باز نداشتن مؤمن از گناه‏

پ‏1- عمرو بن جميع گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس نزد ما مى‏آيد و مى‏خواهد از ما فقه و قرآن و تفسير ياد بگيرد بگذاريد بيايد و هر چه مى‏خواهد بپرسد، ولى كسانى كه مى‏آيند و در اين جا از مردم صحبت مى‏كنند و از اسرار مردم سخن مى‏گويند آنها را راه ندهيد.

 

در اين هنگام مردى گفت: قربانت گردم اجازه مى‏فرمائيد حال خود را براى شما بيان كنم، فرمودند اگر مى‏خواهيد بگوئيد، گفت: من مدتى است گرفتار يك گناه شده‏ام، هر چه مى‏خواهم از آن دست بردارم توانائى ندارم، امام فرمود: اگر راست مى‏گوئى خداوند تو را دوست مى‏دارد، پس چرا از خداوند نمى‏ترسى و دست از آن گناه برنمى‏دارى.پ 2- مردى از اهل خراسان از اولاد ابراهيم بن يسار روايت مى‏كند كه امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند مى‏داند كه گناه براى مؤمن بهتر از عجب و خود پسندى مى‏باشد، و اگر چنان نبود هيچ مؤمنى گرفتار گناه نمى‏شد.