داستانهاى دروغ

پ‏1- در محضر امام صادق عليه السّلام از داستان‏سرايان و قصه‏گويان و افسانه‏پردازان سخن به ميان آمد، امام عليه السّلام فرمود: خداوند آنها را لعنت كند كه سخنان ناروائى بر عليه ما اشاعه مى‏دهند.پ از امام صادق عليه السّلام سؤال شد آيا جايز است ما به سخنان قصه‏گويان گوش فرا دهيم، فرمودند خير، حق نداريد و بعد فرمودند هر كس گوش به ناطقى فرا دهد او را عبادت كرده است، اگر ناطق از خداوند سخن بگويد خدا را پرستيده و اگر از شيطان سخن بگويد، او را عبادت كرده است.پ از امام صادق عليه السّلام پرسيدند تفسير آيه شريفه وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ چيست فرمود: آن‏ها قصه‏گويان مى‏باشند.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس از بدعت‏گذارى طرفدارى كند و او را احترام بگذارد. در خراب كردن پايه‏هاى اسلام همت گماشته است.پ 2- هشام بن سالم گويد: امام صادق از امير المؤمنين عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن حضرت قصه‏گوئى را در مسجد ديدند و او را با تازيانه زدند و از مسجد بيرون كردند.