در اطاعت خدا و رسول و امامان‏

پ‏1- على عليه السّلام فرمودند: از طاعت كسى كه مى‏دانيد چيزى بر او مخفى نيست كوتاهى نكنيد.پ 2- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: راه‏هاى كج شما را فريب ندهند و از صراط مستقيم دورتان نسازند به خداوند سوگند شيعيان ما كسانى هستند كه از خداوند اطاعت كنند و دستورات او را بكار گيرند.پ 3- ابو حمزه ثمالى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله در حجة الوداع خطبه خواندند و گفتند: اى مردم به خداوند سوگند هر چيزى كه شما را به بهشت نزديك كند و از جهنم دور گرداند به شما گفتم، و هر چيزى كه شما را از بهشت دور كند و به دوزخ نزديك سازد آن را هم بيان كردم.

آگاه باشيد جبرئيل به من گفت: هيچ كس از دنيا بيرون نمى‏گردد مگر اينكه روزيش كامل مى‏شود، اكنون از خداوند بترسيد و كمتر دنبال روزى برويد، كارى نكنيد كه در صورت تاخير رزق از راه حرام آن را بدست آوريد، و بدانيد با اطاعت‏

 

خدا مى‏توانيد از بركات و عنايت او استفاده نمائيد.پ 4- جابر گويد امام باقر عليه السّلام فرمودند: اى جابر آيا همين بس است كه گروهى اسم خود را شيعه بگذارند و بگويند ما اهل بيت را دوست مى‏داريم، به خداوند سوگند شيعيان ما كسانى هستند كه تقوى داشته باشند و از خداوند اطاعت كنند.

اى جابر شيعيان ما به تواضع و فروتنى و خشوع و امانت معروف هستند، آنها همواره در ياد خدا مى‏باشند و نماز و روزه دارند و به پدر و مادر نيكى مى‏كنند و با همسايگان فقير و مستمند رفت و آمد مى‏نمايند.

شيعيان ما كسانى مى‏باشند كه به ورشكستگان مى‏رسند و قرض داران را كمك مى‏كنند، و به يتيمان رسيدگى دارند، و راست مى‏گويند، و قرآن تلاوت مى‏نمايند، و زبان از مردم باز مى‏دارند و جز خير نمى‏گويند، و امينان خانواده‏هاى خود مى‏باشند.

جابر گويد: عرض كردم يا ابن رسول اللَّه ما امروز اشخاصى به اين صفات مشاهده نمى‏كنيم، فرمود: اى جابر شما به كجا مى‏رويد آيا شايسته است مردى بگويد من على را دوست مى‏دارم ولى بعد از اين اهل كار نباشد، اگر او مى‏گويد من رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله را دوست مى‏دارم، بايد بداند كه رسول خدا از على بهتر است.

پس چرا از سنت رسول صلى اللَّه عليه و اله متابعت نمى‏كند و از سيره آن حضرت پيروى ندارد بايد بداند بدون عمل از محبت سودى نخواهد برد، اينك از خداوند بترسيد و به دستورات او عمل نمائيد، خداوند با هيچ كس فاميل نيست، هر كس متقى و پرهيزگار باشد و از دستورات خدا اطاعت كند او محبوب خداوند مى‏باشد.

اى جابر: به خداوند سوگند هيچ بنده‏اى بدون طاعت نمى‏تواند به خداوند نزديك باشد ما برائت از آتش نداريم، هيچ كس نزد خداوند برهانى ندارد كه با او احتجاج كند، هر كس از خداوند اطاعت كرد او دوست ما هست، و هر كس معصيت نمود دشمن ما مى‏باشد، به ولايت ما نخواهد رسيد مگر به ورع و تقوى و عمل.پ 5- هشام بن حكم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه روز قيامت برپا

 

شودپ گروهى از مردم بطرف در بهشت مى‏روند و در را مى‏كوبند، به آنها گفته مى‏شود شما از كدام طبقه هستيد آنها پاسخ مى‏دهند ما از اهل صبر مى‏باشيم.

به آنان مى‏گويند شما بر چه صبر كرديد مى‏گويند: در طاعت و معصيت خداوند صبر كرديم در اين هنگام خداوند متعال مى‏فرمايد: آنها راست مى‏گويند بگذاريد وارد بهشت گردند اين است معنى آيه شريفه «إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ.»پ 6- عمر بن خالد گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: اى جماعت شيعه‏اى شيعيان آل محمد شما از گروه ميانه‏رو باشيد، تا غاليان به شما برگردند و عقب ماندگان هم به شما برسند، مردى از انصار بنام سعد گفت: غالى چيست.

امام عليه السّلام فرمود: آنها در باره ما سخنانى مى‏گويند كه ما به آن اعتقاد نداريم، آنها از ما نيستند و ما هم از آنها نمى‏باشيم، پرسيد تالى كدام است، فرمود: آن كسى است كه دنبال خير مى‏رود و به آن مى‏رسد و پاداش آن را مى‏گيرد.

بعد از اين متوجه ما شدند و فرمودند: به خداوند سوگند ما برائت از آتش را نداريم، بين ما و خداوند قرابتى نيست، و ما در نزد خداوند حجتى نداريم، جز با طاعت نمى‏توان به خداوند نزديك شد، هر كس خدا را اطاعت كند به ولايت ما مى‏رسد، و هر كس نافرمانى كند به ما نخواهد رسيد و سودى نخواهد برد، واى بر شما فريب نخوريد و مغرور نگرديد.پ 7- مفضل بن عمر گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام بودم كه سخن از اعمال به ميان آمد من گفتم عمل من بسيار ناچيز است امام فرمود: آرام باش و استغفار كن، بعد از اين فرمودند عمل كم با تقوى بهتر است از عمل زياد ولى بدون تقوى.

 

گويد: عرض كردم چگونه عمل زياد بدون تقوى خواهد بود، فرمود: مانند كسى كه اطعام مى‏كند و با همسايگان نيكى مى‏نمايد و مهمانى مى‏كند ولى از حرام هم دست برنمى‏دارد، اين عمل‏ها بدون تقوى مى‏باشد، ولى مرد ديگرى عملش كم است ولى در حرام هم وارد نمى‏گردد.پ 8- سكونى از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمودند: اطاعت و فرمان بردارى مانند روشنائى چشم مى‏باشد.