دين مورد قبول خدا

پ‏1- عبد العظيم حسنى گويد: خدمت سيد خود على بن محمد عليهما السّلام رسيدم،

 

پ‏هنگامى كه ديدگانش بر من افتاد گفت: اى ابو القاسم خوش آمدى تو حقيقتا دوست ما هستى، گفتم: يا ابن رسول اللَّه مى‏خواهم دين خود را بر شما عرضه بدارم، اگر مورد پسند شما هست بر آن ثابت باشم تا در محضر خداوند حاضر گردم.

امام عليه السّلام فرمود: عقائد خود را اظهار بكنيد، عبد العظيم عرض كرد: من اعتقاد دارم كه خداوند يكى است و شريكى ندارد و او از ابطال و تشبيه بيرون است، خداوند داراى همه صفات مى‏باشد و از صفات مخلوقات منزه است، خداوند نه جسم است و نه صورت و نه عرض و جوهر.

خداوند همه اجسام را پديد آورد و صورتها را تصوير فرمود: و جوهر و اعراض را خلق كرد، او پروردگار همه اشياء و مالك و آفريننده آنها مى‏باشد، محمد بنده و رسول و خاتم پيامبران است و پيغمبرى بعد از او نخواهد آمد تا آنگاه كه قيامت برپا گردد.

شريعت او آخرين شرايع بوده و تا روز قيامت شريعتى ديگر نخواهد آمد، من عقيده دارم كه امام و جانشين و ولى امر بعد از رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله امير المؤمنين على بن ابى طالب مى‏باشد، و بعد از او حسن و بعد حسين و بعد على بن الحسين عليهم السّلام هستند.

بعد از آنها محمد بن على و بعد جعفر بن محمد، سپس موسى بن جعفر و بعد على بن موسى الرضاء، و بعد محمد بن على عليهم السّلام و بعد شما هستيد، امام عليه السّلام فرمود:

بعد از من فرزندم حسن امام است، مردم در باره امام بعد از او چه مى‏كنند.

عبد العظيم گويد: چرا مردم در باره او مردد باشند، فرمود: براى اينكه مردم او را مشاهده نمى‏كنند و روا نيست كه نامش هم بر زبان‏ها جارى گردد، تا آنگاه كه زمين پس از ظلم و جور پر از عدالت شود، گفت: من به اين هم اقرار كردم و به امامت آنها هم اعتراف نمودم.

بعد از اين عبد العظيم گفت: دوست آنها دوست خداوند است، و دشمن آنها دشمن خدا مى‏باشد، اطاعت از آنها اطاعت از خداوند مى‏باشد، و نافرمانى آنها،

 

نافرمانى از خدا بحساب مى‏آيد،پ و عقيده دارم معراج حق است، قيامت خواهد آمد و شكى در آن نيست و مردم همه از گورها مبعوث مى‏گردند.

من عقيده دارم واجبات بعد از ولايت عبارتند از نماز، زكاة روزه، حج، جهاد، و امر به معروف و نهى از منكر، امام هادى عليه السّلام فرمود: بخداوند سوگند اين دينى است كه خداوند قبول مى‏كند، بر آن ثابت باش كه خداوند در اين گفتار تو را ثابت بدارد و در دنيا و آخرت بر همين طريق باشى.پ 2- اسماعيل جعفى گويد: مردى خدمت حضرت باقر عليه السّلام رسيد و در دست خود كتابى داشت كه در آن مسائلى بود و با آن‏ها مخاصمه مى‏كرد، امام عليه السّلام فرمود: اين كتاب كسى است كه مى‏خواهد در باره دين حق كه قبول اعمال به آن بستگى دارد مخاصمه كند، آن مرد گفت: من هم مى‏خواهم دين حق را بشناسم.

امام باقر سلام اللَّه عليه فرمود: گواهى بر وحدانيت خداوند بدهيد، و محمد صلّى اللَّه عليه و اله را به عنوان بنده و رسول بشناسيد، و هر چه پيامبر از طرف خداوند آورده قبول كنيد، و به ولايت ما اهل بيت اقرار نمائيد از دشمنان ما بيزارى بجوئيد، تسليم اوامر ما باشيد، تواضع و فروتنى پيشه كنيد و در جامعه آرام باشيد، و منتظر حكومت ما باشيد، و دولت ما در آينده ان شاء اللَّه خواهد آمد.پ 3- ابراهيم مخارقى گويد: دين خود را براى امام جعفر صادق عليه السّلام تعريف كردم، و گفتم: گواهى مى‏دهم كه خدائى جز خداى واحد نيست، محمد صلّى اللَّه عليه و اله فرستاده او مى‏باشد، و على امام عادل بعد از او هست، بعد از او حسن و سپس حسين و بعد على بن الحسين، و بعد محمد بن على عليهم السّلام و بعد از آن شما هستيد.

