در كوشش و عمل

پ‏1- قيس بن عاصم گويد: با گروهى از بنى تميم خدمت حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله رسيديم، و متوجه شديم كه صلصال بن دلهمس هم در آنجا هست عرض كردم يا نبى اللَّه ما را موعظه‏اى بنما تا از آن منتفع كرديم، ما جماعت در بيابان زندگى مى‏كنيم و به اين مواعظ نيازمند مى‏باشيم.

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى قيس هر عزّتى ذلّتى دارد، و هر زندگى مرگى براى آن مى‏باشد، و هر دنيائى آخرتى دارد، هر چيزى حسابى دارد، و مراتبى براى او مى‏باشد، هر كار نيكى پاداش دارد و هر كار بدى عقابى براى آن هست و براى هر مدتى نوشته‏اى هست.

اى قيس تو به هم‏نشينى احتياج دارى كه بايد همراه تو دفن شود و تو هم همراه او دفن گردى، در حالى كه مرده باشى، اگر آن چيز كه با تو دفن مى‏گردد

 

كريم باشد تو را گرامى مى‏داردپ و اگر لئيم باشد تو را تسليم مى‏كند و بعد با خودت محشور مى‏گردد و با وى هم مبعوث مى‏شوى و از آن مورد بازخواست قرار مى‏گيرى.

اكنون متوجه باش كه آن قرينت صالح و شايسته باشد تا بتوانى با آن انس بگيرى و اگر آن قرين فاسد باشد از وى فرار خواهى كرد و آن قرين عمل تو مى‏باشد، قيس گفت: يا نبى اللَّه دوست دارم اين كلمات در شعر باشد و ما با اين اشعار به آينده‏ها افتخار كنيم، و آن را به عنوان ذخيره نگهداريم.

رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله دستور دادند حسان بن ثابت بيايد و اين بيانات را در قالب شعر بريزد، صلصال كه در مجلس حاضر بود گفت: من در فكر فرو رفتم كه خود اين كلمات را به شعر بياورم قبل از اينكه حسان بيايد، عرض كردم يا رسول اللَّه من اين مطالب را در قالب شعر در آوردم همان گونه كه قيس مى‏خواست و آن اشعار اين است:

         تخير خليطا من فعالك انما             قرين الفتى في القبر ما كان يفعل‏

             و لا بدّ بعد الموت من أن تعده             ليوم ينادى المرء فيه فيقبل‏

             و ان كنت مشغولا بشى‏ء فلا تكن             بغير الذى يرضى به الله تشغل‏

             و لن يصحب الإنسان من بعد موته             و من قبله الا الذى كان يعمل‏

             الا انما الانسان ضيف لأهله             يقيم قليلا بينهم ثم يرحل‏

پ 2- عبد اللَّه بن فضل از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خوشا به حال كسى كه عمرش طولانى شود، و عملش نيكو گردد، و بازگشتش به نيكى گرايد و خداوند از وى راضى باشد، و واى بر كسى كه عمرش طولانى گردد و عملش بد باشد و سرانجام او خوب نباشد و خداوند بر او خشمگين گردد.پ 3- ابن قيس گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام هنگام اقامت در كوفه هر گاه از نماز عشاء فارغ مى‏شدند سه بار مردم را مورد خطاب قرار داده و مى‏گفتند: اى مردم خداوند شما را رحمت كند خود را آماده حركت كنيد كه بانگ‏

 

رحيل دميده شده.پ اينك كه همه آماده مسافرت مى‏باشند شما چرا در دنيا ثبات پيدا كرده‏ايد و دست از آن باز نمى‏داريد، آماده شويد خداوند شما را رحمت نمايد، و زاد و توشه براى منزل ديگر برداريد و آن زاد همانا تقوى و پرهيزكارى مى‏باشد.

اى مردم بدانيد كه شما از صراط عبور خواهيد كرد و راه شما از قيامت خواهد گذشت، مقابل شما ترس و وحشت مى‏باشد و بر سر راه خود گردنه‏ها خواهيد داشت و منازل هول‏انگيز خواهد آمد كه شما ناگزير از آنها بايد عبور كنيد و بگذريد.

شما را در آن راهها نگه مى‏دارند و بازجوئى مى‏كنند، در آنجا يا رحمت خداوند شامل شماها خواهد شد و شما را از آن سختيها نجات خواهد داد و از آن حوادث و مهلكات خواهد رهانيد و يا اينكه به هلاكت مى‏رسيد و نجاتى نخواهد داشت.پ 4- مفضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس دو روزش مساوى باشد مغبون است و هر كس روز دومى او از روز اول بدتر باشد ملعون مى‏باشد، هر كس بر معرفت خود نيفزايد در او نقصان حاصل مى‏گردد، و هر كس رو به نقصان گذارد، مرگ براى او بهتر از زندگى مى‏باشد.پ 5- عبد اللَّه بن عمر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كار خير زياد است ولى انجام دهندگان آن كم مى‏باشند.پ 6- محمد بن سنان در يك حديث از امير المؤمنين عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: همواره در قبول عمل بكوشيد تا آنكه بر شدّت عمل بيفزائيد.پ 7- امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: هر كس ما را دوست مى‏دارد بايد مانند ما عمل كند ورع داشته باشد كه ورع بهترين عمل در دنيا و آخرت مى‏باشد، با كسانى كه از ما عيب‏جوئى مى‏كنند مجالست نكنيد، و در نزد دشمنان ما علنا از ما حمايت نكنيد كه در اين صورت حاكم را بر خود مى‏شورانيد و در نزد او خوار مى‏گرديد.

 

 

پ‏همواره راستگو باشيد كه آن شما را نجات مى‏دهد و آنچه در نزد خداوند مى‏باشد طلب كنيد، و او را اطاعت نمائيد، و در طاعت صبر داشته باشيد، چه اندازه زشت است مؤمنى وارد بهشت شود و پرده‏اش دريده گردد.

اگر مرتكب گناه و معصيت شده‏ايد روز قيامت از ما انتظار شفاعت نداشته باشيد، خود را در نزد دشمنان رسوا نكنيد و در قيامت نزد دشمنان خوار نشويد، خود را در نزد دشمنان به خاطر دنياى كوچك و پست بى‏اعتبار نسازيد، و كارى نكنيد كه به دروغ توسل جوئيد.

