در فقر و فقراء

پ‏1- اصبغ گويد: خدمت على عليه السّلام بودم كه مردى آمد و گفت: يا امير المؤمنين به خداوند سوگند من شما را دوست مى‏دارم فرمودند: راست مى‏گوئى، سرشت ما در جاى محفوظ است و خداوند از صلب آدم از آن پيمان گرفته است.

اكنون كه مرا دوست مى‏دارى بايد خود را براى فقر آماده كنى و جامه فقر در بر نمايى من از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شنيدم فرمود: اى على: فقر به دوستانت سريع‏تر از رسيدن سيل به بستر رودخانه مى‏رسد.پ 2- بكر ارقط گويد: مردى خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسيد و گفت: خداوند شما را سلامت بدارد مردى هستم كه شما را دوست مى‏دارم و به شما دل بسته‏ام و اينك حاجت سختى برايم پيش آمده است، من براى رفع نياز خود به طرف خويشاوندانم رفتم ولى آنها مرا نااميد كردند و خواسته‏ام را انجام ندادند.

امام عليه السّلام فرمود: آنچه را كه خداوند به شما داده بهتر است از آنچه از شما گرفته است، عرض كردم قربانت گردم دعا كنيد تا خداوند مرا از بندگانش بى‏نياز كند، فرمود: خداوند روزى‏ها را قسمت كرده و در افرادى كه خواسته گذاشته است، ولى شما از خداوند بخواهيد كه شما را به افراد پست نيازمند نگرداند.پ 3- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: فقر مرگ سرخ است، راوى گويد: عرض كردم: فقر از دينار و درهم است، فرمودند خير از وام.پ 4- ابن ابى يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: فقراء مؤمن در بهشت گردش مى‏كنند و قبل از چهل سال از اغنياء وارد بهشت مى‏گردند مثل اينها مانند آن دو كشتى مى‏باشد كه از جلو مامور ماليات مى‏گذرد، او به يك كشتى نگاه مى‏كند و هنگامى كه چيزى در آن نديد او را رها مى‏كند ولى كشتى دومى را به‏

 

خاطر داشتن مال زياد نگه مى‏دارد.پ 5- سعدان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مصيبت‏ها عطاهاى خداوند مى‏باشند و فقر هم در نزد خداوند محفوظ است و به هر كسى مى‏خواهد مى‏دهد.پ 6- برقى در يك حديث مرفوع از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى على خداوند فقر را در نزد بندگان خود به امانت نهاده، هر كس آن را مخفى بدارد خداوند پاداش روزه‏دار نمازگزار در شب را به او مى‏دهد.

اما هر كس فقر خود را آشكار كند و به مردم بازگو نمايد و اگر از كسى حاجتى طلب كند و او قدرت داشته باشد ولى از بر آوردن حاجت او خوددارى نمايد مانند اين است كه او را كشته باشد، مقصود اين نيست كه او را با شمشير و يا نيزه كشته باشد، بلكه زخمى در دل او پديد مى‏آيد و او را مى‏كشد.پ 7- مفضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس بر ايمانش افزوده گردد فقر و نياز او هم زياد مى‏گردد، و در زندگى گرفتار سختى مى‏شودپ راوى در حديث ديگرى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: اگر تضرع و دعاء مؤمنان نبود خداوند مؤمنان را به زندگى تنگى مبتلا مى‏كرد.پ 8- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند به بنده‏اى مالى ميدهد براى اينكه از او عبرت بگيرند، و اگر از كسى منع مى‏كند براى اينكه او را بيازمايد.پ 9- ادريس بن عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند اى على حاجت امانت خداوند در نزد مخلوقات او مى‏باشد، هر كس آن را مخفى بدارد خداوند پاداش نمازگزار را به او مى‏دهد.

اما هر كس حاجت خود را فاش سازد و به كسى كه توانايى دارد نياز او را بر آورد اظهار كند، ولى او با همه توانش حاجت او را روا نمى‏كند مانند اين است كه او را كشته باشد و اين كشتن با شمشير و نيزه نيست بلكه در دل او زخمى پيدا مى‏شود و او را مى‏كشد.پ 10- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: شيعيان‏

 

خالص ما در دولت باطل فقط به اندازه سد رمق سهم دارند، شما اگر به شرق عالم و يا به غرب آن برويد بيش از نياز روزانه نمى‏توانيد بدست بياوريد.پ 11- سعدان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: خداوند متعال روز قيامت به طرف فقراء مؤمنان توجه مى‏كند و مثل كسى كه از آنها عذرخواهى مى‏كند مى‏گويد: سوگند به عزت و جلال خودم من شما را در دنيا فقير نكردم كه تا خوار گرديد، و يا مى‏خواستم شما را سبك نمايم، اكنون جبران فقر شما را در دنيا مى‏كنم و اكنون هر كس در دنيا به شما كمك كرده او را وارد بهشت سازيد.

در اين هنگام مردى از آنها مى‏گويد: بار خدايا اهل دنيا اموال زيادى بدست آوردند و نفائس را جمع كردند، آنها با زنان ازدواج نمودند و لباسهاى نرم در بر كردند، و غذاهاى گوناگون خوردند و در خانه‏ها سكونت اختيار نمودند و بر اسب‏هاى راهوار و مراكب مخصوص سوار شدند.

 

بار خدايا اكنون همان گونه كه در دنيا به آنها از اين مواهب عطا كردى به ما هم در اين جا مرحمت كن در اين هنگام خداوند مى‏فرمايد، اينك به شما و كسانى كه مانند شما هستند به اندازه‏اى خواهم داد كه هفتاد برابر آنهايى باشد كه در دنيا به اهل دنيا داده‏ام.پ 12- در يك حديث مرفوع از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: در فرزندان آدم مؤمنان همواره فقير هستند و كافران پيوسته توانگر مى‏باشند، و از اين جهت ابراهيم عليه السّلام فرمود بار خدايا ما را در برابر كافران آزمايش نكن، و خداوند در هر يك از آن دو گروه اموال و احتياجاتى نهاده است، گروهى را ثروت داده و گروهى را هم محتاج كرده است.پ 13- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مرد توانگرى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و در كنار آن جناب نشست در اين هنگام مرد فقيرى آمد در كنار آن مرد توانگر خوش لباس قرار گرفت.

مرد مال‏دار هنگامى كه مشاهده كرد آن مرد فقير پهلويش قرار گرفت خود را به كنارى كشيد و لباس خود را از او دور كرده رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: آيا ترسيدى‏

 

از فقر او چيزى به تو برسد كه خود را از او كنار مى‏كشى و فاصله مى‏گيرى.پ مرد توانگر گفت: خير رسول اكرم فرمود: آيا مى‏ترسى كه از مالت چيزى به او برسد، گفت خير اين هم نيست، فرمود: ترسيدى لباست كثيف شود، گفت: خير، فرمود: پس چرا هنگامى كه او در كنارت قرار گرفت ناراحت شدى و خود را جمع كردى.

