بردبارى و گذشت

پ‏1- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در خطبه خود فرمودند: اينك شما را از بهترين ملكات و صفات دنيا و آخرت مطلع سازم و آنها عبارتند از: عفو و گذشت در برابر كسى كه به شما ظلم مى‏كند، و رفت و آمد با كسى كه با شما قطع رابطه كرده، و احسان به كسى كه به شما بدى نموده، و بخشش به كسى كه شما را محروم ساخته است.پ 2- ابو اسحاق سبيعى در يك حديث مرفوع از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود: شما را از بهترين خوى‏هاى دنيا و آخرت اطلاع دهم، و آنها عبارتند از اينكه با كسانى كه قطع رابطه كرده‏اند رفت و آمد كنيد، به كسانى كه شما را محروم كرده‏اند شما آنها را محروم نسازيد، و از كسانى كه به شما ظلم كرده‏اند درگذريد.پ 3- حمران بن اعين گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: سه چيز از مكارم اخلاق در دنيا و آخرت مى‏باشند، در گذشتن از كسى كه به تو ظلم كرده، و ارتباط و رفت‏

 

و آمد با كسى كه با شما قطع ارتباط نموده، و گذشت از كسى كه به شما خيانت روا داشته است.پ 4- ثمالى از امام سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه از آن حضرت شنيدم فرمود:

هنگامى كه روز قيامت فرا رسد خداوند متعال همه گذشتگان و آيندگان را در يك سرزمين وسيع و هموارى جمع مى‏كند و بعد از آن فرمان مى‏دهد منادى در ميان آنها فرياد مى‏زند، اهل فضيلت و نيكى كجا هستند.

راوى گويد: در اين هنگام گروهى سر بلند مى‏كنند فرشتگان به طرف آنها مى‏روند و مى‏گويند شما چه فضيلتى داشتيد، آنها مى‏گويند ما با كسانى كه با ما قطع رابطه مى‏كردند ارتباط برقرار مى‏كرديم، و هر كس ما را محروم مى‏كرد ما او را محروم نمى‏كرديم، و هر كس به ما ظلم مى‏كرد ما او را عفو مى‏كرديم فرشتگان به آنها مى‏گويند شما راست مى‏گوئيد اكنون وارد بهشت گرديد.پ 5- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

گذشت و عفو را فراموش نكنيد، زيرا كه گذشت به بندگان عزت مى‏دهد، اينك عفو داشته باشيد تا خداوند به شما عزت و آبرو عطا فرمايد.پ 6- حمران از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: پشيمانى در عفو و گذشت بهتر است از پشيمانى در باره عقوبت و انتقام.پ 7- معتب گويد: ابو الحسن موسى عليه السّلام در يكى از باغهاى خود ميوه مى‏چيد در اين هنگام متوجه شدم يكى از غلامان او مقدارى خرما برداشت و پشت ديوار افكند، من رفتم و آن خرماها را برداشتم و به حضور امام عليه السّلام رفتم، و موضوع را با آن حضرت در ميان نهادم.

امام عليه السّلام فرمود: اى غلام مگر گرسنه مى‏باشى كه اين خرماها را برداشتى، و گفت: اى سيد من گرسنه نيستم، فرمودند پس چرا اين خرماها را برداشتى گفت:

دوست داشتم بردارم، فرمود: برويد آنها را براى خود برداريد و به معتب هم فرمود: او را رها كنيد.پ 8- ابن فضال گويد: از ابو الحسن عليه السّلام شنيدم فرمود: هر گاه دو گروه به هم‏

 

رسيدند آن گروهى منصور خواهند شد كه عفو و گذشت داشته باشند.پ 9- زراره از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به آن زن يهودى كه آن جناب را مسموم كرده بود فرمود: چرا اين كار را كردى، آن زن گفت: با خود گفتم اگر پيامبر باشد اين سم به او زيان نمى‏رساند، ولى اگر پادشاه و سلطان باشد مردم را از او راحت مى‏كنم، راوى گويد: رسول خدا از او درگذشت.پ 10- جابر از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند به خاطر داشتن سه خصلت مسلمان را عزت مى‏دهد، گذشت از ظالم، بخشش به كسى كه او را محروم ساخته و رفت و آمد با شخصى كه با او قطع رابطه كرده است.پ 11- در خبرى كه راجع به منصور عباسى و حضرت صادق عليه السّلام وارد شده امام عليه السّلام در پاسخ درشتى او در سخن گفتن فرمودند: من از پدرم شنيدم كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: روز قيامت منادى ندا مى‏كند كسانى كه در نزد من اجرى دارند برخيزند در اين هنگام فقط كسانى كه اهل عفو بوده‏اند بر مى‏خيزند.پ 12- محمد بن عبد اللَّه گويد: از امام رضا عليه السّلام شنيدم مى‏فرمودند مردى به مقام عبادت و پرستش نخواهد رسيد، مگر اينكه حليم و بردبار باشد، و در بنى اسرائيل معمول بود هر گاه كسى مى‏خواست به مقام عبادت برسد، و جزء عباد محسوب شود، قبل از عبادت ده سال سكوت مى‏كرد.پ 13- زراره از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه على بن الحسين عليهما السّلام فرمود: من از آن مردى خوشم مى‏آيد كه در هنگام غضب بردبار باشد.پ 14- جابر از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند متعال مرد با حيا و بردبار را دوست مى‏دارد.پ 15- در يك حديث مرفوع از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند كسى را به جهل عزت نداده، و همچنين هيچ حليم و بردبارى هم خوار نشده است.پ 16- در يك حديثى از امام صادق عليه السّلام وارد شده كه فرمود: حلم يارى‏كننده مى‏باشد و همين خود براى آدمى كافى است، و بعد فرمود اگر حليم نيستى، خود را

