در مراتب نفس و صفات آن‏

پ‏1- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و اله فرمود: دشمن‏ترين دشمنانت نفست هست كه در پهلويت قرار دارد.پ 2- رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله در وصيت خود به ابو ذر گفتند: عاقل آن است كه براى خود ساعاتى در نظر بگيرد، ساعتى با خداوند مناجات كند، ساعتى بحساب خود برسد، و ساعتى در مصنوعات خداوند بيانديشد.پ 3- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر كس نقص را از خود دور كند هواى نفس بر او چيره مى‏گردد، و هر كس نتواند نقص را از خود دور كند مرگ براى او بهتر مى‏باشد.پ 4- حفص از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: بحساب خود برسيد قبل از اينكه بحساب شما برسند، در قيامت در هزار جا شما را نگاه مى‏دارند كه هر جايى هزار سال طول مى‏كشد و بعد اين آيه را تلاوت كردند «فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ».پ 5- ثمالى از امام سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: اى فرزند آدم تو همواره در خير و سعادت زندگى خواهى كرد مادامى كه از خود واعظى داشته باشى، و حساب خود را برسى و خوف را شعار خود قرار دهى و حزن و اندوه را براى خود پوشش به حساب آورى، اى فرزند آدم تو خواهى مرد و مبعوث خواهى شد و در

 

مقابل خداوند قرار خواهى گرفت و اينك جواب‏ها را آماده كن.پ 6- امير المؤمنين سلام اللَّه عليه به فرزندش حسن عليه السّلام وصيت كردند اى فرزند مؤمن سه وقت دارد، وقتى كه در آنجا با خداوند مناجات مى‏كند، وقتى كه در آن بحساب خود مى‏رسد، وقتى كه در آن به زندگى و لذائذ مشروع مشغول مى‏شود، مؤمن بايد سه چيز را انجام دهد زندگى خود را تامين كند، براى معاد گام بردارد، و لذت مشروع داشته باشد.پ 7- اسماعيل از پدرش موسى بن جعفر و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله جماعتى را براى جنگ فرستادند هنگامى كه مراجعت كردند فرمودند خوشا بحال شما كه از جهاد كوچك برگشتيد ولى جهاد بزرگ هنوز مانده است، گفتند يا رسول اللَّه جهاد اكبر كدام است فرمود: جهاد با نفس بعد از آن فرمودند بهترين جهاد آن جهادى است كه با نفس باشد.پ 8- امام عليه السّلام در تفسير وَ مَنْ جاهَدَ فرمود: يعنى نفس خود را از شهوات و لذات باز دارد و اين چنين شخصى براى خود جهاد مى‏كند و خداوند از همه بى‏نياز مى‏باشد.پ 9- ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه در تفسير آيه شريفه لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى‏ وَ زِيادَةٌ فرمود: اما حسنى بهشت مى‏باشد و زياده نيكى‏هائى است كه خداوند در دنيا به آنها كرده و در آخرت آنها را به حساب نمى‏آورد.

خداوند ثواب دنيا و آخرت را براى آنها جمع مى‏كند و به بهترين اعمال آنها را در دنيا و آخرت پاداش مى‏دهد و فرموده: چهره‏هاى آنها را غبار و اندوه فرا نمى‏گيرد آنها در بهشت قرار مى‏گيرند و همواره در آنجا هستند.پ 10- امير المؤمنين عليه السّلام هنگامى كه محمد بن ابى بكر را بطرف مصر فرستادند براى مصريان نامه توسط او فرستادند و فرمودند: تقوى داشته باشيد كه تقوى همه خوبى‏ها را جمع مى‏كند و خيرى جز آن نيست، خيرى كه بوسيله تقوى بدست مى‏آيد از جايى ديگر بدست نخواهد آمد.

خداوند متعال فرموده: به پرهيزگاران گفته مى‏شود خداوند براى شما چه‏

 

نازل كرده است، آنها گفتند پروردگار براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند خير نازل كرده، ولى خانه آخرت بهتر است و آنجا براى پرهيزگاران جاى خوبى بشمار مى‏رود.پ اى بندگان خدا بدانيد مؤمن كسى است كه براى رسيدن به سه پاداش عمل مى‏كند، يا براى رسيدن به خير است كه خداوند در دنيا به او پاداش مى‏دهد، و خداوند در مورد ابراهيم گفته: ما اجر او را در دنيا داديم و در آخرت هم از صالحان بشمار مى‏رود.