اكنون به آنچه خداوند امر كرده است چنگ بزنيد، شما توجه داشته باشيد آنچه در نزد خداوند مى‏باشد بهتر و پايدارتر مى‏باشد براى او از جانب خدا بشارت مى‏آيد و در اين هنگام ديدگانش روشن مى‏گردد و به لقاء خداوند علاقه‏مند مى‏شود.پ 8- امام رضا عليه السّلام از پدرانش روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند بهشت را بر دوزخ اختيار كنيد و اعمال خود را باطل نسازيد كه در نتيجه به جهنم افكنده خواهيد شد و در آنجا همواره خواهيد ماند.پ 9- امام رضا عليه السّلام فرمود: گناهان كوچك راه به گناهان بزرگ را باز مى‏كنند، هر كس در معصيت كوچك از خداوند نترسد در معصيت‏هاى بزرگ هم نخواهد ترسيد، اگر مردم از بهشت و دوزخ هم نترسند لازم است خداوند را اطاعت كنند و او را نافرمانى ننمايند، زيرا خداوند به آنها احسان مى‏كند و آنچه را كه نياز دارند مى‏دهند.پ 10- ابن زياد از امام صادق عليه السّلام از پدرش و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: مرد مسلمان سه دوست دارد، دوستى مى‏گويد: من با شما در حال ممات و مرگ هستم او عملش مى‏باشد، دوستى مى‏گويد: من تا كنار قبر با شما هستم و او فرزندش هست، و دوستى مى‏گويد: من تا هنگام مرگ با شما هستم و او مالش مى‏باشد، هنگامى كه درگذشت به وارثان انتقال پيدا مى‏كند.پ 11- كليب اسدى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: به خداوند سوگند شما بر

 

دين خدا و فرشتگان او مى‏باشيد، اكنون ما را به ورع و عبادت يارى كنيد، و نماز و پرستش خداوند را فراموش نكنيد و پرهيزكار باشيد.پ 12- حفص گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: عيسى بن مريم عليهما السّلام به ياران خود گفتند: شما براى دنيا كار مى‏كنيد، در حالى كه روزى شما بدون كار هم در آنجا بدست مى‏آيد ولى براى آخرت كار نمى‏كنيد در حالى كه در آخرت بدون عمل چيزى به شما نمى‏دهند.

واى بر شما اى علماء دست مزدها را مى‏گيريد و كارى انجام نمى‏دهيد، بزودى صاحب كار كارش را طلب مى‏كند و شما هم بزودى از دنيا مى‏رويد و در تاريكيهاى قبر جاى مى‏گيريد، چگونه مى‏شود كه اهل علم مى‏دانند بطرف آخرت مى‏روند و باز هم دست از دنيا بر نمى‏دارند، آنچه برايش ضرر دارد بيشتر مورد توجه مى‏باشد تا آنچه برايش سودمند است.پ 13- عبد اللَّه بن عمر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روزى دست مرا گرفت و فرمود:

اى عبد اللَّه بن عمر در دنيا طورى رفتار كن كه گويا غريب مى‏باشى و راهگذر، و خود را در ميان مردگان بدان.

مجاهد گويد: ابن عمر به من گفت: اى مجاهد هر گاه شب را درك كردى، خود را چنان بدان كه به صبح نخواهى رسيد، از زندگى براى مرگت زاد و توشه تهيه كن، و در هنگام سلامتى براى روز بيمارى چيزى در نظر بگير، از بيكارى براى هنگام كار استفاده نما، و تو نمى‏دانى فردا چه خواهد شد.پ 14- حارث همدانى گويد: امام على عليه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود: پيامبران، رهبران و فقيهان بزرگان جامعه مى‏باشند با آنها هم‏نشينى كنيد، شب و روز بر شما مى‏گذرند و معلوم نيست چه وقت از دنيا خواهيد رفت.

اعمال و كردار شما محفوظ و نگهدارى مى‏شوند و روزى به آن خواهيد رسيد مرگ بطور ناگهانى شما را فرا مى‏گيرد و از دار دنيا مى‏برد، هر كس خيرى را زراعت كند با كمال ميل آن را درو مى‏كند، و هر كس شرى را بر زمين بيفشاند با حسرت و پشيمانى آن را بر مى‏دارد.

 

پ‏15- امام عليه السّلام فرمود: روزى نمى‏گذرد مگر اينكه فرشته‏اى از طرف مشرق فرياد مى‏زند اگر مردم مى‏دانستند براى چه خلق شده‏اند، فرشته‏اى ديگر از طرف مغرب فرياد مى‏كند هر آينه كار مى‏كردند براى آنچه خلق شده‏اند.پ 16- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام فرمودند خداوند متعال چهار چيز را از چهار چيز مخفى كرده است، رضايت خود را در طاعت خويش پنهان كرده اينك چيزى را كه به طاعت مربوط مى‏گردد سبك نشماريد، زيرا ممكن است همان كار كوچك موجب رضايت او باشد.

خداوند خشم خود را در معصيت خود قرار داده اينك معصيتى را كوچك نشماريد، زيرا امكان دارد آن معصيت حقير او را به خشم بياورد و شما آن را ندانيد، اجابت را در دعا قرار داده و شما هيچ دعائى را كوچك ندانيد ممكن است همان دعا به اجابت برسد.

پروردگار ولى خود را هم در ميان بندگان پنهان ساخته است، بنا بر اين هيچ يك از بندگان خداوند را هر چه كوچك باشد حقير ندانيد، زيرا امكان دارد همان بنده كه مورد تحقير شما قرار گرفته ولى خداوند باشد و تو او را نمى‏شناسى.پ 17- اسماعيل بن موسى از پدرش و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام در تفسير آيه شريفه وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا فرمود: تندرستى، نيرومندى، بيكارى، جوانى و نشاط خود را از دست نده و از آنها براى آخرت استفاده كن.پ 18- امام صادق عليه السّلام در يك حديث فرمود: مغبون كسى را گويند كه عمر خود را لحظه به لحظه از دست بدهد.پ 19- ابن زياد از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش عليهما السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس از خداوند اطاعت كند ياد خدا را كرده است، اگر چه نماز و روزه و تلاوت قرآنش كم باشد.20- كنانى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: براى خوشنود كردن يكى از مردم خداوند را به غضب نياوريد، براى نزديك شدن به مخلوقات خود را از خداوند دور نسازيد.

 

پ‏خداوند با مردم رابطه‏اى خاص ندارد و هر كس از او اطاعت كند به نيكى مى‏رسد و يا از بدى‏ها محفوظ مى‏ماند و با پيروى از رضايت پروردگار مى‏توان به همه خيرات رسيد، و از بدى‏ها كنار ماند، و طاعت خداوند آدمى را رستگار مى‏كند و به سعادت مى‏رساند و از شر و فساد نجات مى‏دهد.

