در نفاق

- محمد بن فضيل از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه از آن حضرت مسأله‏اى پرسيدم و او در جواب من نوشت خداوند مى‏فرمايد: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ‏

، منافقان از خاندان پيامبر و مؤمنان و مسلمانان نمى‏باشند، آنها در زبان مؤمن هستند ولى در باطن كافر مى‏باشند و تكذيب مى‏كنند خداوند آنها را از رحمت خود دور كند.

 

پ‏2- محمد بن جعفر از پدرش و او از پدرانش عليهم السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمودند: دو خصلت است كه در منافق نمى‏باشد فهميدن اسلام و سيماى نيك.پ 3- امام صادق عليه السّلام فرمودند: چهار چيز از علامت نفاق مى‏باشد: قساوت قلب، خشكى چشم، اصرار بر گناه و حرص دنيا.پ 4- عباد بن صهيب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: خداوند براى منافق و فاسق سيماى نيك، فقر و حسن خلق قرار نداده است.پ 5- امير المؤمنين عليه السّلام در يكى از خطبه‏هاى نهج البلاغه در باره نفاق فرمايد:

خداوند را سپاس مى‏گويم كه ما را به طاعت خويش موفق كرد و از نافرمانى بازداشت، از وى مى‏خواهيم تا نعمت خود را بر ما تمام كند و دست ما را از ريسمانش قطع نسازد.

گواهى مى‏دهم كه محمد بنده و فرستاده او مى‏باشد، براى رضاى خداوند به هر مشكل دست زد و در هر مصيبتى فرو رفت و از هر اندوهى چشيد، خويشاوندان در باره او رنگ عوض كردند و افراد دورو با وى به دشمنى برخاستند.

عرب بر عليه او خود را متحد كرد و وسائل جنگ را فراهم آورد و با اسبان تندرو بطرف او رفتند تا وى را از پا در آورند، آنها از اطراف و جوانب لشكر فراهم كردند و به محل سكونت او حمله آوردند تا وجود مقدسش را آزار و صدمه رسانند.

اى بندگان خدا شما را وصيت مى‏كنم كه از خداوند بترسيد و از منافقان بر حذر باشيد آنها گمراه هستند و شما را هم گمراه مى‏كنند آنها اهل لغزش مى‏باشند و شماها را هم مى‏لغزانند، آنها به رنگهاى مختلف در مى‏آيند و فتنه‏اى ديگر مى‏كنند، مى‏خواهند به هر وسيله‏اى خود را به شما برسانند و شما را در دام خود بيفكنند.

دل‏هاى آنها بيمار و پر از مكر و فريب است، ولى چهره‏هاشان پاك و

 

خوش اخلاق و خوش برخورد مى‏باشند،پ آهسته و بدون اينكه كسى آنها را مشاهده كند راه مى‏روند و خود را از انظار مخفى مى‏دارند، گفته‏هاى آنها شفابخش ولى كردار آنها بيمارى‏زا مى‏باشد، آنها بر زندگى خود حسد مى‏برند و گرفتارى ايجاد مى‏كنند و اميدها را قطع مى‏سازند.

 

در هر راهى كه گام نهى مشاهده مى‏كنى يكى بوسيله آنها بر زمين افتاده است، به هر جا بروى مى‏نگرى يكى از آنها شفاعت مى‏كند و براى هر مصيبتى اشك مى‏ريزد، از مدح و ستايش خوششان مى‏آيد و انتظار پاداش دارند.

اگر سؤالى بكنند اصرار مى‏ورزند و اگر آنها را منع كنى پرده‏درى مى‏نمايند و اگر در كارى داور شوند اسراف و تعدى مى‏كنند، آنها براى هر حقى، باطلى درست كرده‏اند و براى هر راستى، كجى ايجاد نموده‏اند و براى هر درى، كليدى ساخته‏اند و براى هر شبى چراغى افروخته‏اند.

آنها از طريق طمع به ياس متوسل مى‏شوند، تا بازارهاى خود را رونق بخشند و متاع خود را بفروشند، آنها مى‏گويند و مردم را به شبهه مى‏اندازند و تعريف و توصيف مى‏كنند و مردم را از حق منحرف مى‏سازند.

 

منافقان راه‏ها را آسان تلقى مى‏كنند و كارها را ساده مى‏پندارند، تنگناها را وسيع مى‏دانند، آنها جماعت شيطان مى‏باشند و گرمى آتش هستند، آن جماعت از حزب شيطان به حساب مى‏آيند و حزب شيطان هم زيان مى‏كنند.