آن مرد عرض كرد يا رسول اللَّه من همنشينى دارم كه هر زيبا را در نظرم زشت جلوه مى‏دهد، و هر زشتى را زيبا مى‏كند، و اينك نصف دارايى خود را به او مى‏دهم، رسول خدا به آن مرد فقير گفت: قبول مى‏كنى، گفت: خير نمى‏گيرم، آن مرد گفت: چرا؟ گفت: براى اينكه نمى‏خواهم مانند شما باشم و به ديگران تكبر نمايم.پ 14- حفص بن غياث گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند در مناجات خود به موسى عليه السّلام فرمود: اى موسى: هر گاه مشاهده كردى كه فقر به طرف تو مى‏آيد به او خوش آمد بگو كه فقر از شعار بندگان صالح مى‏باشد، و هر گاه ديدى كه مال به طرفت مى‏آيد بدان آن گناهى است كه به آن عقوبت خواهى شد.پ 15- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

خوشا به حال نيازمندانى كه صبر مى‏كنند، و آنها كسانى هستند كه ملكوت آسمانها و زمين را مشاهده مى‏كنند.پ 16- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى گروه نيازمندان خوشا به حال شما، اكنون خوش حالى كنيد و دل خود را از خوشنودى خدا آگاه كنيد، خداوند در برابر فقر به شما پاداش مى‏دهد، و اگر صبر نكنيد پاداشى نخواهيد داشت.پ 17- محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى از طرف خداوند ندا مى‏كند كه فقراء كجا مى‏باشند، در اين هنگام گروه زيادى سر بلند مى‏كنند، خداوند مى‏فرمايد: اى بندگان من آنها هم پاسخ مى‏دهند لبيك.

 

پ‏پروردگار خطاب به آنان مى‏فرمايد: من شما را از اين جهت فقير نكردم كه شما در نزد من حقير هستيد و يا مورد اعتنا نمى‏باشيد، ولى من شما را براى اين چنين روزى برگزيدم اينك در چهره مردم بنگريد هر كس از آنها به شما به خاطر من كمكى كرده او را وارد بهشت سازيد.پ 18- مفضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر شيعيان به خاطر دعا و اصرارشان نبود خداوند آنها را به حالت سخت‏تر از امروز دچار مى‏كرد.پ 19- محمد بن حسين خزاز گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى محمد آيا وارد بازار مى‏شوى، آيا مشاهده مى‏كنى ميوه در آنجا فروخته مى‏شود، گويد: عرض كردم آرى فرمودند: هر گاه وارد بازار شدى و توانايى نداشتى چيزى بخرى خداوند در برابر هر خريدى كه نتوانستى انجام دهى به شما يك حسنه مى‏دهد.پ 20- مفضل بن عمر گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند متعال از بنده مؤمن خود عذرخواهى مى‏كند همان گونه كه برادرى از برادرش عذرخواهى مى‏نمايد، پروردگار مى‏فرمايد به عزت و جلال خودم سوگند تو را از اين جهت نيازمند نكردم تا خوار شوى.

اكنون اين پرده طبيعت را از جلو بردار تا بنگرى برايت چه چيزهايى آماده كرده‏ام، امام عليه السّلام فرمود: او در اين هنگام ديدگان خود را بالا مى‏گيرد و چيزهايى را مشاهده مى‏كند و مى‏گويد: بار خدايا من در دنيا زيانى نكرده‏ام و اكنون عوض آن را ديدم.پ 21- هشام بن حكم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه قيامت بر پا شود گروهى بر مى‏خيزند و خود را به در بهشت مى‏رسانند، و در مى‏زنند، به آنها گفته مى‏شود: شما چه كسانى هستيد و چه مى‏خواهيد آنها مى‏گويند: ما فقراء و نيازمندان هستيم كه اينجا آمده‏ايم، به آنها مى‏گويند شما چرا قبل از حساب و ميزان به اينجا آمده‏ايد، مى‏گويند شما چيزى به ما نداديد تا از ما حساب بكشيد، در اينجا خداوند مى‏فرمايد آنها راست مى‏گويند راه دهيد تا وارد شوند.پ 22- مبارك گويد: از ابو الحسن موسى عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود خداوند متعال‏

 

مى‏فرمايد: من كسى را به خاطر شرافت و احترامى كه در نزد من دارد توانگر نكرده‏ام، و يا كسى را به جهت اينكه خوارش سازم فقير نكرده‏ام، من توانگران را به مستمندان آزمايش مى‏كنم، و اگر فقراء نبودند توانگران وارد بهشت نمى‏شدند.پ 23- اسحاق بن عمار و مفضل بن عمر گويند: امام صادق عليه السّلام فرمود:

توانگران شيعيان ما امينان نيازمندان آنها مى‏باشند، اكنون حق ما را در باره آنها نگهداريد تا خداوند شما را حفظ كند.پ 24- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام فرمودند: فقر براى مؤمنان از گردنبند زيبائى كه بر سينه اسب‏ها مى‏آويزند زيباتر است.پ 25- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: فقر نزديك است آدمى را كافر كند، و حسد هم نزديك است كه بر مقدرات پيروز شود.پ 26- موسى بن بكر از ابو الحسن اول عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: به فقراء شيعيان على و خاندانش بى‏اعتنايى نكنيد، زيرا مردى از آنها به اندازه ربيعه و مضر شفاعت مى‏كند.پ 27- اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه روز قيامت بر پا شود و بنده مؤمن كه هر دو اهل بهشت مى‏باشند براى حساب حاضر مى‏شوند، يكى از آنها در دنيا فقير و ديگرى غنى بوده‏اند فقير مى‏گويد: بار خدايا چرا مرا در اينجا حاضر كرده‏اند كه در دنيا ولايت و حكومتى نداشتم تا ظلم كنم و يا عدالت كرده باشم.

خداوندا من كه مالى نداشتم تا حق آن را بدهم و يا از دادن حق خوددارى كنم، روزى من در دنيا فقط به اندازه خرجم بود و مى‏دانى كه براى من چه مقدر كرده بودى و زندگى من چگونه بود، خداوند متعال در اين هنگام مى‏فرمايد بنده من راست مى‏گويد راه او را باز كنيد تا داخل بهشت گردد.

اما مرد توانگر براى حساب باقى مى‏ماند و بايد همه حساب‏هاى خود را پس دهد، او به اندازه‏اى عرق مى‏كند كه اگر چهل شتر از عرق او بخورند سير مى‏گردند، و بعد از مدتى معطلى و گفتگو به او اجازه مى‏دهند تا وارد بهشت گردد،

 

پ‏مرد فقير كه قبلا وارد بهشت شده بود مى‏گويد: رفيق چرا دير كردى و آمدنت طول كشيد.

مرد توانگر مى‏گويد: حساب من طول كشيد، از من مرتب سوءال مى‏كردند، و سؤالات پشت سر هم بود، از جايى رد مى‏شدم ولى در جايى ديگر مورد سوءال قرار مى‏گرفتم، تا آنگاه كه خداوند مرا رحمت كرد و در زمره توبه‏كنندگان در آمدم، پرسيد شما كه هستيد گفت: من همان فقيرى هستم كه چند لحظه پيش با شما بودم، گفت: آرى بهشت رنگ تو را عوض كرده است.پ 28- ابو هريره گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: چه بسا افرادى كه غبارآلود و پژمرده هستند و جامه‏هاى كهنه در بردارند و براى معاش در خانه‏ها را مى‏كوبند، اگر خداوند را قسم دهند و چيزى بخواهند خداوند خواسته‏هاى آنها را اجابت مى‏كند.پ 29- در مناهى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله وارد شده كه آن جناب فرمودند: آگاه باشيد هر كس به فقير مسلمانى بى‏اعتنايى كند حقوق خداوند را سبك شمرده است، و خداوند هم روز قيامت او را سبك مى‏كند، مگر اينكه توبه كند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس فقير مسلمانى را احترام كند خداوند در روز قيامت از او خوشنود مى‏شود.پ 30- فضل بن كثير از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس فقير مسلمانى را مشاهده كند و در سلام بين او و توانگرى فرق بگذارد خداوند روز قيامت بر او خشم خواهد گرفت.پ 31- على بن ابراهيم در تفسير خود در ذيل آيه شريفه «وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» گفت:

سبب نزول اين آيه شريفه آن است كه گروهى از فقراء مؤمنان در مدينه زندگى مى‏كردند و آنها را اصحاب صفه مى‏گفتند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به آنها دستور داده بودند در صفه‏اى گرد هم آيند.

 

پ‏رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله خودش از آنها سرپرستى مى‏كرد و گاهى براى آنها غذا مى‏آورد و آنها به محضر آن جناب رفت و آمد مى‏كردند، رسول اكرم با آنها مى‏نشست و به سخن گفتن مشغول مى‏شد و با آنها انس مى‏گرفت.

گاهى بعضى از اصحاب كه از توانگران و افراد مرفه بودند نزد حضرت رسول مى‏آمدند و هنگامى كه مى‏ديدند پيامبر خدا با آنها سخن مى‏گويد ناراحت مى‏شدند و زبان به اعتراض مى‏گشودند كه چرا رسول خدا آنها را از خود دور نمى‏كند.

يكى از روزها مردى از انصار نزد رسول آمد و مشاهده كرد مردى از اصحاب صفه در خدمت آن حضرت نشسته است، آن مرد فقير خود را به پيامبر چسبانيده و رسول خدا نيز با او مشغول صحبت مى‏باشد.

مرد انصارى از آنها فاصله گرفت و در كنارى نشست، رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله به آن مرد فرمودند نزديك بياييد، ولى او همچنان در جاى خود مستقر بود، در اين هنگام پيامبر خدا به آن مرد انصارى فرمود: شايد مى‏ترسى پهلويت به اين فقير بچسبد.

آن مرد گفت: اينها را از خود دور گردان، در اين هنگام اين آيه نازل شد «وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ» تا آخر و بعد فرمود: وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، يعنى ما توانگران را به وسيله مال آزمايش كرديم تا بنگريم با فقراء چه خواهند كرد.

 

اغنياء چگونه واجبات خداوند را از اموال خود بيرون مى‏كنند و به فقراء مى‏دهند و ما فقرا را نيز آزمايش كرديم كه آنها چگونه صبر مى‏كنند و چشم خود را به اموال اغنياء نمى‏دوزند و آنها مى‏گويند: «أَ هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ».پ 32- محمود بن لبيد گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: فرزند آدم از دو چيز كراهت دارد، يكى مرگ در صورتى كه مرگ براى مؤمن آسايش مى‏باشد و او را از فتنه و آزمايش حفظ مى‏كند، و از كمى مال هم ناراحت است در صورتى كه مال كم او را در وقت حساب معطل نمى‏كند. 33- حضرت سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: دو چيز

 

مردم را هلاك مى‏سازند، ترس از فقر و دنبال فخر و مباهات رفتن.پ 34- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السّلام فرمودند: يا على چهار چيز كمر ما را مى‏شكنند، امامى كه خدا را معصيت مى‏كند ولى مردم از او اطاعت مى‏كنند، زنى كه شوهرش او را حفظ مى‏نمايد ولى او به شوهر خيانت مى‏كند، فقرى كه جبران نمى‏پذيرد، و همسايه بد.پ 35- عقرقوفى گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام عرض كردم از ابو ذر رحمة اللَّه عليه روايت مى‏كنند كه فرموده: سه چيز را مردم دوست نمى‏دارند ولى من آنها را دوست مى‏دارم، من مرگ، فقر و گرفتارى را دوست مى‏دارم.

امام عليه السّلام فرمود: اين چنين نيست كه مردم نقل مى‏كنند، مقصود ابو ذر اين است كه مرگ در طاعت خداوند نزد من محبوب‏تر از زندگى در معصيت خداوند است، و فقر در طاعت خداوند محبوب‏تر از توانگرى در معصيت خداوند مى‏باشد، و گرفتارى در طاعت خدا محبوب‏تر از تندرستى و سلامتى در معصيت خدا مى‏باشد.پ 36- احمد بن مبارك گويد: مردى خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كرد روايت مى‏كنند كه مردى به على عليه السّلام گفت: من شما را دوست مى‏دارم، امام به او فرمودند: حالا كه چنين است لباسى براى فقر آماده كن، امام صادق فرمود: اين طور نيست على عليه السّلام فرمودند: براى فقر و پريشانى روز قيامت لباسى تهيه كن.پ 37- فضيل بن يسار گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: كسى از شما به حقيقت ايمان نخواهد رسيد مگر اينكه در او سه خصلت باشد، در نظر او مرگ محبوب‏تر از زندگى باشد فقر محبوب‏تر از ثروت باشد و بيمارى محبوب‏تر از صحت باشد، ما عرض كرديم مگر كسانى هستند اين چنين باشند.

امام عليه السّلام فرمود: همه شما اين چنين هستيد، و بعد فرمودند: شما كداميك را دوست مى‏داريد مرگ در محبت ما و يا زندگى در بغض ما، گفتم: به خداوند سوگند مرگ در محبت شما را دوست مى‏دارم فرمودند: پس فقر و مرض هم اين چنين مى‏باشند گفتم: آرى به خداوند سوگند.

 

پ‏38- ذريح محاربى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: فقر مرگ سرخ است، گفته شد يعنى از درهم و دنيا فرمود: خير از وام.پ 39- يكى از راويان مى‏گويد: يكى از اولاد آل ابو طالب درگذشت ابو الحسن عليه السّلام در آنجا حضور نداشتند، بعد از اينكه آمدند و در جاى خود مستقر شدند مردم از سخن گفتن باز ماندند، آنها قبل از آمدن امام عليه السّلام در مسائل فقر و مرگ گفتگو مى‏كردند.

