در حسن خلق و گشاده‏روئى

پ‏1- محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مؤمن كامل آنست كه خلقش نيكو باشد. 2- مردى از اهل مدينه از امام زين العابدين عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: روز قيامت بهترين چيزى كه در ميزان آدم گذشته مى‏شود حسن خلق مى‏باشد.پ 3- ابو ولاد حناط گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس چهار چيز در او باشد ايمانش كامل مى‏گردد اگر چه از سر تا پايش گناه باشد، فرمود آنها عبارتند از: راستگوئى، اداء امانت، شرم و حياء و حسن خلق.پ 4- عنبسه عابد گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمودند: محبوب‏ترين چيزى كه مؤمن بعد از واجبات تقديم خداوند مى‏كند حسن خلق مى‏باشد.پ 5- ذريح از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه داراى خلق نيك مى‏باشد مانند روزه‏دار و نمازگزار پاداش دارد.پ 6- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

بيشترين كسانى كه از امت من وارد بهشت مى‏كردند كسانى هستند كه تقوى و حسن خلق دارند.پ 7- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خلق نيكو گناهان را آب‏

 

مى‏كند همان گونه كه آفتاب يخ را آب مى‏نمايد.پ 8- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى در زمان رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله درگذشت گوركنان آمدند براى او گورى حفر كنند، و آنها هر چه كوشش كردند نتوانستند زمين را حفر نمايند، آنها نزد رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله آمدند و اظهار داشتند گلنك ما گويا بر صخره مى‏خورد و ما نمى‏توانيم حفر كنيم.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: چرا نمى‏توانيد حفر كنيد، صاحب اين قبر مرد خوش اخلاقى بود، فرمودند براى من قدح آبى بياوريد، آب را حاضر كردند رسول اكرم آب را بر زمين ريختند و بعد فرمودند اكنون حفر كنيد، آنها شروع كردند در حالى كه زمين مانند رمل بود و خاكها روى هم قرار نمى‏گرفت.پ 9- اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خلق هديه‏اى است كه خداوند به بندگانش هديه مى‏كند، بعضى از اخلاق از طبيعت بر مى‏خيزد و بعضى هم اكتسابى مى‏باشد، راوى گويد عرض كردم كدام يك از آنها بهتر هستند.

امام عليه السّلام فرمود: آن كس كه از روى فطرت و طبيعت عمل مى‏كند اختيارى نيست طبيعت به او حكم مى‏كند كه آن كارها را انجام دهد، ولى كسى كه صبر مى‏كند و با نيت و شكيبائى با خلق نيك رفتار مى‏كند البته او افضل مى‏باشد.پ 10- على لهبى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند متعال بنده‏اى را به حسن خلق پاداش مى‏دهد همان گونه كه مجاهد در راه خدا را ثواب و جزا مى‏دهد آن مجاهدى كه صبح و شب به جهاد مشغول مى‏باشد.پ 11- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند متعال از اخلاق دوستان خود به دشمنان خويش عاريه مى‏دهد تا دوستان در دولت آنها راحت زندگى كنند،پ در روايت ديگرى آمده اگر اين گونه نبود همه اولياء را مى‏كشتند.پ 12- علاء بن كامل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه خواستى با مردم رفت و آمد كنى اگر توانائى پيدا كردى به آنها احسان كنى اين كار را انجام بده زيرا بندگان گاهى در عبادت تقصير مى‏كنند و با خلق نيك و خوش رفتارى خداوند به‏

 

آنها پاداش روزه‏دار و نماز گذار را مى‏دهد.پ 13- بحر سقاء گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمودند اى بحر حسن خلق خوشحالى مى‏آورد، بعد از اين فرمودند براى تو حديثى نقل كنم كه اهل مدينه از آن اطلاعى ندارند عرض كردم بفرمائيد.

امام عليه السّلام فرمود: يكى از روزها رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در مسجد بود، كه كنيز يكى از انصاريان آمد و دامن رسول را گرفت، رسول خدا از جايش برخاست كنيز چيزى به او نگفت و رسول هم سخن نگفتند و آن كنيز سه بار اين عمل را تكرار كردند، و در مرتبه چهارم كه رسول خدا از جايش برخاست او تارى از لباس‏هاى رسول را برداشت و رفت.