خداوند هر كس را كه از وى اطاعت كند نگه مى‏دارد، ولى كسى كه معصيت او را مى‏نمايد نمى‏تواند خود را حفظ كند، و كسى توانائى ندارد از خدا فرار نمايد، فرمان خداوند به خوار داشتن او فرود مى‏آيد اگر همه مردم از آن كراهت داشته باشند.

هر چه بخواهد حادث شود حادث مى‏گردد، و هر چه خداوند بخواهد انجام مى‏شود، و هر چه را اراده نكند به مرحله در نمى‏آيد، در كارهاى نيك و پرهيزكارى از گناهان به همديگر كمك كنيد و از گناه و معصيت دورى كنيد و از خداوند بترسيد كه خداوند سخت‏گير است.پ 21- مروان بن مسلم گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند مى‏فرمايد: هر بنده‏اى كه از من اطاعت كند، او را به ديگرى وانمى‏گذارم، و هر بنده‏اى كه معصيت مرا بكند او را به ديگران وامى‏گذارم، و باكى هم ندارم در هر كجا هلاك گردد.پ 22- ابن علوان از امام باقر عليه السّلام و او از پدرش روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: از خداوند اطاعت كنيد كه او صلاح شما را مى‏داند.پ 23- على بن نعمان در يك حديث از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود: از خداوند اطاعت كنيد كه او به مصالح شما داناتر مى‏باشد.

24- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند متعال مى‏فرمايد: اى فرزند آدم هر چه امر مى‏كنم اطاعت كنيد و مصالح خود را به من ياد ندهيد.پ 25- امام سجاد عليه السّلام فرمود: مبغوض‏ترين بندگان كسانى مى‏باشند كه از سنت امامى پيروى مى‏كنند ولى به اعمال او توجه ندارند.پ 26- سفيان ثورى گويد: امام صادق سلام اللَّه عليه فرمود: اى سفيان هر

 

كس مى‏خواهد بدون عشيره عزّت پيدا كند، و بدون مال توانگر شود، و بدون سلطنت و حكومت مردم از وى بترسند، بايد از معصيت خداوند دست باز دارد و اطاعت او را بكند.پ 27- عجلان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند سه نفر را بدون حساب وارد بهشت مى‏كند، امام عادل، بازرگان راستگو، و پيرمردى كه عمرش را به طاعت خداوند گذرانيده باشد.پ 28- جابر جعفى از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: اى جابر به شيعيان من از من سلام برسان و به آنها بگو كه بين ما و خداوند قرابتى نيست، و جز با طاعت نمى‏توان به خداوند نزديك شد اى جابر هر كس از خداوند اطاعت كند و ما را دوست بدارد او با ما دوست مى‏باشد و هر كس معصيت خدا را بكند محبت ما به او سودى ندارد.پ 29- مجاشعى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: هر كس مى‏خواهد بدون فاميل عزّت پيدا كند و بدون سلطنت هيبت داشته باشد، و بدون مال توانگر گردد، و بدون بذل مال مردم از وى اطاعت كنند، بايد از معصيت خداوند دست بكشد و از وى اطاعت كند تا به همه اينها برسد.پ 30- برادر دعبل از امام رضا عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه امام باقر عليه السّلام فرمود: اى خيثمه به شيعيان ما برسان ما در نزد خداوند كارى نمى‏توانيم انجام دهيم، و به آنها بگو جز با عمل نمى‏توان به ثواب‏هاى خداوند رسيد.

اى خيثمه به شيعيان ما برسان كسانى روز قيامت زياد حسرت مى‏خورند كه از عدل سخن بگويند ولى در هنگام عمل با آن مخالفت كنند، و به آنها بگو هر گاه دستورات خداوند را مورد عمل قرار دادند رستگار خواهند شد و در روز قيامت سرفراز و سربلند خواهند گرديد.پ 31- ذريح محاربى گويد: مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمد و عرض كرد يا رسول اللَّه خداوند از غير واجبات هم سؤال مى‏كند، فرمود: خير گفت:

سوگند به خدائى كه تو را براستى برانگيخت من جز واجبات كار ديگرى نخواهم‏

 

كرد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: چرا جز واجبات كار ديگرى را انجام نمى‏دهى، آن مرد گفت: براى اينكه خداوند خلقت مرا زشت كرده است، رسول خدا در اينجا از سخن گفتن باز ايستاد در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و گفت اى محمد خداوند تو را سلام مى‏رساند و مى‏گويد به اين بنده من بگو.

دوست نمى‏دارى فردا تو را در آسايش و راحتى مبعوث كنم و در قيامت ناراحت نباشى آن مرد گفت: يا رسول اللَّه خداوند مرا در نزد خود ياد كرده است، رسول خدا فرمود: آرى گفت: سوگند به خدائى كه تو را براستى برانگيخت من بعد از اين هر عملى كه مرا به خداوند نزديك كند انجام مى‏دهم.پ 32- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: قبل از رسيدن چهار چيز، چهار چيز را انجام دهيد: جوانى را قبل از پيرى، تندرستى را قبل از بيمارى، توانگرى را قبل از فقر و زندگى را قبل از مرگ غنيمت بدانيد.پ 33- اسحاق بن موسى از پدرش و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هنگامى كه بنده‏اى وارد محشر گردد از وى سؤال مى‏كنند:

عمرش را در چه راهى صرف كرده و جوانى خود را در چه كارهائى گذرانيده، مالش را از كجا بدست آورده و در چه راهى خرج كرده و از محبت ما اهل بيت.پ 34- در حديث شامى آمده كه على عليه السّلام فرمود: اى شيخ هر كس دو روزش مساوى باشد مغبون است، و هر كس براى دنيا كوشش كند هنگامى كه از دنيا مى‏رود بسيار حسرت مى‏خورد، هر كس روز بعدش از روز قبل بدتر باشد او را محروم گويند.

هر كس فقط به دنيا توجه داشته باشد و در فكر آخرت نباشد او به هلاكت خواهد رسيد، هر كس نقائص خود را برطرف نسازد هوى نفس بر او چيره خواهد شد، و هر كس همواره در نقص زندگى كند مرگ براى او بهتر مى‏باشد.پ 35- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على‏

 

عليه السّلام فرمود: هر روزى كه بر فرزند آدم مى‏گذرد آن روز مى‏گويد اى فرزند آدم من روز نوى هستم و بر اعمالت گواهى مى‏دهم، در اين روز راست بگو و راست عمل كن تا روز قيامت به نفع تو گواهى بدهم و ديگر مرا مشاهده نخواهى كرد.پ 36- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: فقهاء و حكماء در مكاتبه با يك ديگر مى‏نوشتند و از سه چيز كه چهارمى نداشت با يك ديگر سخن مى‏گفتند و انجام آنها را توصيه مى‏كردند.