در اين جا امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند تو را رحمت كند، و سپس سه بار فرمود: از خداوند بترسيد و تقوى پيشه كنيد، همواره با ورع باشيد و امانت‏ها را اداء نمائيد، و شكم و دامن خود را از حرام نگه داريد تا در مقام قرب با ما قرار گيريد.پ 4- حمزه و محمد دو فرزند حمران گويند ما با گروهى در خدمت حضرت صادق عليه السّلام بوديم، گروهى از بزرگان و دوستان آن حضرت هم بودند و حمران بن‏

 

اعين هم در ميان ما بود، در اين جا وارد مناظره شديم و حمران هم ساكت بود.پ امام عليه السّلام فرمود: اى حمران چرا شما سكوت كرده‏ايد، حمران گفت: با خود عهد بسته‏ام در مجلسى كه شما هستيد سخن نگويم، امام فرمود: من اجازه مى‏دهم شما سخن بگوئيد، حمران گفت: من گواهى مى‏دهم كه خدائى جز خداى واحد نيست و شريك و همتائى ندارد، و زن و فرزندى هم براى او نيست، و از حد تشبيه و تعطيل هم بيرون مى‏باشد.

حق آن است كه نه جبرى هست و نه تفويض مى‏باشد، گواهى مى‏دهم كه محمد بنده و رسول خداست كه او را براى هدايت مردم و اظهار دين حق فرستاد، تا دين خود را بر همگان آشكار كند، اگر چه مشركان كراهت داشته باشند و راضى به اين امر نگردند.

گواهى مى‏دهم كه بهشت و دوزخ حق مى‏باشند، و مردم روزى براى حساب از قبرها بيرون خواهند شد، گواهى مى‏دهم كه على حجت خداوند بر مردمان مى‏باشد و مردم نمى‏توانند مقام او را انكار كنند، بعد از او حسن و بعد از او حسين و بعد على بن الحسين و بعد محمد بن على عليهم السّلام امام هستند و پس از آنها شما هستيد.

امام صادق عليه السّلام فرمود: ميزان و اندازه همان است كه حمران گفت، بعد امام فرمودند اى حمران اين اندازه را بين خود و امام در ارتباط قرار ده، و هر كس با اين عقيده مخالف باشد، او زنديق بحساب مى‏آيد حمران گفت: اگر چه از علويان و فاطميان باشد، فرمود: آرى اگر چه در زمره محمديان، علويان و يا فاطميان باشد.پ 5- معاذ بن مسلم گويد: برادرم عمر را خدمت حضرت صادق عليه السّلام بردم و گفتم: برادرم مى‏خواهد مطالبى را از شما بشنود، فرمود: هر چه مى‏خواهى سؤال كن، گفت: از شما سؤال مى‏كنم از چيزى كه خداوند جز او را قبول نمى‏كند و عذر جهالت را هم نمى‏پذيرد.

امام عليه السّلام فرمود: آن شهادت بر وحدانيت خداوند و رسالت محمد صلّى اللَّه عليه و اله مى‏باشد، و هم چنين نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان، و غسل جنابت، و حج خانه و

 

اقرار به آن چه از نزد خداوند آمده و پيامبران آن را ابلاغ كرده‏اند.پ اعتقاد به امامت امامان حق از آل محمد عليهم السّلام، گفت: آنها را براى من بشمار و نام ببر، حضرت صادق فرمود: على امير مؤمنان، حسن، حسين، على بن الحسين و محمد بن على عليهم السّلام و خيرهائى كه خداوند به هر كس بخواهد عطا مى‏كند.

گفت: شما هم مانند آنها هستى قربانت گردم، فرمود: ما اول و آخرمان مساوى هستيم، و در ميان ما محمد و على برترى دارند، گفت پس شما امام هستيد، فرمود: اين امر در جريان هست همان گونه كه شب و روز در جريان مى‏باشند، گفت: پس شما هستيد.

بار ديگر فرمود: اين جريان ادامه دارد همان گونه كه حد زانى و سارق جريان دارد، گفت: پس شما هستيد، فرمود: قرآن در باره مردمان فرود آمد و تا روز قيامت اين وضع ادامه خواهد داشت گويد: گفتم پس تو امام مى‏باشى.پ 6- هشام بن عجلان گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم مى‏خواستم از شما موضوعى را سؤال كنم كه ديگر احتياج به ديگرى نداشته باشم، و آن ايمانى است كه همه مردم بايد به آن معتقد باشند و از آن بى‏اطلاع نباشند.

امام عليه السّلام فرمود: آن گواهى دادن بر وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد صلّى اللَّه عليه و اله و اقرار به آنچه از طرف خداوند نازل شده، و خواندن نماز، و پرداخت زكاة، و حج خانه و روزه ماه رمضان و ولايت ما و برائت از دشمنان ما مى‏باشد، اگر شما به اينها معتقد كردى و عمل نمائى از صديقان خواهى بود.پ 7- عمرو بن حريث گويد: خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسيدم در حالى كه در منزل برادرش عبد اللَّه بن محمد بود، گفتم: قربانت گردم اين منزل شايسته شما نيست، فرمود: من براى استفاده از هوا و خرمى اين منزل به اين جا آمده‏ام، گويد:

گفتم: قربانت گردم مى‏خواهم دين خود را بر شما عرضه بدارم فرمود: عقائد خود را اظهار كنيد.

گفتم: من معتقد هستم كه خدائى جز خداى واحد نيست، و محمد بنده و فرستاده او مى‏باشد، و روز قيامت فرا خواهد رسيد، و همه مردم از قبرها بيرون‏

 

مى‏كردند و در محشر حاضر مى‏شوند،پ من به اقامه صلاة و اداء زكاة و روز ماه رمضان و حج خانه در هنگام استطاعت و ولايت على بن ابى طالب امير المؤمنين بعد از رسول خدا ايمان دارم.

بعد از على به امامت حسن و حسين و على بن الحسين و محمد بن على عليهم السّلام معتقد هستم شما امامان من مى‏باشيد به همين عقيده زنده هستم، و بر همين عقيده خواهم مرد، و دين من اينها بود كه عرضه كردم امام عليه السّلام فرمود: اين است به خداوند سوگند دين من و پدران من كه در آشكارا و نهان به آن اعتقاد دارند.

اكنون از خداوند بترسيد و زبانتان را حفظ كنيد، و جز در كارهاى خير آن را بكار نگيريد، شما نگوئيد من خود راه را بدست آوردم، بلكه خداوند شما را هدايت كرد، و اينك خداوند را در برابر اين نعمت شاكر باشيد، شما بايد در روبرو و پشت سر فرق نكنيد، كارى نكنيد كه اگر با كسى روبرو شديد او را ناسزا بگوئيد، و اگر از شما دور شد او را از عقب تير بزنيد.

كارى نكنيد كه مردم را بر گردن‏تان سوار كنيد، و براى خود ايجاد ضعف نمائيد كه هر چه آنها خواستند در باره شما انجام دهند بايد با مردم طورى رفتار كنيد كه بر شما تسلط پيدا نكنند، اگر مردم را بر خود مسلط كرديد آن‏ها هم به گردن شما سوار خواهند شد.پ 8- ابو سلمه حجال گويد: خالد بجلى خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسيد و من هم در خدمت آن جناب بودم، خالد گفت: قربانت گردم مى‏خواهم دين خود را به شما عرضه دارم تا دينى كه مورد پسند خدا باشد داشته باشم، امام عليه السّلام فرمودند:

سؤالات خود را بگوئيد.

آن مرد گفت: نخست گواهى مى‏دهم كه خدائى جز خداى واحد نيست، و او شريك و همتا ندارد و غير از او خداى ديگرى وجود ندارد، امام عليه السّلام فرمود: هم چنين است خداى ما با او خداى ديگرى وجود ندارد، بعد از آن گفت: گواهى مى‏دهم كه محمد بنده خدا كه به عبوديت او اقرار كرد و رسول خدا براى مردم مى‏باشد.

 

پ‏امام عليه السّلام فرمود: همين طور است كه گفتيد محمد به عبوديت خداوند اقرار كرد و رسول او براى مردم مى‏باشد، خالد بجلى گفت: گواهى مى‏دهم كه طاعت على بر مردم واجب است همان گونه كه طاعت محمد صلّى اللَّه عليه و اله بر مردم واجب بود، امام فرمود: آرى اطاعت على مانند اطاعت رسول واجب است.