در اين هنگام مردم به او اعتراض كردند و گفتند تو سه بار رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله را نگهداشتى و چيزى به او نگفتى او هم سخنى با تو نگفت، تو از آن حضرت چه مى‏خواهى، كنيز گفت ما بيمارى داريم مرا فرستادند تا تارى از لباس رسول خدا را ببرم و او شفا پيدا كند، هنگامى كه خواستم تارى در آورم او متوجه شد من هم خجالت كشيدم و نمى‏خواستم از وى طلب كنم.پ 14- حبيب خثعمى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

بهترين شما كسانى مى‏باشند كه اخلاق آنها از همه نيكوتر است و با لطف و محبت از مردم پذيرائى مى‏كنند و با مردم انس مى‏گيرند و از آنها دلجوئى مى‏نمايند و وسائل استراحت آنها را فراهم مى‏سازند.پ 15- عبد اللَّه بن ميمون از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود:

مؤمن اهل الفت و محبت و رفت و آمد مى‏باشد كسى كه اهل محبت و دوستى نباشد خيرى در آن نيست.پ 16- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: حسن خلق و خوش رفتارى صاحب خود را به مقام روزه دار و نمازگزار مى‏رساند.پ 17- ابو الجارود گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: مقصود از آيه شريفه «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ» اسلام مى‏باشد،پ و در روايت ديگرى آمده كه خلق عظيم يعنى دين‏

 

بزرگ.پ 18- جميل بن صالح گويد: امام صادق عليه السّلام در تفسير آيه شريفه «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» فرمودند يعنى خوشنودى خدا و بهشت در آخرت و وسعت روزى و حسن خلق در دنيا.پ 19- غياث بن ابراهيم گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: شما با اموال خود نمى‏توانيد مردم را جلب كنيد، ولى با اخلاق خوب مى‏توانيد آنها را بطرف خود بكشانيد.پ 20- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بهترين مردم از نظر ايمان كسانى هستند كه از جهت اخلاق بهتر باشند،پ على عليه السّلام به نوف فرمودند اى نوف صله رحم بجاى آور كه خداوند بر طول عمرت خواهد افزود، و خلق خود را نيكو گردان تا خداوند حسابت را سبك كند.پ 21- امام صادق عليه السّلام فرمود: حسن خلق داشته باشيد كه خداوند به آدم خوش اخلاق ثواب روزه‏دار و نماز گذار را مى‏دهد.پ 22- عبد العظيم حسنى از امام جواد عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمودند شما با اموال خود توانائى پيدا نمى‏كنيد كه مردم را بطرف خود متوجه سازيد، بايد با گشاده‏روئى و حسن خلق به اين منظور نائل گرديد، و رسول خدا هم فرمودند شما با اخلاق خوب مى‏توانيد مردم را جلب كنيد نه به مال.پ 23- موسى بن ابراهيم گويد: موسى بن جعفر عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه ام سلمه به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: پدر و مادرم فدايت گردند زنى دو شوهر كرده است، بعد از مرگ اين شوهرها هر دو وارد بهشت مى‏كردند اين زن به كدام يك از آنها تعلق دارد فرمودند آن كس كه خلقش بهتر باشد، اى ام سلمه حسن خلق از خير دنيا و آخرت بيشتر ارزش دارد.پ 24- ابو عبيده حذاء گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اسيرانى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آوردند، رسول خدا فرمان داد آنها را بكشند جز يك مرد را كه از وى‏

 

درگذرندپ آن مرد عرض كرد پدر و مادرم فدايت باد چگونه مرا از بين آنها آزاد فرمودى و دستور دادى مرا نكشد.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: جبرئيل به من خبر داد كه در تو پنج خصلت هست كه خدا و رسول آن را دوست مى‏دارند، و آنها عبارتند از: غيرت زياد، سخاوت، حسن خلق، راستگوئى و شجاعت، در اين هنگام آن مرد مسلمان شد و در ركاب رسول گرامى جنگ كرد و به شهادت رسيد.پ 25- ابن صدقه از امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: محبوب‏ترين شما نسبت به من و نزديك‏ترين آنها در روز قيامت كسانى هستند كه خلق نيكو داشته و فروتن باشند.

اما دورترين مردم به من كسانى مى‏باشند كه تكبر كنند و فخر بفروشند و خود را از همگان بالاتر بدانند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند نخستين چيزى كه در روز قيامت در ميزان اعمال نهاده مى‏شود حسن خلق مى‏باشد.پ 26- امام صادق عليه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه آن حضرت از كنار قبرى مى‏گذشتند و مردى مشغول حفر آن بود، رسول خدا متوجه شدند كه گور كن سخت مشغول كار مى‏باشد و به سختى زمين را حفر مى‏كند، رسول خدا از او پرسيد اين قبر را براى چه كسى حفر مى‏كنى گفت: براى فلان شخص.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: پس چرا زمين سفت شده و از كندن امتناع مى‏كند اگر زمين مى‏دانست كه اين قبر براى كسى حفر مى‏شود كه خوش اخلاق بود نرم مى‏شد و به اندازه‏اى كه با دست هم مى‏شد آن را حفر كرد، بعد فرمودند: صاحب اين قبر مهمان‏نوازى مى‏كرد و مهمان‏نوازى از صفات مؤمنان مى‏باشد.پ 27- انس گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خلق نيك نصف دين است.پ 28- اسامه بن شريك گويد: به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض شد بهترين چيزى كه به مرد مسلمان داده مى‏شود چيست؟ فرمود: حسن خلق.پ 29- امام حسن عليه السّلام فرمود: نيكوترين نيكيها خلق نيك است.پ 30- امام رضا عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

 

خلق نيك را از دست ندهيد، زيرا خلق نيك جايش در بهشت مى‏باشد و از خوى بد دورى كنيد زيرا كه خوى بد جايش در دوزخ است.پ 31- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بنده‏اى بخاطر حسن خلق به مقام روزه‏دار و نمازگزار مى‏رسد.پ 32- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: در هنگام سنجش اعمال هيچ عملى بهتر از حسن خلق نيست.پ 33- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كامل‏ترين شما از نظر ايمان آن كسى است كه خلقش نيكو باشد،پ و نيز فرمود: حسن خلق بهترين هم‏نشين مى‏باشد.پ از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد چه چيز سبب مى‏شود كه مردم بيشتر وارد بهشت شوند فرمود: تقوى و حسن خلق.پ على عليه السّلام روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: نزديك‏ترين شما به من روز قيامت كسانى هستند كه خلق نيك داشته باشند، و با خاندان خود به نيكى رفتار نمايند.پ امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بهترين مردم از نظر ايمان كسانى هستند كه خلقشان بهتر باشد، و با خاندان خود بيشتر مهربانى كنند و من بيشتر از شما به خانواده‏ام محبت مى‏كنم.پ 34- ابن خالد از امام رضا عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسانى كه مسلمان هستند بايد اهل مكر و فريب نباشند، من از جبرئيل شنيدم كه گفت: مكر و نيرنگ جا در دوزخ دارند، و بعد فرمودند: از ما نيست كسى كه مسلمانى را فريب دهد و يا به او خيانت كند.

بعد از اين پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل از طرف خداوند بر من فرود آمد و گفت: اى محمد حسن خلق را از ياد نبر، كه خير دنيا و آخرت در حسن خلق مى‏باشد، اكنون آگاه باشيد كسانى از شما به من بيشتر شباهت دارند كه بهتر از همه حسن خلق داشته باشند.پ 35- فاطمه دختر امام رضا عليه السّلام از پدرش و از او پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند

 

كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس خشم خود را نگهدارد خداوند عذاب خود را از او نگه مى‏دارد، و هر كس خلقش نيكو باشد خداوند پاداش روزه‏گير و نمازگزار را به او مى‏دهد.پ 36- ابو هريره گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بيشترين كسانى كه وارد بهشت مى‏شوند آنهائى هستند كه خلق نيكو دارند و متقى مى‏باشند.پ 37- عباد بن صهيب گويد: از امام صادق سلام اللَّه عليه شنيدم فرمود:

خداوند براى منافق و فاسق سيماى خوب و درك و فهم و حسن خلق را جمع نمى‏كند.پ 38- جبله افريقى گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: من يك خانه در كنار بهشت و يك خانه در وسط بهشت و يك خانه در بالاترين جاى بهشت دارم و آنها را در اختيار كسانى قرار مى‏دهم كه جدال را ترك كند اگر چه محق باشد، و دروغ نگويد اگر چه با شوخى باشد، و كسى كه با اخلاق نيك رفتار كند.پ 39- انس گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: دوست من جبرئيل گفت: مثل اين دين مانند درخت ثابتى است كه اساس آن ايمان و ريشه‏هاى آن نماز، و آب آن زكاة و شاخه‏هاى آن روزه، و برگ آن حسن خلق، و خوددارى از حرام ميوه آن مى‏باشد، درخت هنگامى كامل مى‏شود كه ميوه دهد، و ايمان هم هنگامى كامل مى‏گردد كه از حرام خوددارى شود.پ 40- امام صادق عليه السّلام فرمود: زندگى گوارا با حسن خلق پديد مى‏آيد.پ 41- يكى از راويان گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم تعريف حسن خلق چيست فرمودند: آرامش و خوب سخن گفتن، و اينكه با برادرت با چهره باز برخورد كنى.پ 42- ابو ذر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى ابو ذر عقلى مانند تدبير نيست، و ورعى مانند خوددارى از حرام نمى‏باشد، و حسبى مانند حسن خلق وجود ندارد.پ 43- محمد بن على از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كامل‏ترين مؤمنان از جهت ايمان كسانى هستند كه‏

 

خلقشان از همه نيكوتر باشد.پ 44- امير المؤمنين عليه السّلام در وصيت خود به امام حسن سلام اللَّه عليه فرمود:

حسبى مانند حسن خلق نيست.پ 45- ابو ذر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: از خداوند بترس هر جا كه مى‏باشى و با مردم نيكو معاشرت داشته باش، و هر گاه گناهى كردى بلافاصله يك كار نيك انجام بده تا آن گناه را پاك گرداند.پ 46- ابو هريره گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كامل‏ترين مؤمنان كسانى مى‏باشند كه اخلاق آنها از همگان بهتر باشد، و بهترين شما كسانى هستند كه به زنان خود نيكى نمايند.پ 47- جابر بن عبد اللَّه گويد: عباس به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللَّه جمال و زيبائى مرد در چيست فرمود: گفتار حق گفت: كمال چيست فرمود: ترس از خداوند و حسن خلق.پ 48- زيد بن على از امام سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن حضرت در ضمن يك حديث طولانى فرمود: سه نفر به لات و عزى سوگند ياد كرده بودند كه محمد صلى اللَّه عليه و آله را بكشند، امير المؤمنين عليه السّلام تنها بطرف آنها رفت و يكى از آنها را كشت و دو نفر ديگر را نزد رسول خدا جلب كرد.

پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: يكى از آنها را نزد من بياور، او هم مرد مورد نظر را نزد آن جناب برد، رسول خدا فرمود: شهادت به وحدانيت خدا و رسالت من بگو، آن مرد گفت برداشتن كوه ابو قبيس براى من آسان‏تر است تا اينكه اين كلمه را بگويم، رسول خدا امر كردند يا على گردن او را بزن.

بعد از اين فرمودند: دومى را حاضر كنيد، او را نزد رسول حاضر كردند، پيامبر فرمود: گواهى بر وحدانيت خداوند و رسالت من بدهيد او هم امتناع كرد و گفت: مرا هم به رفيقم ملحق كنيد، پيامبر اكرم به على عليه السّلام امر كردند گردن او را هم بزنيد، هنگامى كه على خواست او را اعدام كند جبرئيل فرود آمد و گفت:

خداوند سلام مى‏رساند و مى‏گويد: اين شخص را نكشيد زيرا او خوش اخلاق‏

 

و با سخاوت مى‏باشد،پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى على از كشتن او خوددارى كنيد، اينك فرستاده خداوند آمده و مى‏گويد: كه خداوند مى‏فرمايد او مردى خوش خلق و با سخاوت مى‏باشد از كشتن او منصرف گرديد:

آن مرد مشرك گفت: اين فرستاده خدايت مى‏باشد، رسول خدا فرمود: آرى، آن مرد گفت: به خداوند سوگند من يك درهم از مالى را كه با برادرم در آن شركت داشتم بر نداشته‏ام و به كسى روى ترش نشان نداده‏ام و اكنون گواهى مى‏دهم كه خدا يكى است و شما هم رسول او مى‏باشى، رسول خدا فرمود: حسن خلق وجود او را به طرف بهشت كشانيد.پ 49- حسن بن زياد از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند دين اسلام را براى شما برگزيد اينك با او به خوبى رفتار كنيد و حسن خلق داشته باشيد، وجود و كرم و بخشش نمائيد.پ 50- ابو قتاده گويد: امام صادق عليه السّلام به معلى بن خنيس فرمودند: اى معلى با مردم با حسن خلق و سخاوت رفتار كن، كه آن دو مرد را زينت مى‏دهند همان گونه كه گردنبند به صاحبش زينت مى‏دهد.پ 51- امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند چهره‏هائى دارد كه آنها را از ميان مخلوقات برگزيده و در زمين جاى داده است، خداوند اين جماعت را براى بر آوردن حوائج مردم انتخاب فرموده، و آن‏ها حمد و ستايش خداوند را بزرگ مى‏شمارند.

خداوند متعال مكارم اخلاق را دوست ميدارد، و در آياتى محمد صلى اللَّه عليه و آله را مخاطب قرار داده فرموده: وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ امام عليه السّلام فرمود: يعنى تو اى رسول ما اهل سخاوت و حسن خلق مى‏باشى.پ 52- دعبل از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مؤمن نرم و ملايم و بخشنده مى‏باشد و حسن خلق دارد، ولى كافر تندخو و خشن و بد اخلاق مى‏باشد و تكبر مى‏كند.پ 53- موسى بن ابراهيم از ابو الحسن اول عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند

 

هر گاه خلق و خوى كسى را نيكو آفريد شرم دارد از اينكه روز قيامت او را خوراك آتش كند و در دوزخ بياندازد.پ 54- رسول اكرم در وصيت‏هاى خود به على فرمود: هر كس سه چيز نداشته باشد عمل او استقامت پيدا نمى‏كند، ورعى كه او را از معصيت خدا باز دارد، خوى نيكى كه با آن در ميان مردم زندگى كند و حلمى كه جهال را از خود دور گرداند.پ 55- حماد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: از علائم ايمان حسن خلق و دادن طعام مى‏باشد.پ 56- امام رضا عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

اگر بندگان مى‏دانستند در خلق چه مى‏باشد آرزو مى‏كردند كه حسن خلق داشته باشند.پ 57- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمودند: سر لوحه نامه عمل مؤمن با حسن خلق آغاز مى‏شود.پ 58- عالم عليه السّلام فرمود: شگفت دارم از كسى كه بندگان را مى‏خرد تا آزاد كند، چگونه با خلق نيكو نمى‏خواهد آزادها را بخرد.پ 59- امام صادق عليه السّلام فرمود: خلق نيك در دنيا براى انسان زينت است و در آخرت خرمى و نشاط مى‏باشد، كمال دين به وسيله اخلاق نيك بدست مى‏آيد و موجب مى‏گردد كه انسان به خداوند نزديك شود، و حسن خلق فقط در اولياء و برگزيدگان خدا پديد مى‏آيد.

خداوند متعال الطاف و حسن خلق را در بالاترين مقام قرار داده، و آن از افق اعلى مى‏درخشد و همه جانور افشانى مى‏كند، حسن خلق از جمال پاك سرچشمه مى‏گيرد و كسانى كه بيشتر در وادى معرفت كام بر مى‏دارند به آن اختصاص پيدا مى‏كنند، و حقيقت حسن خلق را جز خداوند كسى نمى‏داند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: زمان ما به حسن خلق تمام مى‏شود، و خلق نيك از لطيف‏ترين مسائل و موضوعات دين به شمار مى‏رود، حسن خلق در روز قيامت در ميزان عدل خدا سنگين مى‏گردد، و سوء خلق عمل را فاسد مى‏كند همان گونه‏

 

كه عسل در اثر مخلوط شدن با سركه فاسد مى‏گردد، و اگر سوء خلق بالا رود سرانجام خارى خواهد ديد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: حسن خلق درختى است در بهشت و هر كس دست به آن بياويزد درخت او را به طرف بهشت مى‏كشاند، سوء خلق هم درختى است در دوزخ و هر كس به آن دست يازيد به دوزخ جذب خواهد شد.پ 60- ميمون بان از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: از علائم ايمان حسن خلق و طعام خورانيدن و ذبح گوسفندان مى‏باشد.پ 61- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: حسن خلق نصف دين بشمار مى‏آيد گفته شد يا رسول اللَّه: بهترين چيزى كه به مؤمن داده مى‏شود چيست، فرمود: حسن خلق.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مردى را در خواب ديدم كه روى زانوهاى خود قرار گرفته بود، او با رحمت خداوند فاصله داشت، و در اين هنگام حسن خلق او آمد و دستش را گرفت و به طرف رحمت خداوند كشانيد.پ 62- مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و در مقابل آن جناب قرار گرفت و گفت: يا رسول اللَّه دين چيست فرمود: حسن خلق، بار ديگر از طرف راست آمد و گفت: دين چيست فرمود: حسن خلق، بعد از آن از طرف چپ آمد و گفت: دين چيست؟ رسول خدا فرمود: حسن خلق.

بار ديگر از پشت سر آمد، و عرض كرد دين چيست رسول خدا متوجه او شد و فرمود: مگر شما دين را نمى‏فهميد، دين آن است كه خشمگين نشوى، گفته شد:

يا رسول اللَّه شومى چيست فرمودند: بد خلقى و خوى زشت.پ مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كرد: مرا نصيحت كنيد، رسول اكرم فرمودند هر جا هستيد از خداوند بترسيد، فرمود: باز هم بفرمائيد، فرمود: بعد از گناه كار نيك هم انجام بده تا آن را محو كند عرض كرد: باز هم بفرمائيد، فرمودند با مردم نيكو معاشرت كن.پ از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد كداميك از عمل ما بهتر است، فرمودند: حسن خلق، و بعد از آن فرمودند: خداوند خلق و خلق كسى را نيكو نگردانيده مگر اينكه‏

 

او را از آتش نجات دهد.پ خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض شد: فلان زن روزها را روزه مى‏گيرد و شب‏ها را عبادت مى‏كند، ولى در عين حال بد اخلاق است و همسايه‏ها را اذيت مى‏كند، رسول خدا فرمودند: او از اين كارها استفاده نخواهد كرد و گرفتار آتش خواهد شد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: شما با اموال خود نمى‏توانيد دل مردم را بدست بياوريد، اكنون با اخلاق نيكو و چهره باز مردم را به خود نزديك سازيد،پ و نيز فرمود: سوء خلق اعمال را فاسد مى‏كند همان گونه كه سركه عسل را فاسد مى‏گرداند.پ جرير بن عبد اللَّه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به من فرمودند شما مردى هستى كه خداوند خلق تو را زيبا آفريده اكنون سعى كن تا اخلاق خود را هم زيبا كنى.پ ابن عباس گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس سه چيز و يا يكى از آنها در شخصى نباشد بايد به عملش تكيه نداشته باشد نخست تقوائى كه او را از معصيت‏هاى خداوند باز دارد، دوم حلمى كه او را از گفتار نادانان نگهدارد، سوم اخلاقى كه بوسيله آن بتواند در ميان مردم زندگى نمايد.پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: حسن خلق در سه چيز است از حرام دورى كردن و دنبال مال حلال رفتن، توسعه در زندگى زن و فرزند دادن، گروهى هم گفته‏اند:

همتى غير از خداوند نداشتن.پ 63- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند اخلاق بخششى از طرف خداوند مى‏باشند، و هر گاه بنده‏اى را دوست بدارد خلق نيكوئى به وى عطا مى‏كند، و هر بنده‏اى را مبغوض بدارد به او خوى بد مى‏دهد.پ 64- جابر از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: اگر حسن خلق مشاهده مى‏شد معلوم مى‏گرديد كه خداوند زيباتر از آن را نيافريده است و اگر نادانى هم به صورت مخلوقى مشاهده مى‏گرديد خلقى زشت‏تر از او مشاهده نمى‏شد، و خداوند به بنده خوش اخلاق پاداش روزه‏گير شب زنده‏دار را

 

