اثر صلاح انسان در فرزندان

پ‏1- زراره و حمران از امام صادق و باقر عليهما السّلام روايت مى‏كنند كه آن دو بزرگوار فرمودند خداوند فرزندان را در اثر صلاح پدران حفظ مى‏كند، همان گونه كه اموال آن دو غلام را به خاطر پدر آنها حفظ كرد.پ 2- اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: خداوند بخاطر رستگارى مؤمن فرزندان او را هم رستگار مى‏كند و آنها را در خانه مؤمن حفظ مى‏كند همان گونه كه همسايه‏ها را هم حفظ مى‏نمايد.

 

فرزندان و همسايگان اهل صلاح در پرتو عنايت خداوند از هر گزندى محفوظ مى‏باشند و اين بخاطر كرامتى است كه مؤمن در نزد خداوند دارد، و بعد از آن داستان آن دو كودك بنى اسرائيل را ذكر كرد و فرمود: وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً، مگر مشاهده نمى‏كنى كه خداوند شايستگى پدر آنها را تقدير كرده است.پ 3- مسعدة بن صدقه گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرانش روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند در خاندان افراد صالح جانشينان صالحى مى‏گذارد و اگر چه خانواده او افراد بدى باشند، و بعد اين آيه را قرائت كردند كه وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً.