در مخفى داشتن عبادت

پ‏1- ابو البخترى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

بزرگترين عبادت از نظر پاداش و اجر مخفى نگه داشتن آن مى‏باشد.پ 2- عباس بن هلال گويد: از امام رضا عليه السّلام شنيدم فرمود: كسى كه نيكى‏ها را مخفى بدارد هفتاد حسنه به او مى‏دهند، و كسى كه بديها را علنى انجام بدهد رسوا مى‏گردد، و آنهائى كه گناهان را مخفى انجام دهند مورد آمرزش قرار مى‏گيرند.پ 3- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمودند يكى از گنجهاى بهشت پنهان داشتن عمل است و صبر كردن در مشكلات و مخفى داشتن مصيبت‏ها.پ 4- امام عليه السّلام فرمود: كسى كه نيكى‏ها را مخفى انجام مى‏دهد هفتاد برابر به او مى‏دهند و هر كس آشكارا انجام دهد يك حسنه دارد، كسى كه گناهان را در نهان‏

 

انجام دهد مورد رحمت قرار مى‏گيرد و كسى كه آشكارا گناه كند رسوا مى‏گردد.پ 5- حسن بن فضال از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس خود را به عبادت مشهور كند او را در دينش متهم بدانيد، زيرا خداوند شهرت به عبادت و شهرت به لباس را مبغوض مى‏دارد.

بعد از آن فرمود: خداوند در هر شب و روز هفده ركعت بر مردم واجب كرده است، هر كس آن نمازها را انجام دهد خداوند از نمازهاى ديگر از وى سؤال نمى‏كند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در برابر آن نمازها را بعنوان فاضله معين كرد تا نقصان آن نمازها را بر طرف كند، خداوند كسى را به زيادى نماز و روزه عذاب نمى‏كند ولى با مخالفت سنت عذاب مى‏نمايد.پ 6- از امامان عليهم السّلام روايت شده كه گفتند: فضيلت عمل پنهانى هفتاد برابر عمل آشكارا پاداش دارد.پ 7- مفضل بن صالح گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند متعال بندگانى دارد كه از روى اخلاص و در نهان با او معامله مى‏كنند، و خداوند هم از نيكى‏هاى خالصانه خود به آنها مى‏دهد و مورد لطف و احسان خود قرار مى‏دهد.

آنها كسانى هستند كه نامه اعمال آنها روز قيامت خالى از نزد آنها مى‏گذرد، هنگامى كه در نزد خداوند قرار مى‏گيرند نامه‏هاى آنها را از كارهاى مخفى آنان پر مى‏كنند، گويد: عرض كردم اى مولاى من اين چگونه مى‏شود، فرمود: خداوند آن كارها را از حافظان او مخفى داشته بود.پ 8- عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: در تورات نوشته‏شده‏اى فرزند آدم براى عبادت من خود را آماده كن، تا دلت را بى‏نياز كنم، و تو را به مطلوبت واگذار ننمايم و احتياجات تو را بر آورم.

اى فرزند آدم دلت را از خوف من پر كن، و اگر براى عبادت و پرستش من خود را آمده نكنى و به عبادت مشغول نگردى، دلت را به دنيا مشغول خواهم كرد و بعد جلو احتياجات تو را نخواهم گرفت، و تو را به مطلوبت وامى‏گذارم.پ 9- ابو جميله گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند متعال مى‏فرمايد: اى‏

 

بندگان راست گوى من به عبادت من در دنيا متنعم شويد كه در آخرت هم به نعمت‏ها خواهيد رسيد.پ 10- عمرو بن جميع گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

بهترين مردم كسى است كه عاشق عبادت باشد و آن را دوست داشته باشد و با وى هم آغوش شود، چنان در آن غرق گردد كه مشكلات و آسانى دنيا را نفهمد.پ 11- عيسى بن عبد اللَّه گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم عبادت چيست فرمودند: حسن نيت با اطاعت از اوامر خداوند از طرقى كه مورد رضايت او مى‏باشد، اى عيسى تو مؤمن نخواهى شد مگر اينكه ناسخ را از منسوخ بشناسى.

عرض كردم قربانت گردم شناخت ناسخ از منسوخ كدام است، فرمود: تو اكنون با امامى ارتباط دارى و به گفته او عمل مى‏كنى و از وى اطاعت مى‏نمائى، اين امام درمى‏گذرد و امامى ديگر مى‏آيد تو نزد او مى‏روى و از وى اطاعت مى‏كنى، اين را مى‏گويند ناسخ و منسوخ.پ 12- هارون بن خارجه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: عبادت بر سه وجه است گروهى خداوند را براى ترس عبادت مى‏كنند آن عبادت بردگان است، گروهى خداوند را براى طلب ثواب و پاداش عبادت مى‏كنند كه آن عبادت مزد بگيران است، و گروهى هم براى خدا و محبت او عبادت مى‏كنند كه آن عبادت آزادگان مى‏باشد و اين بهترين عبادت مى‏باشد.پ 13- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

نادارى پس از توانگرى بسيار زشت است، و گناه بعد از فقر هم زشت مى‏باشد، و بدتر از همه اين‏ها عابدى است كه بعد از مدتى عبادت را ترك كند.پ 14- ابو حمزه گويد: امام سجاد عليه السّلام فرمود: هر كس به واجبات خداوند عمل كند او عابدترين مردم مى‏باشد.