در پند و عبرت

پ‏1- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: على عليه السّلام فرمودند: با انديشه دلتان را بيدار كنيد، و شب‏ها از خواب بيدار شويد و از خداوند خود بترسيد.پ 2- حسن صيقل گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم مردم روايت مى‏كند كه تفكر يك ساعت بهتر است از قيام در يك شب و اين تفكر چيست، امام عليه السّلام فرمود: در خرابه‏ها و خانه‏ها حركت مى‏كند و مى‏گويد: ساكنان تو كجا رفتند و بانيان شما چه شدند، شما را چه شده است كه سخن نمى‏گوئيد.پ 3- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: بهترين عبادت آن است كه آدمى همواره در تفكر باشد، و در مخلوقات خدا بيانديشد و قدرت او را دريابد و از اسرار كائنات آگاه شود.پ 4- معمر بن خلاد از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: عبادت به زيادى نماز و روزه نيست، بلكه عبادت تفكر در اوامر خداوند و آثار قدرت او مى‏باشد.پ 5- ربعى گويد: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام فرمودند: تفكر آدمى را به نيكوكارى و عمل به آن دعوت مى‏كند.پ 6- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: اكثر عبادت‏

 

ابو ذر رحمة اللَّه عليه تفكر و عبرت بود.پ 7- ابو ذر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: عاقل بايد سه ساعت براى خود معين كند ساعتى كه در آن با خداوند مناجات كند و ساعتى كه در آن به حساب خود برسد و ساعتى كه در آن در باره مصنوعات خداوند فكر نمايد و ساعتى كه در آن از زندگى بهره‏مند گردد و از حلال دنيا استفاده كند.پ 8- امام هادى عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: علم ارث شرافتمندى مى‏باشد، و آداب جامه‏هاى نيكوئى هستند كه انسانى را زينت مى‏دهند، و تفكر هم آئينه‏اى است روشن كه حقائق را به آدمى نشان مى‏دهد.پ 9- امير المؤمنين عليه السّلام در وصيت خود به امام حسن سلام اللَّه عليه فرمود:

عبادتى مانند تفكر در مخلوقات خداوند نيست.پ 10- امام صادق سلام اللَّه عليه روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

غافل‏ترين مردم كسى است كه از تغييرات دنيا پند نگيرد و از نقل و انتقالات جهان غفلت كند.پ 11- امام صادق فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خوشبخت كسى را گويند كه از ديگران عبرت و پند گيرد.پ 12- هارون براى موسى بن جعفر عليهما السّلام نوشت مرا با سخنان كوتاهى موعظه كن، امام عليه السّلام براى او نوشت هر چه ديدگانت مشاهده مى‏كند در آن پندى هست.پ 13- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن جناب فرمود:

نيكى‏ها همه در سه خصلت جمع شده‏اند، نظر، سكوت، و سخن هر نظرى كه در آن عبرت نباشد بى‏فائده است هر سكوتى كه در آن تفكر نباشد غفلت مى‏باشد، و هر سخنى كه در آن ذكر نباشد بيهوده است.

اكنون خوشا بحال آنهائى كه نظرشان از روى عبرت و سكوتشان تفكر و كلامشان ذكر باشد، او بر گناهش گريه كند و مردم هم از شر و فساد او در آرامش باشند.پ 14- حسن صيقل گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام عرض كردم تفكر يك‏

 

ساعت بهتر از عبادت يك شب مى‏باشد،پ فرمود: آرى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرموده:

تفكر يك ساعت بهتر از قيام يك شب است، گويد: گفتم چگونه فكر كند، فرمود:

از خانه‏هاى خراب عبور كند و بگويد ساكنان و بانيان شما كجا هستند چرا سخن نمى‏گوئيد.پ 15- امام حسن عسكرى عليه السّلام فرمود: عبادت به زيادى نماز و روزه نيست بلكه عبادت تفكر زياد در باره اوامر خداوند مى‏باشد.پ 16- عبد اللَّه جعفى گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود: خداوند دوست دارد كسى را كه بدون جدال با جامعه معاشرت كند، و تنها در فكر فرو رود، و صبر و شكيبائى داشته باشد و شب‏ها بيدارى بكشد و نماز بگذارد.پ 17- امام عليه السّلام فرمود: خوشا بحال آن كس كه سكوتش از روى فكر باشد، و نظرش عبرت و كلامش ذكر خدا باشد، در خانه‏اش جاى گيرد و بر گناهانش گريه كند و مردم از زبان و دست او در آسايش باشند،پ روايت شده كه يك ساعت فكر بهتر از عبادت يك سال مى‏باشد.