 

حليم نشان بده.پ 17- حفص بن ابى عائشه گويد: امام صادق عليه السّلام يكى از غلامانش را براى كارى فرستاده بودند او در مراجعت تأخير كرد، امام عليه السّلام خود در تعقيب او روان شدند، و ديدند او در گوشه‏اى خوابيده است.

امام عليه السّلام در كنار او قرار گرفتند تا او از خواب بيدار شد، هنگامى كه ديده از خواب گشود امام را بالاى سرش ديد در حالى كه او را باد مى‏زد، امام عليه السّلام فرمود اى فلان اين چه كار است هم شب مى‏خوابى و هم روز، شب مال خودت مى‏باشد و روزها هم بايد دنبال كار ما باشى.پ 18- جابر از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند متعال بنده با حيا و عفيف را دوست مى‏دارد.پ 19- سعيد بن يسار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه بين دو نفر نزاعى رخ دهد دو فرشته نازل مى‏گردند و به يكى از آنها كه سفيه مى‏باشد مى‏گويند تو هر چه دلت خواست گفتى و اهليت آن را هم داشتى و بزودى جزاى آن را خواهى ديد.

بعد از آن متوجه شخص حليم و بردبار مى‏شوند و به او مى‏گويند: تو هم صبر و شكيبائى به خرج دادى و حلم خود را نشان دادى، خداوند بزودى از گناهان تو هم مى‏گذرد، در صورتى كه خود را تا پايان نگهدارى فرمود: اگر مرد حليم به آن سفيه اعتراض كند و به خواهد معارضه به مثل نمايد آن دو فرشته بالا مى‏روند.پ 20- هشام بن حكم گويد: امام عليه السّلام فرمود: حضرت على بن الحسين عليهما السّلام فرمودند: من دوست ندارم خود را خار كنم و شتران سرخ مو داشته باشم، من صبر و مشقت را تحمل مى‏كنم و خشم خود را فرو مى‏برم، اين براى من محبوب‏تر است از اينكه خشمگين شوم و انتقام بگيرم.پ 21- زيد شحام گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خوب چيزى است خشم خود را فروبردن و صبر كردن در برابر ناملايمات، پاداش بزرگ براى كسانى مى‏باشد كه‏

 

در برابر بلاهاى بزرگ صبر كنند، و خداوند هيچ ملتى را دوست نمى‏دارد مگر اينكه آنها را مبتلا مى‏كند.پ 22- عمار بن مروان از امام ابو الحسن اول عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: در برابر حسودان كه دشمن نعمت هستند صبر و شكيبائى داشته باشيد، و بدانيد كه شما نمى‏توانيد معصيت‏كاران را مجازات نمائيد پس بهتر است كه از خداوند اطاعت نمائيد و در برابر گرفتاريها و ناملايمات صبور باشيد.پ 23- ثابت از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خوددارى از غضب در هنگام حكومت دشمن كه از روى تقيه و احتياط انجام مى‏گيرد بهتر است، و اين كار موجب مى‏شود تا دشمنان متعرض انسان نشوند و آدمى را گرفتار محنت و رنج و مشقت ننمايند.