هر كس براى خداوند كار كند پاداش او در دنيا و آخرت داده خواهد شد و مهمات او در آن دو جا رفع خواهد گرديد، خداوند مى‏فرمايد اى بندگانى كه ايمان آورده‏ايد از خداوند بترسيد، كسانى كه كارهاى نيك كرده‏اند نيكى و بيش از آن داده خواهد شد.

نيكى يعنى بهشت و زيادت آن است كه در دنيا داده مى‏شود، خداوند با هر نيكى يك گناه را مى‏بخشد و در قرآن فرموده نيكيها گناهان را مى‏برند و بايد نيكان به آن موضوع تذكر پيدا كنند، روز قيامت حسنات آنان بحساب مى‏آيد و براى هر حسنه‏اى ده برابر مى‏دهند.

در قرآن مجيد فرموده: خداوند اين پاداشها را مى‏بخشد و از روى حساب مى‏دهد، و نيز فرمود: به آن گروه پاداش مضاعف مى‏دهد و آنها در بهشت در اطاق‏ها در آسايش به سر خواهند برد و اين‏ها به خاطر كارهائى بود كه انجام دادند.

خداوند شما را رحمت كند به نيكى‏ها رغبت داشته باشيد و كارهاى خوب انجام دهيد، و از آنها بهره‏مند گرديد، اى بندگان خداوند بدانيد كه پرهيزگاران به خير دنيا و آخرت رسيدند، آنها در دنيا با اهل دنيا شريك شدند ولى اهل دنيا در آخرت آنها سهمى ندارند.

خداوند در دنيا به اندازه احتياج براى آنها چيزهائى را مباح فرمود و گفته:

بگو كدام شخص زينت‏هاى خداوند را حرام كرد، خداوند زينت‏ها را براى بندگان‏

 

خود بيرون كرد و روزى‏هاى پاك را براى استفاده آنها آفريد.پ اين زينت‏ها و اين روزى‏هاى پاك براى كسانى است كه ايمان آوردند و در دنيا از آن سود بردند و در روز قيامت هم از آن بهره مى‏برند، ما آيات خود را براى آنهائى كه علم دارند تفصيل مى‏دهيم تا حقائق را نيك دريابند.

آنها در دنيا با بهترين نوع سكونت كردند، و از طعام‏هاى گوناگون آن خوردند، با اهل دنيا رفت و آمد كردند و با آنها از پاكترين غذاها استفاده نمودند، و بهترين آشاميدنيها را نوشيدند و بهترين لباسها را در بر كردند.

آنها در بهترين خانه‏ها زندگى نمودند و با نيكوترين زنان ازدواج كردند و بهترين مركب را سوار شدند، در لذات دنيا با اهل دنيا شريك شدند، و فردا در جوار رحمت خداوند قرار مى‏گيرند، و هر چه از خداوند آرزو كنند به آن مى‏رسند.

دعاى آنها هرگز رد نمى‏گردد، و از لذت‏هاى آنها چيزى كاسته نمى‏شود، اى بندگان خدا بايد به اين گونه مقام‏ها توجه داشته باشيد در حالى كه داراى عقل باشيد، تا مى‏توانيد تقوى پيشه كنيد، و لا حول و لا قوة الا باللَّه.پ 11- على بن ربيعة گويد: على ابن ابى طالب عليه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند براى شما حدودى معين كرده از آن تجاوز نكنيد، و براى شما واجباتى معين فرموده آنها را ضايع نكنيد، و براى شما سنت‏هائى قرار داده از آنها پيروى نمائيد، و چيزهائى بر شما حرام كرده مرتكب آنها نشويد، اگر از روى فراموشى كارى كرده‏ايد خدا از آن در گذشته بار ديگر گرد آن نرويد.پ 12- روايت شده رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله يكى از ياران خود را كه از جنگ برگشته بود مشاهده كردند، آن مرد در حالى كه چهره‏اش غبارآلود و گرد سفر بر صورت داشت و شمشير و اسلحه جنگى را هم با خود حمل مى‏كرد و عازم منزلش بود با رسول خدا برخورد كرد.

پيامبر صلى اللَّه عليه و اله به او فرمودند شما از جهاد اصغر برگشتيد و بطرف جهاد اكبر مى‏رويد،پ گفته شد يا رسول اللَّه مگر جهادى بالاتر از شمشير هست، فرمود: آرى جهاد با نفس روايت شده در تفسير آيه شريفه «فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ» يعنى قبل‏

 

از اينكه ديگران از شما عبرت بگيرند شما عبرت بگيريد.پ روايت شده كه اندوه وام گناهان را مى‏برد،پ در روايت ديگر آمده كه اندوه و غم‏ها لحظه‏هائى هستند كه گناهان را مى‏برند،پ در روايت هست مردى از من سؤال كرد خير دنيا و آخرت چيست گفتم: با نفست مخالفت كن.پ 13- امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس قلب خود را از غفلت نگه دارد و خود را از شهوت حفظ كند، و عقلش را از نادانى محافظت نمايد اين شخص در صف افراد آگاه قرار گرفته است بعد از اين فرمود: اعمالش را از هواى نفس باز دارد، و از بدعت‏ها دورى كند و مالش را از حرام نگه دارد او از صالحان بشمار است.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: طلب علم بر هر زن مسلمان و مرد مسلمان واجب مى‏باشد و آن علم نفس مى‏باشد، لازم است نفس مؤمن در هر حال يا شاكر باشد يا معذرت خواه به اين معنى اگر مورد قبول قرار گرفت براى آن فضيلتى هم داشته باشد و اگر رد شد در آن باره با او به عدالت رفتار شود.

اگر موفق به طاعت مى‏گردد او را توفيق بداند و اگر به معصيت آلوده نمى‏شود، او را از طرف خداوند بداند كه او وى را از معصيت حفظ كرده است، و قوام همه اينها بخاطر نياز بخداوند مى‏باشد و اضطرار و خشوع و خضوع موجب آنها مى‏گردد.

كليد همه اين مسائل بازگشت و انابه بطرف خداوند مى‏باشد، و اينكه آدمى بايد آرزوهاى خود را كوتاه كند و همواره در ياد مرگ باشد و خود را در قيامت در حضور خداوند جبار بداند، زيرا هر كس چنين فكر كرد از حبس در آسايش مى‏باشد و از دشمن نجات پيدا مى‏كند و سلامت نفس برايش حاصل مى‏گردد و اخلاص در طاعت و توفيق بدست مى‏آورد، و بداند كه زندگى يك روز است.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: دنيا يك ساعت است، در خلوت نشستن و فكر كردن است، خلوت قناعت مى‏آورد و زيادى معاش را ترك مى‏كند، فراغ موجب مى‏شود كه آدمى در انديشه فرو رود، و فراغ ستون زهد بشمار مى‏رود و همه زهد هم تقوى مى‏باشد.

 

باب تقوى خشيت است، و خشيت موجب تعظيم خداوند مى‏باشد، اخلاص در طاعت از اوامر خداوند مى‏باشد، و ترس و احتياط و توقف از محرمات مى‏باشد، و دليل آن هم علم مى‏باشد خداوند فرموده: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ.»پ 14- امام صادق عليه السّلام فرمود: خوشا بحال بنده‏اى كه براى خداوند با نفس خود مبارزه كند و با هواهاى آن مقاومت نمايد، هر كس لشكريان هوا را شكست داد به رضايت خداوند مى‏رسد، با نفس اماره مبارزه كند و خضوع و خشوع را با وى نزديك سازد به رستگارى خواهد رسيد.

حجابى تاريك‏تر و ترس آور بين بنده و خدا از متابعت هواى نفس نيست براى كشتن آن اسلحه و التى وجود ندارد مگر احتياج به خداوند و خشوع و گرسنگى در روزها و بيدارى در سحرها.

اگر كسى در اينجا بميرد شهيد مرده است و اگر زنده بماند و استقامت و پايدارى نمايد سرانجام به رضوان اكبر خواهد رسيد، خداوند متعال فرمود:

كسانى كه در راه ما جهاد مى‏كنند ما آنها را به راه خود هدايت مى‏كنيم و خداوند با نيكوكاران مى‏باشد.

هر گاه مشاهده كردى كسى بيشتر از تو عبادت مى‏كند و در كارهاى خير مى‏كوشد نفس خود را سرزنش كن و او را توبيخ نما و وادارش كن تا بر كارهاى خود بيفزايد، زمام امر و نهى را در اختيار آن قرار ده، و آن را مانند اسبى كه براى مسابقه تربيت مى‏كنى تربيت نما و همواره ناظر آن باش كه صدمه‏اى به آن نرسد.

رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله به اندازه‏اى نماز مى‏گذارد كه پاهايش ورم مى‏كرد، و مى‏فرمود در نظر دارم بنده‏اى شاكر باشم او مى‏خواست مردم از وى عبرت گيرند و از عبادت غفلت نداشته باشند و اوقات خود را به عيادت و پرستش بگذرانند.

اگر شما شيرينى عبادت خداوند را بيابيد و بركت‏هاى آن را مشاهده كنيد و از انوار آن استفاده نمائيد ساعتى از آن غفلت نخواهيد كرد اگر چه قطعه قطعه گرديد، كسانى كه از عبادت دورى مى‏كنند براى اين است كه موفق نمى‏باشند و از فوائد آن بى‏بهره‏اند.

 

پ‏15- رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: شما را به زيرك‏ترين زيرك‏ها و نادان‏ترين نادان‏ها آگاه كنم، گفتند آرى يا رسول اللَّه فرمودند زرنگ‏تر از همه كسى است كه خود بحساب خويشتن برسد و براى بعد از مرگ كار كند.

نادان‏ترين نادان‏ها هم آن كسى است كه از هواى نفس خود پيروى كند و آرزوهاى دور و دراز داشته باشد، مردى سؤال كرد و گفت چگونه مردى بحساب خود برسد، فرمود: هر گاه صبح كرد و وارد كار شد هنگام شب با نفس خود به محاسبه بنشيند.

او بگويد: اى نفس روزى بر تو گذشت و ديگر برنمى‏گردد، اينك به خداوند سوگند بگو در اين روز چه كردى و لحظه‏ها را چگونه گذراندى، آيا خداوند را به ياد آوردى و او را سپاس گفتى، آيا حق برادران مؤمن را دادى و اندوه آنان را بر طرف ساختى.

آيا آبروى او را در نهان حفظ كردى و حيثيت او را در ميان خانواده و فرزندان نگهداشتى و بعد از مرگ او اسرارش را فاش نساختى، آيا با مقامى كه بدست آوردى از غيبت او دست باز داشتى آيا به مسلمانى كمك كردى، و چيزى به او دادى و همين گونه با وى سخن مى‏گويد.

اگر متوجه شد در آن روز از او كار خيرى ظاهر شده خداوند را سپاس مى‏گويد و خدا را بر اين توفيق تكبير مى‏گويد، و اگر متوجه شد در آن روز معصيت كرده استغفار مى‏كند و تصميم مى‏گيرد ديگر مرتكب آن گناه نشود و خود را از آن پاك مى‏كند و بر محمد و آل او درود مى‏فرستد.

بيعت امير المؤمنين را بر خود عرضه كند و او را قبول نمايد، و به دشمنان و مخالفان او نفرين كند و از كسانى كه او را از مقامش دور كردند نفرت داشته باشد، هر گاه چنين كرد خداوند مى‏فرمايد حالا كه تو با دوستان من دوست هستى و با دشمنان من دشمن مى‏باشى با تو مناقشه ندارم.پ 16- محمد بن عمران حلبى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: هر كس در باطن خود واعظى نداشته باشد وعظ مردم در او اثرى نخواهد كرد.

 

پ‏17- عبد اللَّه بن ميمون از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه حلوائى نزد امير المؤمنين عليه السّلام آوردند امام از خوردن آن امتناع كردند، گفتند مگر آن حرام مى‏باشد، فرمود: حرام نيست ولى مى‏ترسم نفس من به آن مايل گردد بار ديگر آن را بخواهم و بعد اين آيه تلاوت كردند: «أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها.»پ 18- ابو الحسن عبدى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر بنده‏اى كه براى خدا خود را نگهدارد، پروردگار او را وارد بهشت مى‏كند.پ 19- عيص بن قاسم گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم از پدرت حديثى روايت شده كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله از خوردن نان گندم سير نشد آيا اين حديث درست است، فرمود: خير رسول خدا نان گندم نخوردند، و از نان جو هم هرگز به طورى كه سير شوند ميل نفرمودند.پ عايشه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله از نان گندم سير نخوردند تا آن گاه كه جهان را وداع گفتند،پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: بار خدايا روزى محمد را به اندازه قرار بده.پ عايشه گويد: روزگار بر ما سخت مى‏گذشت تا آن گاه كه رسول خدا وفات كردند، هنگام وفات او مصيبت‏ها بر ما وارد شد،پ گفته شده كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله هرگز روى سفره غذا نخوردند تا آنگاه كه وفات كردند و نان نرمى هم ميل نفرمودند:پ ابو جحيفه گويد: خدمت رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله رسيدم در حالى كه از پرخورى آرغ مى‏زدم، رسول خدا فرمودند آرغ نزنيد و زياد نخوريد، و بدانيد كسانى كه در دنيا زياد مى‏خورند روز قيامت گرسنه خواهند شد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: روشنائى حكمت در گرسنگى مى‏باشد، سيرى آدمى را از خداوند دور مى‏كند، دوستى با مستمندان موجب تقرب به خداوند مى‏باشد، سير نخوريد تا نور معرفت در دل شما بتابد.