از امام عليه السّلام سؤال شد معنى اين حديث چيست فرمود: در خانه‏هاى خراب و منازل خالى عبور مى‏كنى و مى‏گوئى ساكنان تو كجا هستند چرا سخن نمى‏گوئيد، عبادت زيادى نماز و روزه نيست بلكه عبادت تفكر در امر خداوند مى‏باشد.پ روايت شده تفكر مانند آيينه است كه گناهان و حسنات تو را بخوبى نشان مى‏دهد.پ 18- امام صادق عليه السّلام فرمود: از گذشته دنيا عبرت بگيريد، و متوجه باشيد آيا دنيا براى احدى باقى مانده است، و يا مردان بزرگ و كوچك و يا غنى و فقيرى در آن جاودان شده، و دوست و دشمن در جهان باقى هست، آنها كه نيامده‏اند مانند گذشتگان مى‏آيند و مى‏روند همان گونه كه آب‏ها پشت سر هم جريان دارند.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: براى مرگ همين بس كه آدميان را موعظه مى‏كند و براى عقل هم همين بس كه راهنماى آدم مى‏باشد، بايد تقوى زاد و توشه آدم باشد، و اوقات انسان به عبادت بگذرد و با خدا انس پيدا كند و از قرآن روشنائى‏

 

بجويد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: از دنيا جز گرفتارى و آشوب نمانده است رستگار نشدند مگر آنهائى كه از روى راستى و درستى التجاء پيدا كردند.پ نوح عليه السّلام گفت: دنيا را مانند خانه‏اى كه دو در دارد يافتم، از درى وارد شدم و از در ديگر خارج گرديدم، اين است حال برگزيده خداوند، پس چگونه است حال كسى كه به دنيا دل بسته و به آن اطمينان كرده است در آن بناء مى‏كند و دين خود را به خاطر دنيا از دست مى‏دهد.

تفكر آيينه نيكيها و كفاره گناهان، و روشنائى دلها، و وسعت خلق و اصلاح امور قيامت و اطلاع بر عواقب امور و افزايش علم مى‏باشد تفكر خصلتى است كه خداوند به مانند آن عبادت نشده است.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: تفكر يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است كسى به مقام تفكر نمى‏رسد مگر اينكه خداوند نور معرفت و توحيد را در دل او روشن كرده باشد و او را به اين مقام اختصاص دهد.پ 19- امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند كسى كه در دنيا با عبرت به اوضاع و احوال مى‏نگرد مانند كسى است كه در دنيا خوابيده و آن را نديده است، او از دلش محبت دنيا را بيرون كرده و كارهائى كه مغروران و فريبكاران انجام مى‏دهند در نظر او زشت مى‏باشد و از حساب و عقاب مى‏ترسد.

او همواره از خداوند مى‏خواهد كه از وى راضى شود و او را مورد عفو قرار دهد، او دست خود را از جهان و مال آن شسته است و دعوت دنيا را قبول نمى‏كند و از آرايش آن گول نمى‏خورد، عبرت به عبرت‏گيرنده سه چيز ياد مى‏دهد، علم براى آنچه مى‏خواهد عمل كند، و عمل براى آنچه مى‏داند و دانستن آنچه نمى‏داند.

عبرت انسانى را از پايان زندگى مى‏ترساند، و از روز نخست براى عبرت‏گيرنده حالت زهد ايجاد مى‏كند، اعتبار و پند گرفتن براى كسانى است كه اهل بصيرت و صفاى دل باشند خداوند هم فرموده: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ، اى صاحبان بصيرت و بينائى عبرت گيريد.

 

پ‏خداوند متعال در جاى ديگرى فرموده: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، به درستى كه ديدگان ظاهر كور نيستند بلكه ديدگان دل كور مى‏باشند، هر كس را خداوند ديده دل و بصيرت عطا كند، مقام بزرگى به او داده و در يك جايگاه رفيعى او را قرار داده است.پ 20- ابو العباس گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: تفكر يك ساعت بهتر از عبادت يك سال مى‏باشد و فقط اهل عقل و بينش اين مطلب را درك مى‏كنند.پ 21- اسماعيل از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:

با انديشه دلت را بيدار كن، و شب از خواب برخيز، و از خداوند بترس.پ 22- نصر بن مزاحم در كتاب صفين گويد: هنگامى كه على عليه السّلام متوجه صفين شدند به ساباط رسيدند و وارد شهر بهرسير شدند در اين هنگام يكى از ياران آن جناب بنام حريز بن سهم متوجه آثار كسرى شدند و گفتند:

         جرت الرياح على مكان ديارهم             فكانّهم كانوا على ميعاد

 على عليه السّلام فرمود: چرا اين آيه را تلاوت نمى‏كنى: «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ  وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ  وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ  كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ  فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ».

يعنى آنها دست از مزارع سرسبز و خرم بر داشتند و از چشمه‏ها و نهرهاى جارى دست شستند، و دست‏هاى پر حاصل را ترك كردند و كاخ‏ها و منازل مجلل را خالى گذاشتند، و از نعمت‏هاى فراوان كه از آنها برخوردار بودند، دست كشيدند و همه را گذاشتند و رفتند.

ما آنچه از آنها بازمانده بود به گروهى ديگر داديم، زمين و آسمان بر آنها گريه نكردند و به آنها مهلت هم داده نشد و هنگامى كه حكم خدا رسيد همه تسليم شدند و كارى هم نتوانستند بكنند.

على عليه السّلام فرمود: اين جماعت وارث گذشتگان بودند ولى ناگهان شب را بروز آوردند در حالى كه ارث را براى ديگران گذاشتند و رفتند، اين جماعت شكر نعمت‏ها را بجاى نياوردند و بخاطر معصيت نعمتها از آنان سلب شد اكنون شما هم‏

 

 

از كفران نعمت بپرهيزيد تا گرفتار عقوبت نگرديد.پ 23- على عليه السّلام فرمود: هنگامى كه كارها و اوضاع و احوال مشتبه شدند بايد به اول كارها رسيد و از ريشه تحقيق كرد تا مطلب روشن كرد و پايان هر كارى به اعتبار نخستين بستگى دارد.پ فرمود: هر كس عبرت گرفت بينا مى‏گردد، و هر كس بينا شد مطلب را در ميابد و هر كس فهم پيدا كرد عالم مى‏شود.پ فرمود: موارد عبرت زياد است ولى عبرت‏گيرندگان اندك هستند.پ فرمود: انديشه آيينه‏اى صاف مى‏باشد، عبرت بيم دهنده‏اى ناصح است ادب همين اندازه تو را كفايت مى‏كند كه كارهاى زشت را از ديگران بد مى‏دانى.پ فرمود: دل به مانند مصحف ديدگان است.پ على عليه السّلام در وصيت خود به امام حسن عليه السّلام فرمود: از آنچه گذشته در باره آينده راهنما بخواه زيرا كارها همه به يك ديگر شباهت دارند از كسانى مباش كه پند در آنها اثر ندارد، مگر اينكه او را سخت سرزنش كنى، عاقل با ادب موعظه مى‏گردد ولى چهارپايان فقط با ضرب چوب ادب مى‏شوند.پ 24- حفص بن قرط از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس را خداوند موعظه فرمايد بايد با خوشحالى قبول كند، و هر كس قبول نكند آتش شايسته او مى‏باشد.پ 25- امام صادق عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام در يك كلامى فرمودند: اى فرزند آدم تفكر مردم را بطرف نيكى و عمل به آن دعوت مى‏كند، و پشيمانى از كارهاى بد به ترك آن فرا مى‏خواند، چيزى را كه فانى مى‏گردد اگر چه زياد باشد نبايد به آنچه باقى مى‏ماند اگر چه كم باشد ترجيح داد.