ترك آسايش

پ‏1- امام صادق عليه السّلام فرمود: مؤمن را در حقيقت راحتى نيست مگر در نزد خداوند متعال و اگر غير از اين آسايش باشد در چهار چيز خواهد بود، نخست اينكه سكوت كنى و بدانى بين تو و خداوند چگونه مى‏باشد و در اين جا به قلب خود مراجعه كنى و حقيقت را دريابى.

دوم در گوشه خلوتى قرار گيرى و از آفات ظاهرى و باطنى جهان خود را رها سازى، سوم خود را گرسنه نگهدارى تا از شهوت‏ها و وسوسه‏هاى شيطانى خلاص گردى، چهارم بيدارى، در شبها كه دلت را نورانى مى‏كند و روحت را پاك مى‏سازد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه صبح كند و در خانه‏اش آرامش داشته باشد و بدنش سالم گردد، و روزى روزش را داشته باشد، اين چنين شخصى خير دنيا و آخرت را دارد.پ وهب بن منبه گويد: در كتاب پيشينيان آمده: عزت و توانگرى در قناعت مى‏باشد اينك خود را به قناعت نزديك سازيد.پ ابو درداء مى‏گفت: هر چه خداوند براى من معين كرده از دست من نخواهد رفت، اگر چه روى بال بادها باشد.پ ابو ذر گفت: رسوا مى‏شود كسى كه به خداوند اعتماد ندارد و لو در ميان سنگهاى سفت و محكم حبس شده باشد، آنها كه به گفته‏هاى خداوند ايمان‏

 

ندارند، زيان مى‏كنند و رسوا مى‏شوند،پ خداوند روزى آنها را معين كرده و كفالت آن را نموده است.

 

خداوند قبل از اينكه مخلوقات را بيافريند براى آنها روزى فراهم كرده، ولى با همه اينها انسانها با نيروى خود مشغول فعاليت مى‏گردند و نقشه‏ها طرح مى‏كنند و از حدود تجاوز مى‏نمايند، و به اسباب و وسائلى دست مى‏اندازند كه نيازى به آنها نيست و خداوند آنها را بى‏نياز كرده است.