هر كس در فكر آخرت خود باشد خداوند امور دنيائى او را كفايت مى‏كند و هر كس باطن خود را پاك نگهدارد خداوند ظاهر او را پاك مى‏كند، و هر كس روابط خود را با خداوند خوب نگهدارد خداوند بين او و مردم را اصلاح مى‏كند.پ 37- جميل بن صالح گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردم تو را گول نزنند، كه حوادث بر تو فرود ميايند نه به آنها و روزها را در غفلت و سرگردانى سپرى نكنى كه با تو كسانى هستند كه اعمالت را حفظ مى‏كنند.

من چيزى را كه سريع عمل كند و زود فائده دهد مانند كار نيك نديدم كه آن به سرعت گناهان گذشته را جبران مى‏كند، هر كار نيك را كوچك مشمار كه فردا نتيجه آن را خواهى ديد و تو را خوشحال خواهد كرد.

هر كار بدى را هم كوچك مپندار كه فردا نتيجه بد آن را مى‏بينى و بد حال مى‏كردى، خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده: كارهاى نيك كارهاى بد را از بين مى‏برند و اين مطلب تذكرى است براى آنهائى كه بخواهند متذكر شوند.پ 38- معاويه از پدرش روايت مى‏كند كه از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: هر بنده مسلمانى كه براى خداوند خود را نصيحت كند و حق را پيدا كند و آن را دريافت دارد دو خصلت به او داده خواهد شد، خداوند به او روزى مى‏دهد به اندازه‏اى كه قانع گردد، و رضايت از خدا كه او را نجات دهد.پ 39- عمر بن يزيد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: در تورات نوشته‏شده‏اى فرزند آدم خود را براى عبادت آماده كن تا دلت را از خوف خود پر كنم، و اگر دل خود را آماده نسازى آن را به دنيا مشغول مى‏كنم، و بعد جلو فقرت را نخواهم‏

 

گرفت و تو را در طلب آن به خودت وامى‏گذارم.پ 40- ثمالى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: به خويشاوندانت برسان كه من هر گاه بنده‏اى از آنها را به طاعت خود امر مى‏كنم و او هم فرمان مرا اجرا مى‏كند بر من لازم مى‏آيد كه او را در طاعت خود يارى دهم.

اگر از من چيزى بخواهد به او مى‏دهم، و اگر دعا كند اجابت مى‏كنم، اگر به من چنگ بزند او را حفظ مى‏نمايم، و اگر از من چيزى درخواست كند، او را از ديگران بى‏نياز مى‏سازم، اگر بر من توكل كند او را حفظ مى‏كنم و اگر همه به او نيرنگ نمايند او را نگه مى‏دارم.پ 41- امام هادى عليه السّلام فرمود: هر كس از خداوند بترسد مردم از او خواهند ترسيد و هر كس از خداوند اطاعت كند اطاعت خواهد شد، هر كس از خداوند اطاعت نمايد از خشم مردم نخواهد ترسيد، و هر كس خداوند را به خشم آورد، سزاوار است كه مورد خشم مردم قرار گيرد.پ 42- محمد گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم فرمود: از خداوند بترسيد و از وى در ورع و پرهيزكارى و عبادت خداوند يارى طلب كنيد، سخت‏ترين حالت يكى از شما در آن هنگام است كه ساعات عمر خود را طى مى‏كند و به آخرت نزديك مى‏گردد.

او در آن هنگام غبطه مى‏خورد، و مى‏داند به دنيائى قدم مى‏گذارد كه در آن نعمت فراوان مى‏باشد و الطاف و عنايات خداوندى زياد است و مژده به بهشت مى‏دهند، او مى‏داند كه در اين دنيا خوفى برايش نيست و مى‏داند كه هر چه در دنيا به او مى‏گفتند حق بوده و مخالفان در هلاكت هستند.پ 43- امام صادق عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام فرمودند: بدانيد آنچه در روز قيامت زيان برساند كوچك شمرده نمى‏شود، و هر چه سود برساند آن هم حقير نخواهد بود، و اينك آنچه خداوند به شما فرموده بايد جلو ديدگان شما باشد.پ 44- امام عليه السّلام در تفسير آيه شريفه «وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا

 

الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» فرمودند:پ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ يعنى عهدى كه خداوند از آن گرفته بود لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يعنى خداوند را به مخلوقات او تشبيه نكنيد و در احكام خدا به مردم ظلم روا نداريد و در كارهاى خود فقط متوجه خداوند باشيد و ديگرى را در نظر نياوريد.

وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً يعنى ما از آنها پيمان گرفتيم كه به پدر و مادر خود نيكى كنند، و پاداش احسان آنها را بدهند، و سختيها را از آنها دور سازند، و آنها را از خود راضى نگهدارند و در وسعت و رفاه آنها بكوشند.

وَ ذِي الْقُرْبى‏، يعنى خويشاوندان پدر و مادر به آنها نيز نيكى كنند به خاطر اينكه با پدر و مادرشان خويشاوند هستند، وَ الْيَتامى‏، و اينكه به يتيمان هم نيكى كنند و به جاى پدر و مادر آنها با آنان رفتار داشته باشند، و امور آنها را سرپرستى نمايند و به زندگانى آنها برسند و اوضاع و احوالشان را سامان دهند.

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ يعنى كسانى كه بار آنها به دوش شما سنگينى نمى‏كند با آنها به نيكى رفتار كنيد و با اخلاق خوب و حسن رفتار با آنها گفتگو كنيد، وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، نمازهاى پنج‏گانه را اداء كنيد و به آل محمد عليهم السّلام هم رحمت و درود بفرستيد.

در هنگام خوشحالى و يا غضب در هنگام وسعت و يا رفاه و در هر حالى كه هستيد صلوات بر آل محمد عليهم السّلام را فراموش نكنيد، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ يعنى اى يهوديان شما اهل وفا نيستيد و به پيمان‏هاى پدران خود عمل نمى‏كنيد، شما از آن عهدها اعراض كرده‏ايد و در غفلت بسر مى‏بريد.پ امام عليه السّلام در تفسير آيه شريفه لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند هر كس عبادت خداوند او را از مسائل ديگر به خود مشغول كند پروردگار بهترين خواسته‏هاى سئوال‏كنندگان را به او عطا مى‏كند.پ على عليه السّلام فرمودند: خداوند متعال از بالاى عرش ندا مى‏كند اى بندگان من مرا پرستش كنيد و اوامر مرا انجام دهيد و مصالح خود را به من ياد ندهيد، من به‏

 

مصالح شما داناتر هستم و مى‏دانم چه چيز براى شما خوب است.پ فاطمه عليها السّلام فرمودند: هر كس بطرف خداوند برود عبادتش خلوص پيدا مى‏كند، و خداوند هر چه مصلحت او باشد برايش نازل مى‏كند.پ حسن بن على عليهما السّلام فرمود: هر كس خداوند را عبادت كند، پروردگار همه را به تعظيم او وامى‏دارد و مردم در باره او خضوع و خشوع خواهند كرد.پ امام حسين عليه السّلام فرمود: هر كس خداوند را آن طور كه شايسته است عبادت كند پروردگار همه آرزوهاى او را بر مى‏آورد و او را كفايت مى‏كند.پ 45- ابراهيم كرخى گويد خدمت امام صادق عليه السّلام بودم كه مردى خدمت آن جناب آمد، امام پرسيد از كجا مى‏آئى، و بعد به او فرمودند تو از اين طرف به آن طرف مى‏روى بدون اينكه هدفى در نظر داشته باشى و يا به كار و كسبى اشتغال پيدا كنى و نه دنبال آخرت هستى.