مى‏دهد.پ 65- ربعى گويد: امام صادق عليه السّلام به يحيى سقاء فرمودند اى يحيى خلق نيكو آسان است و خلق زشت سخت مى‏باشد.پ 66- ذريح گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر گاه خداوند به خانواده‏اى اراده خير داشته باشد زندگى آنها وسعت مى‏دهد و خلق آنان را هم نيك مى‏كند.پ 67- علاء بن كامل از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر گاه با مردم آميزش و رفت و آمد كردى، اگر توانائى دارى در هنگام ارتباط با مردم دست بالا داشته باشى اين كار را انجام دهيد اگر بنده‏اى در عبادت تقصير داشته باشد ولى با داشتن حسن خلق خداوند به او پاداش روزه‏گير شب زنده‏دار را مى‏دهد.پ 68- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود: نزديك‏ترين شما به من در روز قيامت كسى است كه خلقش از همه نيكوتر باشد و اين چنين انسانى به مردم هم نزديك‏تر مى‏باشد.پ 69- فضيل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و عرض كرد يا رسول اللَّه كداميك از مردم ايمانشان كامل‏تر است، فرمود:

آنهائى كه اخلاق نيكوتر دارند.پ 70- جابر از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى مردم به خداوند سوگند من مى‏دانم شما توانائى نداريد با اموال خود مردم را به خود نزديك كنيد، ولى اين كار را با گشادى چهره و حسن خلق مى‏توانيد انجام دهيد. راوى گويد: از آن حضرت شنيدم فرمود: خداوند رحمت كند آنهائى را كه اهل گذشت هستند و چهره‏اى باز دارند.پ 71- اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود: اخلاق عطيه‏اى است كه خداوند به هر يك از بندگان عطا مى‏كند پاره‏اى از اين اخلاق ذاتى و طبيعى هستند و بعضى هم اكتسابى مى‏باشند عرض كردم كداميك از آنها

 

بهتر هستند.پ امام عليه السّلام فرمودند: كسى كه اخلاق را كسب مى‏كند و با قصد و نيت آن را بدست مى‏آورد بهتر است، زيرا كسى كه خلقش طبيعى باشد كار ديگرى نمى‏تواند انجام دهد، ولى كسى كه از طريق اكتسابى اخلاق بدست مى‏آورد او با صبر و شكيبائى و از روى نيت به اين مقام رسيده پس اين افضل مى‏باشد.72- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: اى فرزند سنان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله خوراكش نان جو و بدون خورش بود، بدان كه نيكى و حسن خلق دنيا را آباد مى‏كنند و عمر را زياد مى‏گردانند.پ 73- على احمسى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: حسن خلق گناهان را آب مى‏كند همان گونه كه آفتاب يخ را آب مى‏سازد، بد خلقى و تندى اعمال را فاسد مى‏گرداند همان طور كه سركه عسل را فاسد مى‏نمايد.پ 74- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و عرض كرد: فلان شخص درگذشت، ما گور كن فرستاديم تا براى او قبرى حفر كند ولى او نتوانست زمين را حفر كند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: او بد خلقى مى‏كرد و مردم را آزار مى‏داد.پ 75- حبيب خثعمى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: شما را از نيكان خود مطلع نسازم، گفتند: چرا يا رسول اللَّه مطلع سازيد تا از خصوصيات آنها اطلاع حاصل نمايم، فرمود: آنها كسانى مى‏باشند كه اخلاقشان از همه نيكوتر است و به همه محبت مى‏كنند و با همه انس مى‏گيرند.پ 76- ابراهيم بن ابى رجاء گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: حسن خلق بر روزى آدميان مى‏افزايد.پ 77- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: گرامى‏ترين حسب‏ها حسن خلق و گشاده رويى با همه مى‏باشد.پ على عليه السّلام فرمود: قناعت سرورى مى‏آورد و حسن خلق نعمت را براى انسانى فراهم مى‏سازد و اين دو براى انسان كفايت مى‏كنند.

 

 

پ‏78- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: حسن خلق آدميان را به مقام روزه‏گير شب زنده‏دار مى‏رساند.پ على عليه السّلام فرمودند: حسن خلق بهترين رفيق و همنشين آدميان مى‏باشد.پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چه بسا عزيزى كه اخلاقش او را خوار مى‏كند، و چه ذليلانى كه به خاطر حسن خلق عزيز مى‏گردند.پ على عليه السّلام فرمود: هر كس در سخن گفتن نرم باشد و آرام سخن گويد محبت او در دلها جاى مى‏گيرد.پ 79- طلحة بن زيد از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اگر مردى مى‏دانست چه سودى در حسن خلق هست متوجه مى‏شد كه او به حسن خلق نياز دارد.