هنگامى كه ابو الحسن عليه السّلام در جاى خود قرار گرفتند، فرمودند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بين شصت و هفتاد مرگ و مير زياد است، و بيشترين مرگ‏ها در اين سالها واقع مى‏شود، و بعد فرمودند: فقراء نيكوكاران اسلام مى‏باشند.پ 40- بقباق گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى فضيل خود را از فقراى شيعيان ما كنار نكشيد زيرا يك نفر فقير از آنها مانند قبيله ربيعه و مضر را شفاعت مى‏كند.پ 41- على بن ابراهيم روايت مى‏كند كه امام صادق عليه السّلام در تفسير «وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» فرمود: هنگامى كه اين آيه نازل شد رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در جاى خود استقرار پيدا كرد و بعد فرمود:

هر كس خود را به سخنان خداوند تسليت ندهد در حسرت و اندوه بسر خواهد برد و هر كس ديدگانش را به طرف مردم بدوزد و اميد كمك از آنها را داشته باشد همواره در غم و اندوه خواهد بود و خشمش فرو نخواهد نشست، و هر كس نعمت خدا را فقط در خوردن و آشاميدن بداند عمرش كوتاه و عذابش نزديك مى‏گردد.پ 42- على عليه السّلام در هنگام وفاتش فرمود: شما را وصيت مى‏كنم كه نيازمندان را دوست بداريد و با آنان مجالست نمائيد.پ 43- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام به حمران فرمودند: اى حمران همواره به آنهائى كه از خودت پايين هستند توجه داشته باش، و هرگز به كسانى كه بالاتر از خودت مى‏باشند نگاه نكن، اگر چنين كنى به آنچه در دست دارى‏

 

راضى خواهى شد و شايستگى پيدا مى‏كنى كه خداوند زيادتر به شما عطا مى‏كند.پ 44- على عليه السّلام فرمود: فقر مرگ بزرگ است و نيز فرمود: برادران ضعيف خود را حقير بشماريد، و بدانيد هر كس برادر مؤمنى را كوچك بشمارد خداوند بين آنها را در بهشت جمع نمى‏كند مگر اينكه توبه نمايد.پ 45- در يك حديث مرفوع از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده كه به يكى از ياران خود فرمود: آيا وارد بازار مى‏شوى و در آنجا مشاهده مى‏كنى ميوه‏هاى گوناگون را در معرض فروش گذاشته‏اند و تو هم ميل دارى از آنها بخرى، گفت:

آرى، فرمودند: هر گاه ميوه‏ها را ديدى و توانائى نداشتى از آنها بخرى خدايت برايت حسنه مى‏نويسيد.پ 46- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى ندا مى‏كند فقراء كجا هستند، در اين هنگام گروهى سر بلند مى‏كنند، دستور مى‏آيد آنها را وارد بهشت كنيد، آنها خود را به در بهشت مى‏رسانند، خازنان مى‏گويند: قبل از حساب مى‏خواهيد وارد بهشت شويد.

آنها مى‏گويند مگر شما چيزى به ما دادى كه حالا از ما حساب مى‏كشيد، خداوند مى‏فرمايد: بندگان من راست مى‏گوئيد من شما را براى اينكه خوار شويد فقير نكردم، و مى‏خواستم امروز از نعمت‏ها برخوردار گرديد، و بعد مى‏فرمايد اكنون هر كس در دنيا به شما كمكى كرده با خود وارد بهشت كنيد.پ 47- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى گروه نيازمندان خوشحال باشيد و در دل خود رضايت حاصل كنيد، خداوند شما را در فقرتان پاداش مى‏دهد و اگر راضى نباشيد پاداشى نخواهيد داشت.پ 48- امام باقر عليه السّلام فرمودند: خداوند متعال به موسى عليه السّلام فرمودند: اى موسى فقير را خوار نساز و به مال اندك توانگران هم رشك نبر.پ 49- ابن نباته گويد: مردى خدمت على عليه السّلام آمد و عرض كرد: من به ولايت شما نزد خداوند اعتقاد دارم، و شما را در نهان دوست مى‏دارم همان گونه كه در آشكارا به شما علاقمند مى‏باشم.

 

پ‏على عليه السّلام فرمودند: شما راست مى‏گوييد زيرا سرشت شما از همان سرشت ما برداشته شده و به ولايت ما از شما پيمان گرفته‏اند، و روح شما از ارواح مؤمنان مى‏باشد، اكنون براى فقر لباسى تهيه كنيد، از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شنيدم فرمود: فقر به دوستان ما از جريان سيل به طرف پايين شتابان مى‏آيد.پ 50- سعد خفاف گويد: يكى از روزها امير المؤمنين عليه السّلام در مسجد نشسته بود و ياران آن حضرت هم گرد او اجتماع كرده بودند، در اين هنگام يكى از شيعيان آمد و عرض كرد يا امير المؤمنين خداوند مى‏داند كه من به خاطر تقرب او شما را در نهان دوست مى‏دارم همان گونه كه در آشكارا به شما دل بسته‏ام.

من همواره در نهان و آشكارا شما را دوست مى‏دارم و به اين دوستى خود را به خداوند نزديك مى‏كنم، على عليه السّلام فرمود: شما راست مى‏گويد حالا كه چنين است براى فقر لباس تهيه كن زيرا فقر به شيعيان ما بسيار سريع مى‏رسد همان گونه كه سيل از بلندى به طرف پايين به شتاب سرازير مى‏گردد.پ 51- امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس مؤمنى را خوار بدارد و يا او را كوچك بشمارد و به خاطر فقر و پريشانى او را تحقير كند، خداوند روز قيامت او را به همه نشان مى‏دهد و رسوايش مى‏كند.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: همواره بوده و خواهد بود تا روز قيامت مؤمن از دست همسايه‏اش در رنج و آزار خواهد بود.پ 52- محمد بن حسن بن شمون گويد: به امام حسن عسكرى عليه السّلام نوشتم و از فقر خود به او شكايت كردم و بعد با خود فكر كردم مگر امام صادق عليه السّلام نفرموده است، فقر با ما بهتر از توانگرى با ديگران مى‏باشد، و كشته شدن با ما بهتر از زندگى كردن با ديگران است.

از امام عليه السّلام جواب رسيد كه خداوند دوستان خود را هنگامى كه گناهان آنها زياد شود به فقر آزمايش مى‏كند و از لغزشها در مى‏گذرد، و همان گونه كه حديث نفس كردى درست مى‏باشد كه فقر با ما بهتر از توانگرى با ديگران مى‏باشد.

ما پناه‏گاه كسانى هستيم كه به ما پناه آوردند، و روشنائى بخش كسى مى‏باشيم‏

 

كه بخواهد از انوار ما استضائه كنند،پ و نگهدارنده آنهايى خواهيم بود كه خود را به ما برسانند، هر كس ما را دوست داشته باشد در مقام بلند با ما خواهد بود، و هر كس از ما انحراف پيدا نمايد در دوزخ جاى خواهد داشت.پ امام صادق عليه السّلام فرمودند: شما به دشمنان خود وعده آتش مى‏دهيد و آنها را معذب مى‏دانيد، ولى براى دوستان خود بهشت را قبول نداريد، فقط ضعف شما موجب شده كه به اين موضوع توجه نداشته باشيد.پ 53- ابن ابى يعفور گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: فقراء اهل ايمان در بهشت گردش مى‏كنند قبل از اينكه توانگران به آنجا برسند، و فاصله ورود توانگران با فقرا چهل پائيز طول خواهد كشيد مقصود چهل سال مى‏باشد زيرا در سال يك پائيز هست.