دشمنى كردن با دشمنان در هنگام تسلط آنها و ستيز با آنان بر خلاف تقيه و امر خداوند مى‏باشد، بايد شما در اين گونه مواقع با آنها مجامله كنيد تا در نزد آنها نيرو بگيريد، با آنها به مبارزه برنخيزيد تا آنها را بر خود مسلط سازيد كه در اين صورت ذليل مى‏گرديد.پ 24- مالك بن حصين سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر بنده‏اى كه خشم خود را فروبرد خداوند بر عزت او مى‏افزايد و در دنيا و آخرت او را آبرو مى‏دهد، و خداوند در قرآن مجيد فرموده: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ خداوند به خاطر صبر به او پاداش مى‏دهد.پ 25- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس خشم خود را فرو نشاند در حالى كه مى‏تواند انتقام بگيرد خداوند دل او را روز قيامت خوشنود مى‏كند.پ 26- و صافى از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس خشم خود را فرو نشاند در حالى كه مى‏تواند هر كارى با طرف بكند خداوند روز قيامت دل او را آرام مى‏كند و به او آسايش مى‏دهد.پ 27- زيد شحام گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمودند: اى زيد از كفران نعمت‏

 

بترسيد،پ تو توانائى ندارى كه گناهكاران و ظالمان خود را مجازات كنى پس بهتر است كه از آنها درگذرى و به خداوند واگذارى، اى زيد خداوند اسلام را برگزيد، اينك با او به خوبى مصاحبت كنيد و حسن خلق داشته باشيد، و سخاوت پيشه نمايد.پ 28- ابو حمزه گويد: على بن الحسين عليهما السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

محبوب‏ترين كار در نزد خداوند دو عمل مى‏باشد، يكى خشم خود را فرو كشيدن و دوم صبر در برابر مصيبت.پ 29- يكى از راويان گويد: امام باقر عليه السّلام گفت: پدرم به من فرمودند اى فرزند چيزى كه ديدگان پدرت را روشن مى‏كند آن است كه در هنگام غضب صبر كنيد، من هرگز خوشحال نخواهم شد كه خود را خار گردانم و شتران سرخ مو داشته باشم.پ 30- ابو حمزه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: محبوب‏ترين حالت انسانى آن هنگامى است كه خشم خود را با صبر و يا با حلم فرو نشاند.پ 31- عبد الرزاق گويد: كنيز على بن الحسين عليهما السّلام به دست آن جناب آب مى‏ريخت و ابريق از دستش به صورت آن حضرت افتاد و صورتش را زخم كرد، امام عليه السّلام در اين هنگام متوجه آن كنيز شد. او بلافاصله گفت: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ امام عليه السّلام فرمود: من خشم خود را فرو نشاندم، جاريه گفت: وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ امام به او فرمودند: خداوند از شما درگذرد، كنيز گفت: وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ امام فرمود: برويد شما را آزاد كردم.پ 32- زراره از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: ما خاندانى هستيم و از خصوصيات ما آن است از كسانى كه نسبت ما به ما ستم مى‏كنند در مى‏گذريم.پ 33- على عليه السّلام فرمود: عزت و شرفى بالاتر از حليم نيست.پ 34- ابن بگير از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: حسب مؤمن آن است كه هر گاه ديد دشمنش به معصيت خداوند مشغول مى‏باشد او را يارى كند.پ 35- ربيع همكار منصور عباسى گويد: منصور به امام صادق عليه السّلام عرض كرد

 

پ‏حديثى از خود براى من بگو تا از آن پند بگيرم، و مرا از ارتكاب گناهان باز دارد، امام صادق عليه السّلام فرمود: حلم را از دست ندهيد كه آن ركن علم به شمار مى‏رود، و هنگامى كه همه گونه قدرت دارى خودت را نگهدار.

اگر هنگام قدرت و توانايى اعمال نفوذ كردى و حاكميت خود را نشان دادى مانند كسى خواهى بود كه بر دشمن پيروز شده و مى‏خواهد كينه‏ها را آشكار كند، و خشم خود را با انتقام فرو نشاند، و يا اينكه دوست مى‏دارد كه مردم قدرت او را بنگرند.

بدان اگر گناه كارى را عقوبت كنى، باز هم به اندازه عدالت كار نكرده‏اى، در حالى كه چيزى معروف‏تر از عدل نيست، حالتى كه انسان در آن شكرگزار باشد بهتر از حالتى است كه بايد در آن صبر كرد، منصور گفت: موعظه‏ات خوب و مختصر بود.پ 36- عبد اللَّه بن زهير گويد: علاء بن حضرمى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و عرض كرد: من خاندانى دارم كه به آنان نيكى مى‏كنم، ولى آنها با من بد مى‏كنند و من از آنها ديدن مى‏نمايم، ولى آنان با من قطع رابطه مى‏كنند.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله اين آيات را خواند: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ».

علاء بن حضرمى گفت: يا رسول اللَّه من در اين باره شعرى گفته‏ام كه مقصود را روشن‏تر از اين بيان مى‏كند، رسول خدا فرمود: شما چه گفته‏اى، علاء گفت: من چنين گفته‏ام.

