند، و بر كارهاى خير مداومت نمايد، و محبوب و بزرگوار بر خداوند وارد شود.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس بميرد و درهم و دينارى از خود بجاى نگذارد كسى توانگر از او وارد بهشت نخواهد شد.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه در بسترت قرار گرفتى بنگر غذائى كه خوردى از كجا آمد و در آن روز چه بدست آوردى، و به خاطر بياور روزى خواهى مرد و روزى هم زنده خواهى شد.