هر كس نماز بگذارد و طعام سبكى بخورد و هنگامى كه بخوابد حور العين پيرامون او جمع مى‏گردندپ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: دلهاى خود را به پر خوردن و

 

زياد آشاميدن نمى‏رانيد دل‏ها هم مانند زراعت از آب زياد تباه مى‏گردند.پ 20- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و اله فرمود: از جهاد اصغر برگشتيم و به طرف جهاد اكبر مى‏رويم فرمود: هر كس علمش بر هواى نفسش غالب گردد آن علم نافع مى‏باشد، هر كس شهوت خود را زير پا بگذارد شيطان از سايه او فرار مى‏كند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: هر بنده‏اى كه مرا اطاعت كند او را به غير خود واگذار نمى‏كنم، و هر بنده‏اى كه از من نافرمانى كند او را به خودش وامى‏گذارم، و باكى هم ندارم كه او در كجا به هلاكت برسد.21- امام حسن مجتبى عليه السّلام گفت: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و اله فرمودند: بنده‏اى مؤمن نخواهد بود مگر اينكه حساب خود را برسد در حساب از شريك خود هم سخت‏گير باشد.پ 22- در بعضى از روايات وارد شده كه مجاشع خدمت رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله رسيد و عرض كرد يا رسول اللَّه راه شناخت حق چگونه مى‏باشد فرمود: شناختن نفس است گفت: يا رسول اللَّه موافقت حق را از چه راه مى‏توان بدست آورد فرمود:

مخالفت با نفس، گفت: راه خوشنود كردن حق كدام است فرمود: دشمنى با نفس.

عرض كرد: چگونه مى‏توان به حق رسيد فرمود: دور شدن از نفس، گفت:

چگونه از حق مى‏توان اطاعت كرد، فرمود: نافرمانى از نفس، گفت چگونه مى‏توان از حق ياد كرد فرمود فراموش كردن نفس گفت: چگونه مى‏توان به حق نزديك شد فرمود: دور شدن از نفس.

گفت: چگونه مى‏توان با حق مانوس شد، فرمود: دورى از نفس، گفت: يا رسول اللَّه چگونه مى‏توان به اين مقامات رسيد، گفت از حق يارى بخواهيد تا شما را بر نفس پيروز گرداند.پ 23- ابو الحسن موسى عليه السّلام گفت: از ما نيست كسى كه نفس خود را به حساب نكشد و در هر روز او را مورد محاسبه قرار ندهد، اگر كار خوبى كرده سپاسگزارى كند و از خداوند بخواهد او را توفيق دهد تا زياد كار خير انجام دهد، و اگر كار بدى كرده استغفار مى‏كند.

 

 

پ‏24- رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: خودتان بحساب خويشتن برسيد قبل از اينكه به حساب شما برسند، و خود كارها را به سنجيد قبل از اينكه اعمال شما را وزن كنند، و خود را براى معرض بزرگ مجهز سازيد.پ 25- امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: هر كس به حساب خود برسد سود مى‏برد، و هر كس از آن غفلت كند زيان مى‏كند، هر كس بترسد امنيت ميابد، هر كس عبرت گيرد بينا مى‏شود و هر كس بينا گردد فهم و شعور پيدا مى‏كند و هر كس به فهمد دانش پيدا مى‏نمايد.پ على عليه السّلام فرمود: اى اسيران هوى و هوس كوتاه بيائيد كسى كه در دنيا بالا رفته از بالا رفتن واهمه ندارد، مگر اينكه دنيا تغيير كند و با نيشهاى حوادث او را از پا درآورد، اى مردم نفس خود را ادب كنيد و عادات ناپسند آن را تعديل نمائيد.پ على عليه السّلام فرمود: ادب برايت همين بس كه از كارهاى ناپسند ديگران دست بازدارى.