         و حى ذوى الأضغان تسب قلوبهم             تحيتك العظمى فقد يرفع النغل‏

             فان أظهروا خيرا فجاز بمثله             و ان خنسوا عنك الحديث فلا تسل‏

             فان الذى يؤذيك منك سماعه             و ان الذى قالوا وراءك لم يقل‏

 رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بعضى از شعرها حكمت‏آميز و مفيد هستند و پاره‏اى از سخنان سحرآميز مى‏باشند، و اينك شعر تو هم زيبا هست ولى كتاب خداوند زيباتر است.

 

پ‏37- ابراهيم بن محمد از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: عيسى بن مريم به يحيى بن زكريا عليهم السّلام فرمودند هر گاه در باره‏ات چيزى گفتند و آن چيز در تو بود بدان كه گناهى ياد تو آورده‏اند و تو هم استغفار كن و اگر در تو نبود خداوند حسنه‏اى در نامه عملت مى‏نويسد.پ 38- معاذ بن مسلم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: در برابر مشكلات صبر كن و ناملايمات را تحمل نما تو نمى‏توانى معصيت‏كاران را مجازات كنى، پس بهتر است خداوند را اطاعت كنى و صبر نمايى.پ 39- ثمالى از امام سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: دوست نمى‏دارم خود را خوار كنم و شتران سرخ مو داشته باشم، محبوب‏ترين حالت براى من آن هنگامى است كه كسى به من ناسزا بگويد و من هم صبر كنم و از وى درگذرم.پ 40- عمرو بن ثابت از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: سه نفر نمى‏توانند حق خود را از سه نفر بگيرند، مرد شريف و آبرومند از مرد بى‏حيا و پررو، مرد حليم و بردبار از سفيه و نادان، و مرد نيكوكار از بدكار.پ 41- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس سه خصلت داشته باشد خداوند حور العين را به وى تزويج مى‏كند، آنها عبارتند از خشم خود فرو بردن، و صبر در جهاد و شهادت در راه خدا و مردى كه مال حرامى در اختيارش قرار گرفته و او از تصرف در آن خوددارى نمايد.پ 42- صالح بن ميثم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس سه خصلت در آن باشد خصال ايمان را كامل گردانيده است، كسى كه در برابر ظلم صبر كند و براى خداوند خشم خود را فرو نشاند، اهل عفو و گذشت باشد، اين افراد بدون حساب وارد بهشت مى‏گردند و براى افرادى مانند ربيعه و مضر شفاعت مى‏كنند.پ 43- على بن ابراهيم گويد: امام باقر عليه السّلام در تفسير آيه شريفه وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فرمود: هر كس قدرتى برايش پيدا شد ولى از انتقام خوددارى كرد و گذشت نمود خداوند روز قيامت دل او را آرامش مى‏دهد، و هر كس در هنگام خشم از انتقام خوددارى كرد پروردگار بدن او را بر آتش حرام مى‏نمايد.

 

پ‏44- حسين بن زيد از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

هر كس سه خصلت در آن نباشد در نزد من و خداوند ارزش و اعتبارى ندارد، گفته شد آنها چه هستند يا رسول اللَّه فرمود: حلمى كه جاهل را از وى دور كند، خوى نيكى كه بتواند در ميان مردم زندگى نمايد، و ورعى كه او را از معصيت خدا باز دارد.پ 45- هروى گويد: از امام رضا عليه السّلام شنيدم فرمود: خداوند به يكى از انبياء وحى فرستاد و فرمود: هر گاه صبح از خانه بيرون شدى نخستين چيزى كه از مقابلت ظاهر شد آن را بخور، دومى را مخفى بدار، سومى را هم بپذير، چهارمى را مايوس نگردان، و پنجمى را هم از وى فرار كن.

پيامبر هنگامى كه صبح از خانه بر آمد در مقابل خود كوهى را مشاهده كرد، و گفت: خداوند امر كرده من اين را بخورم او همچنين حيران و سرگردان كه با اين كوه بزرگ چه كند، او با خود گفت: خداوند فرمان داده تا من او را بخورم و او بى‏جهت مرا تكليف به اين كار نكرده است او نزديك شد و او را مانند لقمه‏اى يافت و خورد و بسيار هم لذيذ بود.

از آنجا عبور كرد و در بين راه طشتى از طلا پيدا شد و او گفت: خداوند به من امر كرد اين را مخفى بدارم، لذا آن طشت را در زمين دفن كرد و از آنجا گذشت ناگهان متوجه شد طشت از زير خاك بيرون شده است، او گفت: من فرمان خداوند را در آن باره انجام دادم و به راه خود ادامه داد و رفت.