اينك بنگر روزهاى خود را چگونه مى‏گذرانى و شب‏ها را چگونه به پايان مى‏رسانى، و بدان با تو فرشته‏اى بزرگوار هست كه هر چه انجام مى‏دهى ضبط مى‏كند و اسرار تو را مى‏داند و آنچه را كه از مردم مخفى مى‏دارى در نظر او مخفى نمى‏باشد.

اكنون شرم كن و دست از اين اعمال باز دار، و هيچ گناهى را كوچك مشمار و از كارهاى زشت دست بكش كه روزى عواقب آنها را خواهى ديد، و كارهاى نيك را هم اگر چه كوچك باشند حقير نشماريد زيرا روزى شما را خوشحال مى‏كنند.

بدانيد چيزى آنها را مانند گناه بد عاقبت و پشيمان نمى‏كند، و چيزى جز كار نيك گناهان را محو نمى‏سازد و اثرات گناه را از بين نمى‏برد، حتى كار نيك گناهان بزرگ فراموش شده را هم پاك مى‏كند و بدى‏ها را مى‏برد و همين است معنى آيه شريفه «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى‏ لِلذَّاكِرِينَ».پ 46- على بن نعمان گويد: على بن الحسين عليها السّلام فرمود: واى بر كسى كه يكى آن، برده تا غلبه كند، يعنى گناهانش بر حسنات برترى داشته باشد.

 

پ‏امام صادق عليه السّلام فرمود: مغبون كسى را گويند كه لحظه به لحظه از عمرش بگذرد و او از اوقات خود استفاده معنوى نكند.پ امام سجاد عليه السّلام فرمود: از مردم نااميد باش تا توانگر گردى و از آنها كمتر حاجت بخواه تا نياز پيدا نكنى، كارى نكن كه بعد عذر خواهى كنى، هنگامى كه نماز مى‏گذارى چنان نمازى بگذار كه گويا ديگر موفق به نماز نخواهى شد، و اگر توانائى دارى كه امروز بهتر از فردا عمل كنى انجام بده كه فردا دير است.پ داود بن فرقد گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم فرمود: كارهاى نيك بطرف بهشت مى‏روند و وسائل آسايش صاحب خود را فراهم مى‏كنند، همان گونه كه شخصى خدمتگزار خود را مى‏فرستد تا قبلا بساط او را پهن كند و بعد اين آيه شريفه را تلاوت كردند «وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ».پ 47- عمرو بن عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فاطمه دختر على عليه السّلام نزد جابر بن عبد اللَّه انصارى آمد و گفت اى صاحب رسول خدا ما بر شما حقوقى داريم، و آن اين است كه هر گاه يكى از ما خود را در معرض هلاكت قرار دهد بايد شما او را نجات دهيد و جان او را حفظ كنيد.

اينك على بن الحسين عليهما السّلام بازمانده پدرش حسين عليه السّلام مى‏باشد او اكنون چنان مشغول عبادت شده كه بدنش ضعيف و ناتوان گرديده است، جابر بن عبد اللَّه در خانه امام زين العابدين عليه السّلام آمد و در خانه با امام باقر عليه السّلام برخورد كرد كه با گروهى از كودكان بنى هاشم جمع شده بودند.

جابر به او نگاه كرد و راه رفتن او را مشاهده نمود، و گفت: مانند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله راه مى‏رود، پرسيد اى كودك شما كه هستيد، گفت فرزند على بن الحسين محمد هستم، جابر گريه كرد و گفت: به خداوند سوگند تو باقر العلوم مى‏باشى نزديك من بيا.

امام باقر عليه السّلام نزد جابر آمد و جابر پيراهنش را كنارى زد و از سينه‏اش بوسيد و صورت خود را بر آن نهاد و گفت: از جدت رسول خدا به شما سلام مى‏رسانم و او امر كرده است من از سينه شما ببوسم و من هم طبق دستور رسول اكرم اين كار

 

را كردم.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى جابر تو زنده خواهى ماند تا آنگاه كه يكى از فرزندان مرا كه نامش محمد است ملاقات مى‏كنى و او علم را از هم خواهد شكافت و نيز گفت شما ديدگان خود را از دست مى‏دهى و او شما را بينا مى‏كند.

بعد از اين جابر گفت از پدرت اذن ورود براى من طلب كن مى‏خواهم خدمتش برسم ابو جعفر عليه السّلام وارد شد و براى جابر اذن ورود طلبيد، و جريان را هم به پدر عرض كرد و گفت: يك پير مردى در خانه هست و چنين و چنان گفت.

امام سجاد عليه السّلام فرمود: اى فرزند من او جابر بن عبد اللَّه مى‏باشد او از ميان كودكان با شما سخن گفت و چنان و چنين كرد گفت آرى فرمود: او نظر سوئى به شما نداشت و بعد براى جابر بن عبد اللَّه اذن ورود دادند.

هنگامى كه جابر بن عبد اللَّه وارد شدند امام سجاد عليه السّلام در محراب عبادت بودند، جابر مشاهده كرد امام عليه السّلام از عبادت زياد لاغر شده است، حضرت سجاد عليه السّلام از جاى خود برخاست و از حال او جويا شد و او را در كنار خود نشانيد.

جابر متوجه او شد و گفت: يا ابن رسول اللَّه اين عبادت زياد براى چيست و چرا خود را اين چنين به مشقت افكنده‏ايد، مگر نمى‏دانى كه خداوند بهشت را براى شما خلق كرده و براى كسانى كه شما را دوست مى‏دارند و دوزخ را هم براى دشمنان شما آفريده است.

امام سجاد عليه السّلام فرمودند: اى صاحب رسول خدا مگر نمى‏دانى كه جدم رسول خدا همه اعمال گذشته و آينده‏اش مورد رضايت خداوند بود ولى باز هم در عبادت كوشش مى‏كرد، پدرم فداى او باد كه به اندازه‏اى عبادت كرد تا ساقهايش ورم كرد.

به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله عرض شد تو اين گونه خدا را عبادت مى‏كنى در حالى كه گناهان گذشته و آينده‏ات آمرزيده است، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: درست است ولى من نبايد بنده شاكرى باشم.

هنگامى كه جابر مشاهده كرد سخنانش در او اثر نمى‏كند و او هم چنين به‏

 

جد و جهد سخن مى‏گويد، گفت:پ يا ابن رسول اللَّه بايد كارى كنى كه جانت محفوظ باشد، شما از خاندانى بشمار مى‏رويد كه مردم به وسيله شما بلاها را دور مى‏كنند، و سختيها را برطرف مى‏سازند و باران رحمت را نازل مى‏كنند.

امام عليه السّلام فرمود: اى جابر من همواره بر طريق پدران خود هستم، و اين كار را ادامه خواهم داد تا به آنها ملحق كردم، در اينجا جابر بن عبد اللَّه متوجه حاضران شد و گفت: در ميان فرزندان انبياء مانند على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما ديده نشده است.

آرى در اين ميان فقط يوسف مستثنى مى‏باشد و به خداوند سوگند فرزندان على بن الحسين از فرزندان يوسف بن يعقوب افضل مى‏باشند و در ميان اولاد او كسانى هستند كه زمين را پر از عدل و داد مى‏كنند همان گونه كه پر از جور شده باشد.پ 48- خيثمه جعفى گويد: خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسيدم در حالى كه مى‏خواستم از وى اجازه مرخصى بگيرم و از مدينه بيرون روم امام عليه السّلام فرمود:

دوستان ما را از ما سلام برسانيد و آنها را توصيه كنيد كه متقى باشند و از خداوند بترسند و از حالات يك ديگر اطلاع پيدا كنند.

توانگران آنها بايد از فقيران دلجوئى نمايند، و توانگران از ضعفاء سرپرستى كنند، سالمان از بيماران عيادت نمايند، زندگان به جنازه مردگان بروند، در خانه با هم رفت و آمد داشته باشند، ملاقات آنها با هم امر ما را زنده مى‏كند، خداوند رحمت كند كسى را كه امر ما را زنده كند.

اى خيثمه اگر اهل عمل نباشيد ما كارى براى شما نمى‏توانيم انجام دهيم، ولايت ما فقط به پرهيزكاران سود مى‏دهد، كسانى كه بيشتر از همه روز قيامت حسرت مى‏خورند آنهائى هستند كه از عدالت تعريف مى‏كنند ولى با آن مخالفت مى‏نمايند.پ 49- ابن فرقد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: كارهاى نيك آدمى را بطرف بهشت مى‏برد، و كارها را براى او آسان مى‏كند همان گونه كه شخص‏

 

كارگذار خود را قبلا مى‏فرستد تا جاى او را معين كند، و اين است معنى آيه شريفه «و اما الذين الذين آمنوا و عملوا الصالحات فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ».پ 50- خلاد گويد: امام صادق عليه السّلام به ما فرمودند: از خداوند بترسيد و ركوع و سجود را نيكو به جاى آوريد، و خداوند را اطاعت كنيد، و بدانيد كه به ولايت ما نخواهيد رسيد مگر با ورع و پرهيزكارى، و به ثواب خدا نخواهيد رسيد مگر به عمل بدترين اشخاص در روز قيامت كسانى هستند كه از عدالت تعريف كنند ولى عمل ننمايند.پ 51- ابو عبيده حذاء گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله مكه را فتح كردند در كنار كوه صفا قرار گرفتند و فرمودند اى بنى هاشم و اى بنى عبد المطلب من رسول خدا هستم و بطرف شما آمده‏ام.

من به شما مهربان هستم شما نگوئيد محمد از ما مى‏باشد، به خداوند سوگند من در ميان شما و ديگران دوستانى ندارم، دوستان من فقط متقين مى‏باشند، كارى نكنيد كه روز قيامت در حالى كه دنيا را بر دوش گرفته باشيد حاضر گرديد.

اما مردمان ديگر در قيامت حاضر شوند و بار آخرت را بر دوش گرفته باشند متوجه باشيد من اكنون هر چه لازم بود گفتم و ديگر عذرى نمانده است، و خداوند را هم بر همين شاهد مى‏گيرم علم براى خودم و عمل شما هم براى خودتان مى‏باشد.پ 52- امام هادى عليه السّلام از پدرانش از امير المؤمنين عليهم السّلام روايت مى‏كند كه فرمود:

خودتان را در دام آرزوها رها نكنيد كه آن سرمايه عاجزان است.پ 53- امام هادى عليه السّلام فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: آنهائى كه خود را گول مى‏زنند و از خداوند آرزوهاى بى‏جهت دارند كسانى مى‏باشند كه معصيت مى‏كنند و از خداوند آرزوى مغفرت مى‏نمايند.پ 54- امام صادق عليه السّلام از پدرانش از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود:

جبرئيل مرا موعظه كرد و گفت: اى محمد هر كس را مى‏خواهى دوست بدار كه از او جدا خواهى شد و هر چه مى‏خواهى انجام بده كه به آن خواهى رسيد.

 

پ‏55- على عليه السّلام فرمود: هر كس در عمل تاخير كند حسب و نسب به او نمى‏رسدپ على عليه السّلام فرمود: شايسته‏ترين مردم به پيامبران كسانى هستند كه به گفته‏هاى آنها داناتر باشند، و بعد اين آيه شريفه را تلاوت كردند كه «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا».

بعد از آن فرمودند دوست كسى است كه از خداوند اطاعت كند اگر چه از او دور باشد و دشمن محمد كسى را گويند كه خداوند را معصيت كند اگر چه با محمد خويشاوند باشد.پ على عليه السّلام فرمودند: چه اندازه بين دو عمل فاصله مى‏باشد، عملى كه لذت آن مى‏رود ولى عواقب ناگوارش مى‏ماند، و عملى كه سختى او تمام مى‏شود ولى پاداش آن باقى مى‏ماند.پ على عليه السّلام فرمود: از كسى اطاعت كنيد كه نمى‏توانيد از او معذرت بخواهيد، زيرا او همه چيز را مى‏داند.پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر كس از دورى منزل مطلع گردد و مسافت را بداند خودش را مهيا مى‏كند و زاد و توشه بر مى‏دارد.پ على عليه السّلام فرمود: خداوند متعال طاعت را براى افراد باهوش غنيمت قرار داده تا تقصير ناتوان‏ها معلوم گردد كه آنها در طاعت تفريط كرده‏اند.پ على عليه السّلام فرمود: بترس از اينكه خداوند تو را در هنگام معصيت مشاهده كند، و در وقت طاعت تو را نبيند كه در اين هنگام زيان خواهى ديد، هر گاه نيرومند شدى در طاعت خداوند بكوش و هر گاه ناتوان شدى از معصيت خداوند ناتوان باش.پ على عليه السّلام فرمود: ركون به دنيا با آنچه انسان در دنيا مشاهده مى‏كند از نادانى مى‏باشد و هر گاه اطمينان پيدا كردى كه كار نيك ثواب دارد و آن را انجام ندادى برايت غبن دارد، و اطمينان به اشخاص قبل از آزمايش آنها از ناتوانى مى‏باشد.پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كار نيك بجاى آوريد و كارى را كوچك نشماريد، كار خوب اگر كوچك باشد بزرگ خواهد شد و اگر اندك باشد زياد خواهد

 

گرديد،پ هرگز نگوئيد كه فلان شخص از من به كارهاى نيك شايسته مى‏باشد.

آرى به خداوند سوگند مطلب چنين است همه بايد كار نيك انجام دهند، ولى براى كار نيك و كار بد كسانى هستند، اما شما هر كدام از آنها را كه انجام ندهيد، از اهل آن كفايت كرديد.پ على عليه السّلام در يكى از خطبه‏هاى خود فرمود: خداوند شما را رحمت كند با بصيرت و روشنى به كار خود ادامه دهيد، راه روشن و واضح است و شما را به سوى سلامتى و آرايش و آسايش فرا مى‏خواند، شما پايانى داريد و به پايان خود توجه كنيد، شما راهنما و نشانه‏هائى داريد اينك از آنها راهنمائى بخواهيد.

شما در جايى زندگى مى‏كنيد كه اكنون كسى با شما كارى ندارد، و وقت و مهلت داريد و هنوز كه شما در راحتى و آسايش هستيد فكر خود را بكنيد، نامه‏هاى اعمال باز مى‏باشد، و قلم‏ها جريان دارد بدنها تندرست و زبان‏ها باز است، اگر توبه كنيد قبول مى‏گردد، و اعمال شما مورد قبول مى‏باشد.پ على عليه السّلام فرمود: عمل را فراموش نكنيد و تا مى‏توانيد كار كنيد، و از كارهاى زشت دست برداريد و خود را به گناه آلوده نكنيد، و راه راست را در پيش گيريد و مستقيم باشيد صبر و شكيبائى را پيشه كنيد و پرهيزكارى را از دست ندهيد، شما پايانى داريد و به پايان خود توجه داشته باشيد.

دنبال علم هدايت برويد و راه خود را گم نكنيد، اسلام نتيجه‏اى دارد و شما از نتيجه آن بهره‏مند گرديد، به طرف خداوند توجه كنيد و حقوق واجبه او را انجام دهيد، خداوند حق خود را بر شما واجب كرد و وظائف شما را معين فرموده است، من گواه اعمال شما هستم و روز قيامت با شما احتجاج خواهم كرد.

متوجه باشيد كه قضاء و قدر خداوند بر شما جارى مى‏گردد و هر چه مقدر شده خواهد رسيد من با برهان خداوند با شما سخن مى‏گويم و از وعده‏هاى پروردگار براى شما بازگوئى مى‏كنم، خداوند متعال در قرآن فرمود: كسانى كه گفتند پروردگار ما خدا است و بعد استقامت كردند فرشتگان بر آنها فرود مى‏آيند.

ملائكه به آنها مى‏گويند: ترس نداشته باشيد و اندوهى به خود راه ندهيد و

 

خود را به بهشتى كه به آن وعده شده‏ايد بشارت دهيد،پ اينك كه خداوند را قبول داريد به كتاب او عمل كنيد، و فرمان او را بكار گيريد و راه او را ادامه دهيد و فرمان او را مورد عمل قرار دهيد.

اى مردم راه بندگان شايسته خدا را در پيش گيريد، و از آن اعراض نكنيد و منحرف نشويد، در احكام خداوند و دين او بدعت پديد نياوريد، و با قوانين خداوند مخالفت نداشته باشيد و بدانيد هر كس از خدا و احكام او منحرف شد روز قيامت ارتباط او با خداوند قطع خواهد شد.پ على عليه السّلام در يكى از خطبه‏ها فرمود: اينك كه زنده هستيد كار كنيد، هنوز نامه‏هاى اعمال باز مى‏باشد و در توبه باز است، كسانى كه به خداوند پشت كرده‏اند به طرف خداوند دعوت مى‏گردند كه رو به دين بياورند، و گناهكاران اميد دارند كه گناهشان مورد عفو قرار گيرد.

اينك قبل از اينكه وقت عمل بگذرد، و فرصت‏ها از دست برود، و مدت زندگى پايان گيرد و در توبه بسته گردد، و فرشتگان بالا روند، براى خود كارى بكنيد و توشه‏اى براى آن جهان برداريد و از حيات براى مردن استفاده كنيد و از دنياى فانى براى خانه باقى وسائل آسايش تهيه كنيد.

شما از اين جهان ناپايدار به سراى ابدى مى‏رويد، مردى از خداوند مى‏ترسد و او مى‏داند كه عمرش حد معينى دارد، و در آن جهان فقط به عملش توجه دارند، مردانى هوس‏هاى خود را لكام زده‏اند و مهارش كرده‏اند و آن را از معصيت باز داشته‏اند، و نفس خود را به اطاعت خداوند كشانيده‏اند و زمام آن را در اختيار گرفته‏اند.پ 56- يكى از اصحاب على عليه السّلام گفت: به امير المؤمنين گفته شد شما صدقه زياد مى‏دهيد، چرا از دادن صدقه زياد خوددارى نمى‏كنيد فرمود: به خداوند سوگند من اگر مى‏دانستم خداوند واجبى را از من قبول كرده است خوددارى مى‏كردم، ولى نمى‏دانم خداوند چيزى از من قبول كرده است يا خير.پ 57- ابو حازم گويد: ابراهيم بن ادهم وارد كوفه شد و من هم با وى بودم و

 

اين در هنگامى بود كه منصور خلافت مى‏كردپ و حضرت صادق عليه السّلام هم در كوفه بودند، امام جعفر صادق عليه السّلام از كوفه بطرف مدينه حركت مى‏كردند و گروهى از علماء و اهل فضل از آن جناب مشايعت مى‏نمودند.