بعد از اين امام عليه السّلام فرمود: من در اين جا براى شما مثلى مى‏زنم و آن اين است كه دو كشتى از جلو يك مامور ماليات مى‏گذرند، او به يكى نگاه مى‏كند و در آن چيزى را كه مورد نظرش هست نمى‏بيند، مى‏گويد او را رد كنيد، ولى دومى را كه مشاهده مى‏كند در آن همه چيز را مى‏نگرد و مى‏گويد: اين را نگهداريد.پ 54- احمد بن عمر حلبى گويد: خدمت امام رضا عليه السّلام هنگامى كه در منى بود رسيدم و عرض كردم قربانت كردم ما خاندانى بوديم اهل نعمت و بخشش و همواره در رفاه و آسايش زندگى مى‏كرديم ولى اكنون همه آنها از بين رفت، و اينك نيازمندان كسانى شده‏ايم، كه به ما در زندگى خود نياز داشتند.

امام عليه السّلام فرمودند: اى احمد چه اندازه حالت خوب مى‏باشد، عرض كردم قربانت گردم حال من همان است كه گفتم، فرمودند اى احمد دلت مى‏خواهد مانند اين جباران زندگى كنى و طلاهاى دنيا برايت فراهم شود، گفتم نه به خداوند سوگند به اين وضع راضى نخواهم شد.

در اين هنگام امام رضا عليه السّلام خنديدند و فرمودند: اينك از اينجا بر ميگرديد به عقب كدام شخص حالش بهتر از شما مى‏باشد تو اكنون متاعى دارى كه به دنياى پر از طلا نمى‏دهى اينك تو را مژده‏اى بدهم، عرض كردم بفرمائيد خداوند مرا به‏

 

وسيله تو و پدرانت خوشحال گرداند.پ ابو جعفر جواد عليه السّلام به من فرمودند: مقصود از آيه شريفه وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما، آن است كه آن لوحى بود از طلا كه در آن نوشته شده بود بنام خداوند بخشنده مهربان نيست خدائى جز خداى واحد و محمد صلى اللَّه عليه و آله فرستاده او مى‏باشد.

تعجب مى‏كنم از كسانى كه يقين به مرگ دارند ولى خوشحالى مى‏كنند و تغيّرات دنيا را مشاهده مى‏كنند باز هم به آن اعتماد مى‏نمايند، لازم است كسانى كه به خداوند اعتقاد و ايمان دارند از تاخير روزى خداوند ناراحت نشوند، و خدا را در قضايش متهم نكنند، بعدا گفتند: اى احمد راضى شدى گفتم: آرى از خدا و شما اهل بيت راضى هستم.پ 55- ابو الحسن موسى عليه السّلام فرمودند: پيامبران و فرزندان و پيروان آنها به سه خصلت اختصاص پيدا كرده‏اند، و آنها عبارتند از بيمارى در بدنها، ترسيدن از حاكم و فقر و نادارى.پ على عليه السّلام فرمودند: فقر آدم زرنگ را گنگ مى‏كند و برهانش را از او مى‏گيرد، آدم تنگدست در شهر خود غريب است، خوشا به حال آن كس كه ياد معاد باشد، و براى حساب خود را آماده كند، و با رزقى كه او را كفايت مى‏كند قانع باشد.

توانگرى در غربت وطن به حساب مى‏آيد، و فقر در وطن غربت مى‏باشد، قناعت مالى است كه پايان ندارد، فقر مرگ بزرگ است، چه اندازه نيكو مى‏باشد تواضع توانگران براى نيازمندان كه اين تواضع براى رسيدن به خدا باشد، و بهتر از آن بى‏اعتنايى فقراء به اغنياء است كه به خاطر اعتماد به خداوند انجام مى‏گيرد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس مرد مؤمن و يا زن مؤمنه‏اى را خوار بدارد و يا او را به خاطر فقرش كوچك بشمارد، خداوند او را روز قيامت به مردم نشان مى‏دهد و رسوايش مى‏كند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بار خدايا مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران و با مساكين محشور گردان.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر گاه خداوند بنده را دوست بدارد او را

 

بر مى‏گرداند، گفتند: يا رسول اللَّه او را چگونه بر مى‏گرداند، فرمود: هنگامى كه خوراكى‏ها ارزان شوند، و خيرات زياد گردند، ولىّ خداوند غذايى پيدا نمى‏كند كه شكم خود را به آن سير سازد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: درهاى بهشت براى فقرا و نيازمندان باز مى‏باشد، و رحمت خداوندى براى رحم‏دلان جارى مى‏باشد، و خداوند از اهل سخاوت وجود رضايت دارد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر به دو قسم است، فقر دنيا و فقر آخرت، فقر دنيا توانگرى در آخرت را دنبال دارد، ولى توانگرى دنيا فقر آخرت مى‏آورد و اين خود هلاكت مى‏باشد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: به من وحى نشده كه مال جمع كن و از تاجران باش ولى وحى شده كه خداوند را تسبيح بگو و از سجده‏كنندگان باش، خداوند را عبادت كن تا آنگاه كه يقين برايت حاصل گردد.پ لقمان به فرزندش گفت: اى فرزند كسى را كه جامه كهنه در بر دارد تحقير نكن، زيرا خداى تو و خداى او يكى مى‏باشد.پ 56- از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد فقر چيست، فرمود: گنجى است از گنج‏هاى خداوند، بار ديگر سؤال شد فقر چيست فرمود: كرامتى است از كرامت‏هاى خداوند، بار سوم پرسيدند فقر كدام است، فرمودند: فقر چيزى است كه خداوند آن را به مؤمنان و پيامبران عطا مى‏كند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر از قتل هم بدتر مى‏باشد،پ رسول اكرم فرمود:

خداوند متعال به ابراهيم عليه السّلام وحى فرستاد كه اى ابراهيم من شما را خلق كردم و به آتش نمرود مبتلا نمودم، اگر تو را گرفتار فقر مى‏كردم و صبر را هم از تو بر مى‏داشتم چه مى‏كردى.

ابراهيم عليه السّلام عرض كرد: بار خدايا فقر براى من سخت‏تر از آتش نمرود مى‏باشد خداوند متعال فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند: من در آسمان و زمين سخت‏تر از فقر خلق نكرده‏ام، ابراهيم گفت: بار خدايا اگر كسى گرسنه‏اى را سير

 

كند چه به او مى‏دهى‏پ گفت: گناهان او را مى‏آمرزم اگر چه زمين و آسمان را پر كرده باشد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اگر خداوند به فقراء امت من رحم نمى‏كرد، نزديك بود فقر آنها را به كفر بكشاند، در اين هنگام مردى از صحابه برخاست و گفت يا رسول اللَّه پاداش مؤمنى كه بر فقرش صبر مى‏كند چيست.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: در بهشت غرفه‏اى از ياقوت سرخ مى‏باشد كه اهل بهشت به آن نگاه مى‏كنند همان گونه كه مردمان روى زمين به ستارگان نگاه مى‏كنند، فقط پيامبران و مؤمنان و شهيدان فقير وارد آنجا مى‏گردند.پ على عليه السّلام به فرزندش حسن فرمود: انسانى را كه دنبال غذاى روزانه خود مى‏باشد سرزنش نكنيد، هر كس خوراك روزانه نداشته باشد خطاهايش زياد مى‏شود، اى فرزندم فقير حقير است و كسى به سخنان او گوش نمى‏دهد و مقام او شناخته نمى‏گردد.