او به راه خود ادامه داد ناگهان از مقابل او پرنده‏اى ظاهر شد كه يك باز آن را مورد تعقيب قرار مى‏داد، پرنده خود را به او نزديك و پيرامون او به حركت در آمد، او گفت خداوند به من امر كرده اين را بگيرم، لذا آستين خود را باز كرد و پرنده در آن جاى گرفت، در اين هنگام باز رسيد و گفت: من چند روز است او را تعقيب مى‏كنم چرا از من گرفتى.

پيامبر گفت: خداوند به من امر كرده اين را مايوس نكنم ران او را قطع كرد و به باز داد و از آنجا عبور كرد، بعد از مدتى به مردارى رسيد كه بو گرفته و كرم‏ها

 

در آن جاى گرفته بودند،پ گفت: خداوند به من امر فرموده از اين فرار كنم و لذا از آنجا دور شد.

او هنگامى كه از سفر برگشت در خواب ديد به او مى‏گويند: تو دستورات ما را به كار گرفتى آيا مى‏دانى آنها چه بودند، گفت خير، گفتند: آن كوه علامت غضب بود، هنگامى كه بنده‏اى غضب مى‏كند جز خودش را مشاهده نمى‏كند، و از فرط غضب خود را فراموش مى‏سازد و مقام خود را نمى‏شناسد ولى هر گاه خودش را شناخت و غضب او فرو نشست مانند آن لقمه مى‏شود.

اما آن طشت عمل صالح مى‏باشد اگر كسى بخواهد آن را مخفى بدارد، خداوند آن را آشكار مى‏گرداند، و پاداش صاحبش را در آخرت مى‏دهد، اما آن پرنده مردى است كه تو را نصيحت مى‏كند و نصيحت او را قبول كن، اما باز مردى است كه از تو حاجتى مى‏خواهد او را نااميد نكن، و اما گوشت گنديده آن غيبت است از آن دورى كن.پ 46- ثمالى از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى ندا مى‏كند و همه صداى آن را مى‏شنوند، او مى‏گويد اهل فضل كجا مى‏باشند در اين هنگام گروهى سر بلند مى‏كنند، فرشتگان متوجه آنها مى‏شوند و مى‏گويند فضل شما چه بود.

آنها مى‏گويند: در دنيا به ما بى‏اعتنائى مى‏كردند ما هم تحمل مى‏كرديم مردم، به ما بدرفتارى مى‏نمودند ما هم از آنها در مى‏گذشتيم، در اينجا بار ديگر منادى فرياد مى‏زند آنها درست مى‏گويند راه دهيد تا بدون حساب وارد بهشت شوند.پ 47- ابن صدقه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

عفو و گذشت به صاحب خود عزت مى‏دهد، اكنون عفو كنيد تا خداوند به شما عزت دهد.پ 48- على عليه السّلام در وصيت خود به امام حسن عليه السّلام فرمود: اى فرزند عقل دوست آدمى مى‏باشد و حلم وزير عقل است، و نرمى و ملايمت به منزله پدر و صبر از بهترين لشكريان او مى‏باشد.

 

پ‏49- ابو قلابه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس براى خدا خشم خود را فرو برد خداوند دل او را پر از ايمان مى‏كند هر كس از ظلمى بگذرد خدا عزت دنيا و آخرت به او مى‏دهد.پ 50- از على عليه السّلام سوءال شد كداميك از اخلاق آدمى قوى‏تر مى‏باشند، فرمود: حلم سوءال شد حليم‏ترين مردم كدام است فرمود: آن كس كه غضب نكند.پ 51- محمد بن على از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

مكارم اخلاق را به كار گيريد كه خداوند مرا براى آن مبعوث گردانيد، و يكى از مكارم اخلاق آن است كه از ظالم درگذريد، و به محرومان چيزى بدهيد، و با ارحام رفت و آمد كنيد و با كسانى كه با شما قطع رابطه كرده‏اند ارتباط برقرار سازيد.پ 52- مردى از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه مامون به او گفت: آيا شما شعرى حفظ دارى، امام فرمود: آرى من اشعار زيادى حفظ هستم، مامون گفت:

بهترين آنها را برايم بخوانيد، امام رضا عليه السّلام فرمودند:

         اذا كان دونى من بليت بجهله             بيت لنفسى ان تقابل بالجهل‏

             و ان كان مثلى في محلى من النهى             اخذت بحلمى كى اجل عن المثل‏

             و ان كنت ادنى منه في الفضل و الحجى             عرفت له حق التقدم و الفضل‏

 مامون گفت: چه اندازه اين شعر زيبا مى‏باشد، گوينده آن كيست امام عليه السّلام فرمود: بعضى از جوانان ما آن را سروده‏اند.پ 53- ثمالى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

