خوشنودى از نعمت ايمان

پ‏1- حضرت امام هادى عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه مردى خدمت امام صادق عليه السّلام آمد و از فقر و تهيدستى خود شكايت كرد، امام عليه السّلام فرمود: مطلب آن طور نيست كه شما اظهار مى‏كنى و من اصلا تو را فقير نمى‏دانم، آن مرد گفت شما در باره فقر من روشن نيستى و من راست مى‏گويم.

امام عليه السّلام همچنان او را تكذيب مى‏كرد تا آنجا كه فرمود اگر كسى صد دينار به تو بدهد كه از ما برائت حاصل كنى آيا صد دينار را مى‏گيرى و از ما كنار مى‏روى، گفت: نه تا آنجا كه فرمود: اگر هزار دينار بدهند دست از اعتقاد ما بر مى‏دارى، گفت خير فرمود: پس حالا كه چنين است پس تو سرمايه بزرگى دارى و فقير نيستى.پ 2- ابو يوسف بزاز گويد: حضرت صادق عليه السّلام آيه شريفه فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ* را تلاوت كردند و بعد فرمود: مى‏دانى معنى آلاء اللَّه چيست گفتم نمى‏دانم، فرمود آن بزرگترين نعمت خداوند است و آن ولايت ما اهل بيت مى‏باشد.

 

پ‏3- ثابت بن ابى سعيد گويد: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: همواره تنها زندگى كنيد و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله نيز تنها زندگى مى‏كرد و مردم را دعوت مى‏كرد ولى آنها اجابت نمى‏كردند نخستين كسى كه دعوت او را پذيرفت على بن ابى طالب عليه السّلام بود و براى اين رسول گرامى فرمود تو از من به منزله هارون در نزد موسى هستى جز اينكه بعد از من پيامبرى نخواهد بود.پ 4- عبيد بن زرارة گويد: از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: هيچ مؤمنى نيست مگر اينكه خداوند ايمان او را وسيله انس وى قرار داده و او بخاطر ايمانش در آرامش و سكون زندگى مى‏كند، و اگر چنانچه در بالاى كوه بلندى هم قرار گيرد باز به جهت ايمانش از مخالفان خود وحشتى ندارد.پ 5- ايوب بن حر گويد: حضرت صادق عليه السّلام به من فرمود: اگر كسى از شما در بالاى كوهى قرار گيرد روزى گرسنه و روزى سير شود مادامى كه بر دين خدا باشد زيانى نخواهد ديد.پ 6- فضيل از حضرت باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: سلامتى در دين و تندرستى در بدن بهتر است از زينت دنيائى و زرق و برق آن.پ 7- حضرت صادق عليه السّلام فرمود: رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمودند: خداوند متعال مى‏فرمايد هر كس بنده مؤمن مرا بيازارد به من اعلان جنگ داده است، و هر كس بنده مؤمن مرا گرامى بدارد از غضب من در امان خواهد بود.

اگر در همه زمين از مشرق تا به مغرب فقط يك بنده مؤمن و يك امام عادل داشته باشم از عبادت همه مخلوقات بى‏نياز خواهم شد، زمين‏ها و آسمان‏هاى هفتگانه به سبب وجود آنها پايدار خواهند ماند و آن دو نفر به خاطر ايمانى كه دارند با هم مأنوس مى‏گردند و به ديگرى نياز ندارند.پ 8- كليب بن معاويه گويد: از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود: سزاوار نيست كه مؤمن از برادر خود و يا كسى كه از رتبه وى پائين‏تر است وحشت داشته باشد، زيرا مؤمن به خاطر دينش عزيز و محترم است.پ 9- فضيل بن يسار گويد: بر حضرت صادق عليه السّلام وارد شدم در هنگامى كه‏

 

بيمار بودند،پ امام عليه السّلام فقط با سر اشاره مى‏كردند و بقيه اعضايش توانائى خود را از دست داده بودند، فرمود اى فضيل من هميشه مى‏گفتم اگر مردى به ولايت و امامت ما معتقد باشد باكى بر آن نيست كه در بالاى كوهى اقامت كند و در همان جا مرگش فرا رسد.

اى فضيل مردم بطرف چپ و يا راست متمايل شدند ولى ما و شيعيان ما راه راست را در پيش گرفتيم، اى فضيل اگر مؤمن صبح كند و مالك بين مشرق و مغرب گردد براى او بهتر است و اگر صبح نمايد در حالى كه اعضاء و جوارحش را بريده باشند باز براى او خير است، اى فضيل خداوند هر چه براى مؤمن پيش بياورد براى او خوب مى‏باشد.

 

اى فضيل اگر دنيا به اندازه بال مگسى نزد خداوند اعتبار داشت يك جرعه آب هم به دشمنان خود نمى‏داد، اى فضيل هر كس در دنيا يك چيز از خداوند طلب كند و يك راه را ادامه دهد خداوند مشكلات او را بر طرف مى‏كند ولى هر كسى دنبال هوى و هوس‏هاى خود برود و هر روز فكرى و نظرى داشته باشد خداوند هم او را به حال خود وامى‏گذارد و او هم هلاك مى‏گردد.پ 10- عبد الواحد انصارى گويد: حضرت باقر عليه السّلام فرمود: اى عبد الواحد هر گاه مردى معتقد به امامت ما بود ضرر و زيانى نخواهد ديد و مردم هر چه مى‏خواهند بگويند و لو بگويند او ديوانه است، و اگر با همين عقيده در بالاى كوه هم زندگى كند تا آنگاه كه مرگش فرا رسد باز هم زيان نكرده است.