اعراض از حق

پ‏1- ابو جارود از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن جناب در تفسير آيه شريفه وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فرمودند: عنيد يعنى كسى كه از حق اعراض مى‏كند و زير بار آن نمى‏رود.پ 2- ابو قتاده از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: حق عالى است به آن عمل كنيد و هر كس از طول عافيت و سلامتى و خوشى زياد خوشحال مى‏شود بايد از خداوند بترسد.پ 3- ابو محمد عليه السّلام فرمودند: هر عزيزى كه حق را ترك كند خوار مى‏گردد و هر ذليلى كه به حق عمل كند عزت پيدا مى‏كند.