شايسته‏ترين افراد براى عفو آنهايى مى‏باشند كه تواناى انتقام در آنها هست و استوارترين مردم هم كسى است كه خشم خود را فرو برد.پ 54- حسن بن فضال از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه در تفسير آيه شريفه فَاصْفَحِ الصَّفْحَ فرمود: يعنى عفو بدون منت.پ 55- عبد العظيم حسنى از امام هادى عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: موسى بن عمران عليه السّلام در مناجات خود با خداوند گفت: بار خدايا كسى كه در برابر آزار و

 

اذيت مردم صبر كند چه پاداشى ميدهى، گفت: او را در سختيهاى قيامت كمك مى‏كنم.پ 56- على عليه السّلام فرمود: با دشمنت مصافحه كن اگر چه از آن خوشش نيايد، زيرا خداوند به آن امر كرده است و در قرآن مجيد فرموده «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ».پ بعد از آن فرمود: تو توانائى ندارى دشمنت را مجازات كنى و بهتر است از خدا اطاعت نمائى و از وى درگذرى و پاداش زيادى ببرى و براى تو همين بس كه دشمن خود را به معصيت خداوند مشغول بنگرى.پ 57- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس سه چيز در او نباشد عملش استقرار پيدا نخواهد كرد، ورعى كه او را از گناهان و نافرمانى‏هاى خداوند باز دارد، و خلقى كه بوسيله آن با مردم مدارا كند، و حلمى كه جهالت افراد نادان را از خود دور سازد.پ 58- امام صادق عليه السّلام فرمود: حلم چراغى است كه راه آدميان را روشن مى‏كند و آنها را به طرف خداوند هدايت مى‏نمايد، افراد حليم مورد تاييد خداوند مى‏باشند، و از انوار توحيد راهنمائى مى‏گيرند، حلم بر پنج بخش دور مى‏زند.

نخست اينكه عزيزى در اثر حلم ذلت پيدا كند، و يا راست گوئى كه در اثر حلم متهم شود، يا مردم را به طرف حقى دعوت كند و مردم او را سبك بشمارند، و يا اينكه بدون گناه مورد آزار و اذيت قرار گيرد، و يا حق خود را طلب كند ولى با او مخالفت كنند.

اگر در تمام اينها صبر كردى و حلم خود را از دست ندادى حق حلم را بجاى آورده‏اى، هنگام روبرو شدن با سفيه از وى كناره‏گيرى كن و با او سخن نگو، تا مردم از تو حمايت كنند، زيرا هر كس با سفيه گفتگو كند مانند آن است كه هيزم را كنار آتش بگذارد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مثل مؤمن مانند زمين مى‏باشد، مردم از آن سود مى‏برند ولى روى آن پا مى‏گذارند، هر كس در مقابل تجاوز مردم صبر نكند به‏

 

خوشنودى خدا نخواهد رسيد، زيرا رضايت خداوند با جفاء مردم آميخته است.پ گويند مردى به احنف بن قيس گفت: من تو را در نظر دارم، او هم گفت: من هم از شما روى بر مى‏گردانم.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: من به پيامبرى مبعوث شدم تا مركزى براى حلم و معدنى براى علم و جايى براى صبر باشم.پ 59- امام صادق عليه السّلام فرمود: عفو در هنگام قدرت از سنت‏هاى پيامبران و پرهيزگاران مى‏باشد، حقيقت عفو آن است كه از رفيقت درگذرى و چيزى را ظاهر نكنى، و سخن نارواى او را فراموش نمائى و از اصل قضيه در باطن خود چيزى نگه ندارى، و بر احسان خود به آن بيفزايى.

كسى به اين مقام نخواهد رسيد مگر اينكه خداوند از او در گذشته باشد و گناهان گذشته و آينده او را مورد رحمت قرار داده باشد و او را به كرامت خود زينت بخشد، از انوار خود بر او بپوشاند.

عفو و غفران دو صفت از صفات خداوند هستند، كه آنها را در ميان بندگان خود به وديعت نهاده است تا مردم به اخلاق خداوند متخلق گردند و خداوند فرموده است: «وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

يعنى آنها بايد درگذرند و از گناهان چشم‏پوشى كنند، مگر شما دوست نمى‏داريد خداوند شما را رحمت كند، خداوند آمرزنده و مهربان است، اينك هر كس از انسانى مانند خود عفو نكند چگونه اميدوار است كه خداوند جبار از او درگذرد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند متعال او را امر كرده است تا با كسانى كه با او قطع رابطه كرده‏اند ارتباط برقرار كند، و يا از كسانى كه به او ظلم كرده‏اند درگذرد، و يا آنهايى كه او را محروم كرده‏اند مورد لطف قرار دهد، و يا به كسانى كه به او بد كرده‏اند نيكى نمايد، و خدا به ما امر كرده كه از رسول متابعت كنيم: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عفو يكى از اسرار خداوندى است كه در باطن خواص خود قرار مى‏دهد،

 