در ميان مشايعت‏كنندگان سفيان ثورى و ابراهيم بن ادهم نيز بودند، مشايعه‏كنندگان در ميان راه شيرى را مشاهده كردند، ابراهيم بن ادهم گفت: صبر كنيد تا جعفر بيايد و بنگريم با اين شير چه مى‏كند، بعد از اين امام جعفر عليه السّلام رسيد و متوجه شير شد و بطرف او رفت و گوشش را گرفت و از راه دورش كرد.

بعد از اين متوجه مردم شد و فرمود: آگاه باشيد اگر مردم از خداوند اطاعت كنند و دستورات او را بكار گيرند شير را در اختيار خود خواهند گرفت و از آن بار خواهند كشيد و او را رام خواهند ساخت و در حمل و نقل از شير استفاده خواهند كرد.پ داود بن فرقد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: كارهاى نيك براى آدمى در بهشت وسائل آسايش و استراحت را فراهم مى‏كند همان گونه كه شخصى غلام خود را مى‏فرستد تا فرش و بستر او را پهن كند و بعد فرمودند: هر كس كار شايسته انجام دهد براى خود وسائل زندگى فراهم مى‏سازد.پ 58- على عليه السّلام در هنگام تلاوت آيه شريفه «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ» فرمود: آن كسى كه در اين آيه مورد خطاب قرار گرفته در برابر پرسش برهانى ندارد و تا پاسخ گويد و به خاطر غرورى كه او را فرا گرفته است عذرش هم پذيرفته نمى‏شود، جز اينكه بر جهل و نادانى خود افزوده است.

اى انسان در گناه جرات پيدا كرده‏اى و به خداى خود مغرورشده‏اى و از اينكه خود را در معرض هلاكت گذاشته‏اى نمى‏ترسى آيا هنوز از اين بيمارى بهبودى حاصل نكرده‏اى و از خواب غفلت بيدار نشده‏اى و به جان خود رحم نمى‏كنى و به ديگران ترحم ندارى.

شما اگر مشاهده كنى كسى در آفتاب قرار گرفته براى او سايبان درست مى‏كنى و يا اگر بنگرى كسى به بيمارى مبتلا شده و روز بروز لاغر مى‏گردد بر آن‏

 

گريه مى‏كنى و دلت به حال آن خواهد سوخت‏پ ولى اكنون به بيمارى خود توجه ندارى و صبر مى‏كنى و از مصيبت‏هائى كه تو را فرا گرفته و آزارت مى‏رسانند فراموش كرده‏اى.

تو بايد در برابر اين بيماريها و سختيها خودت را تسليت بدهى، نفس خودت از همه عزيزتر است و بايد به خودت توجه داشته باشى چگونه ترس از حوادث شب تو را از خواب بيدار نمى‏كند در صورتى كه در راه پيمودن معاصى خداوند خود را هلاك ساخته‏اى و از قدرت خداوند واهمه نكردى.

اينك كه بيمارى سستى دلت را فرا گرفته با داروى جدى آن را مداوا كن و خواب غفلت را با بيدارى از ديدگانت دور گردان از خداوند اطاعت كن و به ياد او باش و با خدا انس بگير و چنين بدان كه تو از خداوند روى گردان هستى و او به تو توجه دارد، او تو را براى عفو طلب مى‏كند و با فضلش تو را مورد نوازش قرار مى‏دهد.

در حالى كه تو از آن گريزان هستى و به ديگرى روى آورده‏اى چه اندازه بزرگ است آن عالى مقام نيرومند در حالى كه تو در برابر يك ضعيف خضوع مى‏كنى چه چيز موجب شده كه معصيت خداوند را بجاى مى‏آورى در حالى كه خداوند گناهان تو را پوشانده است و از فضل و احسانش تو را بهره‏مند كرده است.

خداوند تو را از احسان خود دور نكرد و پرده اسرارت را فاش نساخت، بلكه يك لحظه تو را از نعمت خود محروم ننموده و همواره خير به تو مى‏رساند و گناهانت را مى‏پوشاند و گرفتاريها را از تو دور مى‏سازد و حالا چه گمانى به خدا دارى كه از او اطاعت كنى.

به خداوند سوگند اين صفت در قوت و قدرت با هم مساوى بودند تو نخستين كسى بودى كه بر ضد خودت حكم مى‏كردى كه داراى كارهاى زشت و اخلاق فاسدى مى‏باشى و من از روى حقيقت مى‏گويم دنيا تو را گول نزده اما تو به خاطر دنيا گول خورده‏اى اين مسائل با پند و عبرت براى تو كشف شده و از روى انصاف اينها را درك كرده‏اى.

 

پ‏تو خود مى‏دانى كه در آينده گرفتاريها پيش خواهند آمد و جسمت را بيمار خواهند كرد و از نيروهايت خواهند كاست و اينها بهترين شاهد هستند كه تو نمى‏توانى به خود دروغ بگوئى و يا خود را گول بزنى ممكن است ناصحان در اينجا متهم شوند و يا كسانى كه سخنى راست مى‏گويند تكذيب كردند.

اگر به خانه‏هاى خراب و يا محله‏هاى خالى از سكنه مراجعه كنى در آنجا بالاترين موعظه و عبرت را مشاهده خواهى كرد و در آنجا متذكر خواهى شد كه موضوع از چه قرار است، در آنجا خواهى ديد چه كسى به تو محبت مى‏كند و چه شخصى بخل مى‏ورزد، دنيا خانه خوبى است در صورتى كه دل به آن نبندى و آن را جاى اقامت ندانى.

كسانى كه فردا به وسيله تو خوشبخت مى‏شوند آنها افرادى هستند كه امروز از دنيا فرار مى‏كنند، هنگامى كه صيحه بلند شود و در صور دميده گردد و قيامت با همه اوصاف خود بر پا شود هر كسى در محل خود حضور پيدا مى‏كند و هر عابدى با معبودش حاضر مى‏گردد و هر رهبرى با پيروانش در آنجا گرد آيند.

در آن روز خداوند با حق عدالت مى‏كند و حقوق كسى از بين نمى‏رود و كوچكترين كارها مورد محاسبه قرار مى‏گيرد، در آن روز بسيارى از برهان‏ها باطل خواهد شد و عذرى هم از كسى پذيرفته نمى‏گردد، اكنون اگر غدرى كرده‏اى از آن در گذر و به آن اعتماد نداشته باش.

 

براى آن روز حجت ثابتى تهيه كن دست بيانداز به آنچه برايت مى‏ماند و از آنچه به آن نخواهى رسيد و از آن دست خواهى كشيد در گذر و براى سفرت وسائل راحتى آماده ساز و به روشنائى نجات توجه داشته باش و با مركب‏هاى سريع كه تو را زود به مقصد مى‏رساند حركت نما.