اى فرزند اگر فقير راستگو باشد مردم او را دروغگو مى‏دانند، اگر زاهد باشد او را نادان و جاهل مى‏دانند، اى فرزند من هر كس گرفتار فقر شد او به چهار خصلت گرفتار مى‏گردد، ضعف در يقين نقصان در عمل، رقت در دين، و كمى حيا در صورت، اينك از فقر و تهيدستى به خداوند پناه مى‏برم.پ على عليه السّلام فرمود: فقر همانند شهادت يكى از گنجينه‏هاى خداوند است كه در نزد خود حفظ كرده است، و به هر كس كه مى‏خواهد مى‏دهد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس بهره‏اش در دنيا زياد شد بهره‏اش در آخرت كم مى‏گردد اگر چه كريم و بخشنده باشد.پ فقراء به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كردند: توانگران همه بهشت را در اختيار خود گرفتند، آنها حج بجا مى‏آورند و به عمره مى‏روند و صدقات مى‏دهند در حالى كه ما توانايى نداريم اين كارها را انجام دهيم.

رسول خدا در پاسخ آنها فرمود: هر كس از شما كه صبر داشته باشد و براى رضاى خدا جزع و بى‏تابى نكند براى آنها سه چيز خواهد بود كه اغنياء از آنها

 

بهره‏اى ندارند،پ اول در بهشت اطاقى هست كه اهل بهشت به آن نگاه مى‏كنند همان گونه كه اهل زمين به ستارگان مى‏نگرند.

كسانى وارد اين اطاق مى‏شوند كه پيامبر فقير و يا شهيد فقير و يا مؤمن فقير باشند، دوم اينكه فقراء پانصد سال قبل از اغنياء وارد بهشت مى‏گردند، سوم اينكه هر گاه غنى بگويد: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا للَّه و اللَّه اكبر و فقير هم مانند اين را بگويد غنى به فقير نخواهد رسيد، اگر چه ده هزار درهم انفاق كند و همين گونه است همه كارهاى نيك، در اين هنگام فقراء راضى شدند.پ انس بن مالك گويد: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: فقراء امت من روز قيامت با لباسهاى سبز در محشر حاضر مى‏گردند، در حالى كه موهاى آنها با در و ياقوت به هم بافته شده است، در دست آنها چوب‏هايى از نور قرار دارد، در بالاى منابر براى مردم خطبه مى‏خوانند.

پيامبران از مقابل آنها عبور مى‏كنند و مى‏گويند: اينها فرشتگان مى‏باشند: و فرشتگان مى‏گويند: اينها از پيامبران هستند، آنها مى‏گويند ما نه فرشته‏ايم و نه پيامبر بلكه ما از فقراء امت محمد صلى اللَّه عليه و آله مى‏باشيم، از آنها سؤال مى‏كنند شما از كجا به اين مقام رسيديد مى‏گويند: ما كارهاى سختى انجام نداده‏ايم، و روزه‏هاى زيادى هم نگرفته‏ايم، و شبها نماز شب نخوانده‏ايم ما فقط نمازهاى پنجگانه را ادا كرديم، و هر گاه از محمد صلى اللَّه عليه و آله يادى مى‏شد اشك ما جارى مى‏گرديد و بر گونه‏ها مى‏ريخت.پ ابو هريره گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند با من سخن گفت و فرمود:

اى محمد هر گاه بنده‏اى را دوست مى‏دارم سه چيز به او مى‏دهم، دلش را محزون مى‏گردانم، بدنش را بيمار مى‏كنم، و دستش را از مال دنيا كوتاه مى‏نمايم، و هر گاه كسى را مبغوض داشته باشم به او هم سه چيز مى‏دهم.

نخست دلش را شاد مى‏گردانم، و بعد بدنش را سالم مى‏نمايم، و سپس دست او را از مال دنيا پر مى‏كنم،پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس گرسنه شود و يا نيازمند گردد و آن را از مردم مخفى بدارد و جز خداوند كسى از راز او آگاه نباشد خداوند بر خود فرض كرده كه روزى حلال يك سال را به او بدهد.

 

پ‏رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بار خدايا مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران، و با مسكينان محشور بگردان،پ و نيز فرمودند: فقراء پادشاهان اهل بهشت مى‏باشند و مردم هم به طرف بهشت مايل هستند، ولى بهشت خود به فقراء تمايل دارد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر افتخار من است،پ و نيز فرمودند: هر كس مؤمن و يا مؤمنه فقيرى را به خاطر فقرش خوار بدارد خداوند روز قيامت او را به مردم نشان مى‏دهد و رسوايش مى‏كند.پ ابو الحسن موسى عليه السّلام فرمودند: پيامبران و فرزندان آنها و پيروان پيامبران به سه خصلت اختصاص پيدا كرده‏اند، بيمارى در بدنها، ترس از حاكم، و فقر.پ روايت شده است يكى از صحابه به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شكايت از فقر و پريشانى نمود، رسول اكرم به او فرمودند: هر گاه صبح كردى و يا داخل شب شدى بگو:

لا حول و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ توكلت عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ و الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، گويد: به خداوند سوگند من چند روز به اين ذكر ادامه دادم و خداوند فقر و ناراحتى از من برد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر موجب سرافگندى در ميان مردم مى‏باشد و ليكن روز قيامت موجب زينت مى‏باشد.پ عبيد بصرى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السّلام فرمودند: اى على خداوند فقر را امانت در نزد مردم قرار داده است، و هر كس آن را مخفى بدارد و مانند روزه‏دار نماز شب خوان خواهد بود و هر كس فاش كند و دست به طرف ديگرى دراز كند و او هم انجام ندهد در حقيقت او را با زخم دل شكسته است.پ 57- مفضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر چه به ايمان بنده‏اى افزوده گردد در معيشت او تنگى پديد مى‏آيد.پ 58- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: گرامى‏ترين بنده در نزد خداوند آن كسى است كه هر گاه درهمى بخواهد نتواند آن را بدست آورد، عبد اللَّه گويد: در هنگامى كه امام اين بيان را فرمودند من صد هزار درهم داشتم ولى اكنون‏

 