پ‏رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: آيا يكى از شما مى‏تواند مانند ابو ضمضم باشد، گفتند: يا رسول الله ابو ضمضم چيست؟ فرمود او مردى بود قبل از شما زندگى مى‏كرد، و هنگام صبح مى‏گفت: بار خدايا من آبروى خود را در اختيار همه مى‏گذارم.پ 60- ابو خالد كابلى گويد: امام سجاد عليه السّلام فرمود: من آرزو مى‏كردم كه به من اجازه مى‏دادند تا سه موضوع را به مردم برسانم و بعد از آن هر چه خداوند اراده مى‏كرد انجام مى‏شد و بعد اشاره به سينه خود كردند، و بعد فرمود: اما خداوند خواسته است كه ما صبر داشته باشيم و سخن نگوييم.

بعد از اين حضرت امام زين العابدين عليه السّلام اين آيه شريفه را تلاوت كردند «وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».

يعنى اى مسلمانان شما از اهل كتاب يهود و نصارى و از مشركين و بت پرستان آزار و اذيت‏هاى زيادى خواهيد ديد شما در اين هنگام صبر كنيد و پرهيزكارى پيشه نمائيد و تصميم خود را از دست ندهيد، و بعد از آن امام عليه السّلام دست خود را بلند كردند و بر سينه خويش نهادند.پ 61- جابر گويد: امير المؤمنين عليه السّلام شنيدند مردى قنبر را فحش مى‏دهد و او هم در نظر گرفته او را ناسزا بگويد، امير المؤمنين به قنبر فرمودند از او درگذر و به او اعتناء نكن تا خداوند را راضى كنى و شيطان را به خشم آورى و دشمنت را مورد عقاب قرار دهى. به خداوند سوگند همان خدايى كه دانه را شكافت و مردم را خلق كرد، هيچ مؤمنى خدا را به اندازه حلم راضى نمى‏كند، و شيطان را به مانند سكوت خشمگين نمى‏سازد دشمن را با سكوت و درگذشت مى‏توان عقوبت كرد، و اين از همه چيز براى او گران‏تر تمام مى‏شود.پ 62- ابن فضال گويد: امام ابو الحسن عليه السّلام فرمود: هر گاه دو گروه به هم رسيدند آن گروه كه بيشتر اهل عفو و گذشت هستند يارى مى‏شوند و خداوند به آنها نصرت مى‏دهد.پ 63- معاوية بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: در مدينه مردى زندگى‏

 

مى‏كرد كه اوقات خود را به بطالت مى‏گذرانيد،پ و مردم را مى‏خندانيد، يكى از روزها متوجه مردم شد و گفت: اين مرد يعنى امام سجاد مرا بى‏تاب كرده و هر چه كوشش مى‏كنم او خنده نمى‏كند، ولى كارى مى‏كنم كه او را هم به خنده بياورم.

يكى از روزها امام سجاد عليه السّلام با دو تن از غلامان خود از جايى عبور مى‏كردند آن مرد بطال و بذله‏گو نزديك آمد و عباى آن حضرت را از دوشش گرفت و رفت، غلامان امام رفتند و عبا را از وى گرفتند و بدوش آن جناب انداختند.

امام عليه السّلام همچنان كه سرش پايين بود فرمود: قضيه چه بود، گفتند: مردى در مدينه هست كه مردم را مى‏خنداند و از آنها چيزى مى‏گيرد و مى‏خورد، امام به غلامان خود گفت به او بگوييد واى بر تو خداوند روزى دارد كه بطالان در آن زيان مى‏كنند.پ 64- عبد العزيز جنابذى گويد: موسى بن جعفر عليهما السّلام فرزندان خود را جمع كرد و به آنها فرمود: اى فرزندان من شما را وصيتى مى‏كنم به آن گوش فرا دهيد، اگر كسى نزد شما آمد و در گوش شما سخنى گفت و شما را ناراحت كرد و بعد متوجه گوش ديگر شد و عذر خواست شما عذر او را قبول كنيد.پ 65- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس غضب خود را فرو نشاند در حالى كه توانايى دارد انتقام بگيرد، خداوند روز قيامت او را حاضر مى‏كند و به او مى‏گويد:

هر يك از حوريان را كه مى‏خواهى انتخاب كن.پ على عليه السّلام فرمود: نخستين پاداشى كه حليم و بردبار مى‏بيند آن است كه مردم او را در برابر نادان حمايت مى‏كنند.پ در حديث آمده كه روز قيامت منادى ندا مى‏كند هر كس در نزد خداوند مزدى دارد وارد بهشت شود، گفته مى‏شود آنها چه افرادى مى‏باشند، مى‏گويند:

آنها كسانى مى‏باشند كه از لغزشهاى مردم مى‏گذشتند و اهل عفو و اغماض بودند، اينك بدون حساب وارد بهشت شوند.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس خشم خود را فرو نشانيد در حالى كه مى‏توانست از طرف انتقام بگيرد، خداوند دل او را پر از ايمان و آرامش مى‏كند و

 

هر كس به خاطر تواضع از لباس زيبا چشم بپوشد خداوند روز قيامت او را لباس كرامت خواهد بپوشانيد.پ 66- نعمانى در تفسير خود از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: يكى از جاهايى كه بندگان رخصت دارند كه انجام بدهند عقوبت ظالم مى‏باشد مظلوم مى‏تواند ظالم را مجازات كند و يا از وى درگذرد.

