خلقت مؤمن از نور خدا

پ‏1- سليمان جعفرى گويد: خدمت حضرت امام هادى عليه السّلام بودم فرمود: اى سليمان از فراست مؤمن بترس زيرا او با نور خدا به اوضاع و احوال مى‏نگرد، من در اين هنگام ساكت شدم تا آنگاه كه اطاق خلوت شد، عرض كردم شنيدم فرموديد از فراست مؤمن بترسيد كه او با نور خدا متوجه امور مى‏باشد.

فرمود: آرى اى سليمان خداوند مؤمن را از نور خود آفريد و آنان را در رحمت خود رنگ آميزى كرد و پيمان ولايت ما را از آنان گرفت، مؤمنان با هم برادر ابوينى هستند پدر آنها نور و مادرشان هم رحمت مى‏باشد، و مؤمن از همان نورى كه آفريده شده به اوضاع و احوال نگاه مى‏كند.پ 2- معاوية بن عمار گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم تفسير اين حديثى را كه از شما شنيدم بيان فرمائيد فرمودند: آن حديث كدام است گفتم:

فرموديد مؤمن با نور خداوند مى‏نگرد.

فرمود: اى معاويه خداوند مؤمن را از نور خود آفريد و در رحمت خود آنها را فرو برد و پيمان ولايت ما را بر شناخت خود از آنها گرفت روزى كه خود را به او شناسانيد، مؤمن با مؤمن برادر ابوينى هستند پدرش نور و مادرش رحمت است، و مؤمن با همان نورى كه از وى آفريده شده نگاه مى‏كند.پ 3- سليمان گويد حضرت صادق عليه السّلام فرمود: خداوند براى ما پيروان و شيعيانى قرار داد و آنها را از نور خود خلق كرد و در رحمت خود فرو برد روزى كه خود را به آنان معرفى كرد پيمان ولايت ما را هم از آنها گرفت، او از نيكوكاران آنها قبول مى‏كند و از بدكاران آنها در مى‏گذرد هر كس بدون ايمان در پيشگاه‏

 

خداوند حاضر گردد حسنات او قبول نمى‏گردد و گناهانش بخشوده نمى‏شود.پ 4- جابر از حضرت باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: از فراست مؤمن بترسيد كه او با نور خدا مى‏نگرد و سپس اين آيه شريفه را تلاوت كردند إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ.پ 5- حضرت باقر عليه السّلام فرمود: خداوند متعال در مؤمن نسيمى از روح خودش دميده است، و براى همين جهت در قرآن فرموده: رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.پ 6- على عليه السّلام فرمود: از گمان مؤمنين بترسيد زيرا خداوند حق را در زبان آنها قرار داده است.پ 7- جابر جعفى گويد: در خدمت ابو جعفر عليه السّلام بودم در حالى كه غم و اندوه مرا گرفته بود، عرض كردم قربانت شوم گاهى بدون اينكه مصيبت و يا اندوهى برايم پيش آيد ناگهان محزون مى‏كردم كه اهل بيت من هم متوجه اين موضوع مى‏شوند و مرا دگرگون مشاهده مى‏كنند.

 

امام فرمود: آرى اى جابر خداوند متعال مؤمنان را از گل بهشت آفريد و از نسيم روحش در آنها جارى ساخت و از اين جهت مؤمنان را برادر ابوينى گفته‏اند هر گاه يكى از آن ارواح در يكى از شهرها محزون گردد، ساير ارواح هم محزون مى‏گردند.