يك درهم ندارم.پ 59- عباد بن صهيب گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمودند خداوند مى‏فرمايد: اگر از بنده مؤمن خود شرم نداشتم حتى پارچه‏اى كه خود را با آن مى‏پوشاند به او نمى‏دادم، ولى هر گاه بنده ايمانش كامل شد او را در فراهم آوردن روزى به اندازه احتياج هم آزمايش خواهم كرد، اگر او بى‏تابى كرد روزيش را به او مى‏دهم، و اگر صبر نمود در باره او به فرشتگان مباهات خواهم نمود.پ 60- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: روزى به حماقت، محروميت به عقل و گرفتارى به صبر بستگى پيدا كرده‏اند و به هم ارتباط دارند.پ 61- محمد بن سليمان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس مؤمنى را خوار بدارد و او را به خاطر فقرش تحقير كند خداوند روز قيامت او را به مردم نشان مى‏دهد و رسوايش مى‏كند.پ 62- ابن مسلم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مصيبت‏ها عطاهاى خداوند مى‏باشد و فقر مانند شهادت هست و خداوند آن را براى بندگان محبوب خود اختيار كرده‏ست.پ 63- على بن عفان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند از بنده مؤمن محتاج خود عذر مى‏خواهد همان گونه كه برادرى از برادرش عذر مى‏خواهد، خداوند مى‏فرمايد: سوگند به عزت و جلال خودم تو را براى اينكه در نزدم خوار هستى فقير نكردم، اينك ديده باز كن و بنگر براى تو چه چيزهايى ذخيره كرده‏ام، او ديده باز مى‏كند و همه را مى‏نگرد و خوشحال مى‏شود.پ 64- محمد بن خالد برقى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: به خداوند سوگند خدا از هيچ فرشته مقرب و يا پيامبر مرسل عذر خواهى نكرده ولى از فقراء شيعيان ما عذرخواهى نموده است گفته شد: چگونه خداوند از آنها عذرخواهى مى‏كند.

امام عليه السّلام فرمود: فرشته‏اى را امر مى‏كند و او فرياد مى‏زند فقراء مؤمنان كجا هستند، در اين هنگام گروهى سرهاى خود را بلند مى‏كنند، خداوند به آنها تجلى‏

 

مى‏كند و مى‏فرمايدپ: سوگند به عزت و جلال خودم من شما را براى خوارى فقير نكردم.

من از اين جهت جلو خواسته شما را نگرفتم كه شما در نزد من ارزش و اعتبارى نداشتيد ولى براى اينكه از نعمت‏هاى امروز استفاده كنيد شما را در دنيا فقير كردم اينك از جاى خود حركت كنيد و هر كس به شما در دنيا كمك كرده است او را در برابر آن احسان وارد بهشت سازيد.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: به خالصان شيعيان ما بگوئيد شما اگر به شرق و يا غرب عالم برويد جز به اندازه خوراك بدست نخواهيد آورد.پ 65- مبارك گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند مى‏فرمايد من غنى را از اين جهت توانگر نكردم كه او نزد من ارزش و اعتبارى دارد، و يا فقير را به خاطر اهانت به او فقير كرده‏ام من توانگران را به فقراء امتحان مى‏كنم و اگر فقرا نبودند اغنياء وارد بهشت نمى‏شدند.پ 66- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: بنده مؤمن فقير مى‏گويد: بار خدايا مال و ثروت بده تا فلان كار را انجام دهم و فلان كار خير را بجاى آورم، هر گاه صداقت او در نزد خداوند معلوم گردد خداوند به اندازه نيت او به وى پاداش مى‏دهد.پ 67- امام صادق عليه السّلام فرمودند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند متعال فرمودند: اگر به خاطر بنده مؤمن نبود سر كافر را به پارچه‏اى از جواهرات مى‏بستم.پ 68- امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمودند: هر كس برايش تنگى در زندگى پيش آمد خيال نكند كه مورد عنايت خداوند قرار گرفته است زيرا ممكن است وى آرزويى داشته و به آن نرسيده است و نيز هر كس براى او وسعت زندگى و رفاه پيش آمد، گمان نكند كه خداوند مى‏خواهد او را مورد مواخذه قرار دهد، زيرا ممكن است خداوند او را از گزندى حفظ كند.پ 69- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: ما مال را دوست مى‏داريم‏

 

ولى اگر به ما داده نشود براى ما بهتر است، امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: من يعسوب و امير مؤمنان مى‏باشم و مال زياد دشمن مؤمنان و امير منافقان است.پ 70- ابن ابى يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: مردى از انصار مقدارى خرما به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله هديه كردند، رسول خدا به خادمى كه آن خرما را آورده بود فرمودند وارد خانه شويد و بنگريد ظرفى در آن جا مشاهده مى‏كنيد بياوريد.

آن خادمه وارد اطاق شد و بعد بيرون آمد و گفت: من در آنجا كاسه و ظرفى مشاهده نكردم تا بياورم، در اين هنگام رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله جايى را تميز كردند و فرمودند: خرما را در آنجا بگذاريد، و بعد فرمودند: به خداوند سوگند اگر دنيا در نزد خداوند به اندازه بال مگسى ارزش داشت آن را به كافر و منافق نمى‏داد.پ 71- جابر از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند مى‏فرمايد: اى دنيا به بنده مؤمن من انواع گرفتاريها را برسان و زندگى را بر او تنگ بگير، زندگى را براى او شيرين نكن تا به تو دل بستگى پيدا كند.پ 72- ابو العلا گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر اصرار مؤمن براى بدست آوردن روزى نبود خداوند بيشتر از اين زندگى را بر او تنگ مى‏گرفت.پ 73- مفضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر اصرار اين شيعيان نبود و از خداوند طلب روزى نمى‏كردند خداوند آنها را از حالى بدتر از آن كه هستند نقل مى‏داد.پ 74- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: فقر زيباتر است براى مؤمن از گردنبند براى اسب، آخرين پيامبرى كه وارد بهشت خواهد شد سليمان است زيرا او دنياى مفصلى داشت.پ 75- ابن دراج گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند هر گاه در روزى را به مؤمن بست در ديگرى از خير را برايش مى‏گشايد.پ 76- امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر كس مؤمنى فقير را به خاطر فقرش تحقير كند و خداوند همواره او را سرزنش مى‏كند تا آنگاه كه از حقارت آن مؤمن دست‏

 

باز دارد.پ 77- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: خداوند دنيا را به دوست و دشمن مى‏دهد ولى آخرت را فقط به دوستان خود مى‏دهد، مؤمن از خداوند جايى در زمين به اندازه تازيانه مى‏خواهد ولى خداوند به او نمى‏دهد.

اما مؤمن در آخرت هر چه از خداوند بخواهد به او عطا مى‏كند، و كافر هم هر چه در دنيا از خداوند بخواهد خداوند به او مى‏دهد، اما اگر جاى تازيانه‏اى در آخرت بخواهد به او نمى‏دهد.پ 78- حمران گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: دنيا به نيكوكار و بد كار داده مى‏شود ولى دين فقط به خواص عنايت مى‏گردد.پ 79- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: فقر يكى از گنجينه‏هاى خداوند مى‏باشد كه آن را فقط به دوستان مؤمن خود مى‏دهد، و بعد فرمودند خداوند دنيا را به دوستان و دشمنان خود مى‏دهد ولى دين را فقط به دوستان عطا مى‏كند.پ 80- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: اگر سه چيز در فرزند آدم نبود چيزى سر او را پائين نمى‏آورد، بيمارى، مرگ، و فقر و همه اينها در انسان هست ولى با همه اينها او متجاوز مى‏باشد.پ 81- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: توانگرى در غربت وطن به حساب مى‏آيد ولى فقر در وطن غربت مى‏باشد.پ على عليه السّلام فرمودند فقر آدم باهوش را لال مى‏كند و برهانش را از وى مى‏گيرد، و آدم نيازمند در شهرش غريب است.پ على عليه السّلام به فرزندش محمد گفت: اى فرزند مى‏ترسم به فقر مبتلا گردى و به خداوند پناه بر از اين كه فقير گردى، و بدان فقر در دين نقصان مى‏آورد، و عقل را از كار مى‏اندازد و آدمى را به دشمنى واميدارد.پ على عليه السّلام فرمودند: عفت براى فقير موجب زينت است، و شكر و سپاس به توانگر زينت مى‏بخشد.