خداوند متعال در قرآن مجيد مى‏فرمايد: جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ پاداش هر گناهى مانند خودش مى‏باشد، ولى اگر كسى عفو كرد و اصلاح نمود اجرش با خداوند است و مظلوم در اينجا مختار مى‏باشد.پ 67- امام رضا عليه السّلام فرمود: هر كس در برابر آنچه بر او وارد مى‏گردد صبر كند او را حليم مى‏گويندپ و لقمان فرمود: دشمن حليم بهتر از دوست نادان مى‏باشد،پ لقمان گفت: سه نفر فقط در سه جا شناخته مى‏كردند، حليم در هنگام غضب، شجاع در وقت جنگ برادرى در هنگام احتياج.پ 68- حسين بن عبد اللَّه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس اعتبار مردم را نگهدارد خداوند روز قيامت از لغزشهاى او در مى‏گذرد، و هر كس از آزار مردم خوددارى كند خداوند روز قيامت او را از عذاب حفظ مى‏كند.پ 69- احمد بن عيسى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: شخصى محتاج نزد من مى‏آيد و من زود حاجت او را بر مى‏آورم زيرا مى‏ترسم او بى‏نياز گردد و من نتوانم حاجت او را بر آورم، و او از دست من خارج شود.

آگاه باشيد خويى‏هاى دنيا و آخرت، در سه حرف از كتاب خداوند جمع شده‏اند و آن اين است «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» تفسير آن اين است با كسانى كه با تو قطع رابطه كرده‏اند ارتباط برقرار كن، و از كسانى كه به تو ظلم كرده‏اند در گذر، و به كسانى كه تو را محروم نموده‏اند برس.پ 70- على عليه السّلام فرموده: بهترين خوى‏هاى نيك غفلت از آن چيزى است كه مى‏دانى.پ 71- امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: سزاوارترين مردم به عفو كسى‏

 

 

مى‏باشد كه توانائى بر عقوبت دارد.پ فرمودند: تحمل و خوددارى عيب‏ها را مى‏پوشاند.پ فرمودند: هر گاه بر دشمنت پيروز شدى عفو از او را براى شكرگزارى از پيروزى قرار بده.پ فرمود: با احسان و نيكى به برادرت او را نكوهش كن، و شر او را با محبت و دادن نعمت از خود دور گردان.پ فرمود: من در چه هنگامى خشم خود را خاموش كنم و دلم را آرام سازم، آيا وقتى كه از انتقام عاجز مى‏باشم كه مى‏گويند بايد صبر كنى، و يا هنگامى كه توانايى دارم كه مى‏گويند بايد درگذرى.پ فرمودند: نخستين عوضى كه حليم از حلم خود مى‏گيرد آن است كه مردم از وى طرفدارى مى‏كنند و جاهل را نكوهش مى‏نمايند.پ فرمودند: اگر نمى‏توانى حليم باشى خود را به حليم بودن عادت بده زيرا هر كس خود را به گروهى تشبيه كند از آنها شمرده مى‏گردد.پ فرمودند: حلم خود يك عشيره مى‏باشد.پ فرمودند: حلم پوششى است كه آدميان را مى‏پوشاند، عقل شمشيرى است كه مى‏برد، اينك اخلاق خود را به حلم بپوشان و هواى نفس را با عقل بكش.پ فرمودند: حلم و آرامش با هم همزاد مى‏باشند كه از آنها علو همت متولد مى‏گردد.پ 72- لقمان گفت: هر كس خشم خود را فرو ننشاند، دشمن به او شماتت مى‏كند.پ 73- على عليه السّلام فرمود: حلم طبيعت برترى است. على عليه السّلام فرمود: هر كس در برابر دشمن بردبار بود بر او پيروز مى‏گردد. فرمود: شدت غضب سخن را تغيير مى‏دهد و زبان را قطع مى‏كند، و فهم را از آدمى مى‏گيرد. فرمود: عزتى بالاتر از حلم نيست، و حسبى سودمندتر از ادب نمى‏باشد، و نسبى پايين‏تر از غضب نخواهد بود.