 

پ‏امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمودند: فقر و پريشانى يكى از گرفتاريها مى‏باشد، و بدتر از فقر بيمارى بدن است، و بدتر از بيمارى بدن بيمارى قلب خواهد بود، و يكى از نعمت‏ها فراوانى مال مى‏باشد و بهتر از آن تندرستى بدن و بهتر از آن تقواى دل است.پ 82- لقمان به فرزندش گفت: اى فرزند بدان من مزه صبر و تلخيها را چشيده‏ام، و ناگوارتر از فقر چيزى نديده‏ام، اگر روزى فقير شدى او را به كسى اظهار نكن، و بگذار اين وضع بين شما و خدا باشد زيرا اگر اظهار كنى نزد آنها خوار مى‏كردى، و بعد از مردم سؤال كن و بنگر آيا كسى بوده كه از خداوند چيزى بخواهد و خدا به او ندهد.پ 83- امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند فقر براى مؤمن بهتر از حسادت همسايگان و جور حاكمان و چاپلوسى برادران مى‏باشد.پ حسان بن يحيى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: در انجيل آمده است كه عيسى عليه السّلام گفت: بار خدايا در صبح و شب به من يك كرده نان جو عطا كن، و بيش از اين به من نده كه سركشى خواهم كرد.پ از امام عليه السّلام روايت شده است كه فرموده: هر كس بيشتر به دنيا دلبستگى پيدا كند هنگام فراق از دنيا ناراحت خواهد شد.پ على عليه السّلام فرمودند سبكبار باشيد تا خود را به منزل برسانيد، و بنگريد پايان كار شما چگونه خواهد شد.پ سلمان فارسى رضوان اللَّه عليه در هنگام مرگ افسوس مى‏خوردند، به او گفته شد چرا افسوس مى‏خوريد اى بنده خدا، فرمود: من از براى دنيا افسوس نمى‏خورم، من از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شنيدم به ما فرمودند: زندگى شما بايد به اندازه يك سوارى كه مى‏خواهد به جايى برود باشد.

در اين هنگام سلمان فرمودند من مى‏ترسم از فرمان رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله سرپيچى كرده باشم در حالى كه اكنون پيرامون مرا اشيايى گرفته‏اند، و سلمان در اينجا اشاره به شمشير و غلاف آن و يك رختخواب كه در گوشه اطاق بود كردند.

 

پ‏ابو ذر رحمة اللَّه عليه به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله عرض كردند يا رسول اللَّه خاضعان و خاشعان و فروتنان و كسانى كه خداوند را ذكر مى‏گويند بيش از همه به بهشت مى‏روند، رسول خدا فرمودند: خير قبلا فقراء مؤمنان مى‏آيند و از بالاى گردن‏هاى مردم عبور مى‏كنند و خود را به بهشت مى‏رسانند.

خازنان بهشت به آنها مى‏گويند: شما در جاى خود قرار گيريد تا به حساب شما رسيدگى شود، آنها مى‏گويند: ما را چگونه به حساب مى‏كشيد به خداوند سوگند ما چيزى در اختيار نداشتيم تا ستم كنيم و يا عدالت داشته باشيم، ما چيزى را مالك نبوديم كه آن را بدهيم و يا بخل داشته باشيم، ما خداوند را عبادت كرديم، تا مرگ ما فرا رسيد.پ خداوند متعال به موسى عليه السّلام وحى كردند: هر گاه ديدى فقر به طرف شما آمد بگو خوش آمدى كه شعار صالحان هستى، و هر گاه مشاهده كردى توانگرى آمد، بگو گناهى است كه عقوبت آن زود رسيد.پ عيسى عليه السّلام فرمود: دو دست من خادم من هستند، و دو پايم مركبم مى‏باشند، و زمين هم فرش من هست، و سنگ هم بالش من خواهد بود، سرماى زمستان را در بيابان‏ها خواهم گذرانيد، و شب‏ها نور ماه را چراغ خود خواهم گرفت، خورش من گرسنگى و خوف را شعار خود خواهم ساخت.

لباس پنبه در بر مى‏كنم، ميوه‏ها و سبزيهاى من گياهانى است كه از زمين مى‏رويند، و حيوانات و چهارپايان از آن استفاده مى‏كنند، شب‏ها مى‏خوابم در حالى كه چيزى ندارم و صبح بر مى‏خيزم باز هم چيزى ندارم، و با همه اينها كسى در روى زمين بى‏نيازتر از من نيست.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند متعال از بنده محتاج خود در دنيا عذر خواهى مى‏كند همان گونه كه برادرى از برادرش عذر مى‏خواهد، خداوند مى‏فرمايد: به عزت و جلال خودم سوگند من تو را از اين جهت فقير نكردم كه در نظرم خوار مى‏باشى.

اكنون ديده باز كن بنگر در عوض مال دنيا در آخرت برايت چه مقرر

 

داشته‏ام، در اينجا بنده ديدگانش را باز مى‏كند و چيزهايى را مشاهده مى‏كند و مى‏گويد بار خدايا من در دنيا زيانى نكرده‏ام در برابر آنچه در آخرت به من دادى.پ خداوند متعال به عيسى عليه السّلام وحى فرستاد و گفت: اى عيسى من محبت فقرا را در دل تو جاى دادم، تو آنها را دوست دارى آنها هم تو را دوست مى‏دارند، آنها تو را امام مى‏دانند و تو هم آنها را ياور خود مى‏دانى آنها دو خلق هستند هر كس با آن دو نزد من بيايد در واقع با محبوب‏ترين عمل آمده است.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: فقر افتخار من است و به آن افتخار مى‏كنم.پ عيسى عليه السّلام فرمودند: من حقيقت را به شما مى‏گويم، در اطراف آسمانها يك توانگر وجود ندارد، گذشتن يك شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا وارد شدن يك مال‏دار به بهشت.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: من به بهشت نگاه كردم و اكثر ساكنان آنجا را از فقرا و بى‏نوايان يافتم، در آنجا كمترين اشخاص اغنياء و زنان مى‏باشند.پ 84- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

خوشا به حال فقرا كه صبر داشته باشند، آنها كسانى مى‏باشند كه ملكوت آسمانها را مشاهده مى‏كنند.پ موسى بن اسماعيل از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر از توانگرى بهتر است، مگر كسى كه بخواهد از مالش وامدارى را از وامش نجات دهد و يا مصيبت زده‏اى را مساعدت كند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: فقر واقعى فقر قلب مى‏باشد،و نيز فرمودند: فقر موجب راحتى است.