گفت: گواهى مى‏دهم كه اطاعت حسن بن على و حسين بن على و على بن الحسين و محمد بن على عليهم السّلام مانند طاعت محمد و على عليهما السّلام واجب مى‏باشد، امام صادق عليه السّلام فرمود: آرى اين چنين است طاعت اينها هم مانند طاعت محمد و على هست، و اكنون گواهى مى‏دهم كه خداوند تو را وارثان آنها قرار داده است.

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: سكوت كنيد همين جا بس است تو حق را گفتى، من هم سكوت كردم، امام خداوند را مدح و ثنا و گفت و بعد فرمود: خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نفرمود كه او داراى فرزند و ذريه باشد مگر اينكه همه آن فرزندان را در يك رديف قرار داده است.

آنچه براى گذشتگان بوده براى آيندگان هم خواهد بود، ما هم فرزندان و ذريه محمد صلّى اللَّه عليه و اله مى‏باشيم، براى ما هم آنچه براى گذشتگان بوده براى آيندگان هم خواهد بود، ما بر همان راهى مى‏رويم كه محمد در آن كام نهاد و اطاعت ما هم مانند او واجب مى‏باشد.پ 9- يوسف گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم مى‏خواهم دين خود را براى شما شرح دهم تا دينى كه مورد رضايت خداوند مى‏باشد داشته باشم، اگر عقائد من درست مى‏باشد در آن ثابت بمانم و اگر درست نيست مرا به حق هدايت كنيد.

امام عليه السّلام فرمود: عقيده‏ات را بيان كن، گفتم: شهادت مى‏دهم خداوند يكى است و شريكى ندارد، محمد بنده و رسول او مى‏باشد، على، حسن، حسين و على بن الحسين و محمد بن على عليهم السّلام امام مى‏باشند.

بعد از آن گفت: قربانت گردم شما هم بر طريق پدرانت گام بر مى‏دارى و همان راه را ادامه مى‏دهى، امام عليه السّلام چند بار فرمود: خداوند تو را رحمت كند، و بعد

 

گفتند به خداوند سوگند اين‏ها كه گفتى دين خدا و فرشتگان و دين من مى‏باشد و خدا جز آن را قبول نمى‏كند.پ 10- حسن بن زياد گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم مى‏خواهم دين خود را بر شما عرضه بدارم اگر چه در متابعت از شما اطمينان دارم كه اعمالم درست بوده است، امام عليه السّلام فرمود: هر چه مى‏خواهى بگو.

حسن بن زياد گفت: گواهى مى‏دهم كه خدائى جز خداى واحد نيست، و محمد صلّى اللَّه عليه و اله بنده و فرستاده او مى‏باشد، و آنچه از طرف خداوند آمده است قبول دارم و به امامت على و وجوب اطاعت او معتقد هستم.

هر كس على عليه السّلام را به امامت شناخت مؤمن مى‏باشد و هر كس حق او را نشناخت گمراه است، و هر كس سخنان او را رد كند كافر مى‏باشد، و بعد امامان را نام برد تا به حضرت رسيد، امام گفت: بعد از اين چه مى‏خواهى آيا در نظر دارى تو را با اين عقائد دوست بدارم، آرى من اينك تو را دوست مى‏دارم.پ 11- عمارة گويد: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هر كس چهار چيز را انكار كند از شيعيان ما نخواهد بود، معراج، سؤال در قبر، مخلوق بودن بهشت و دوزخ و شفاعت.پ 12- فضل بن شاذان از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس به يگانگى خداوند اقرار كند، و خدا را به چيزى تشبيه نكند، و او را از هر آلودگى منزه بداند، و معتقد گردد كه هر نيرو و قوه‏اى و حركتى از طرف خداوند است، و اراده و مشيت او بر همه جا حكومت مى‏كند.

جسم و جان مردم در اختيار او مى‏باشد عالم امر و خلق در دست او هست، به قضاء و قدر خداوند اعتقاد پيدا كند، و افعال بندگان را مخلوق بداند خلقت تقديرى نه تكوينى، و گواهى دهد كه محمد رسول خدا و على و امامان بعد از او عليهم السّلام حجت‏هاى خداوند هستند.

دوستان آنها را دوست بدارد، و دشمنان آنها را دشمن بدارد، از گناهان بزرگ دورى كند، و به رجعت معتقد شود، متعتين را قبول كند، به معراج، سؤال در قبر،

 

حوض، شفاعت، خلقت بهشت و دوزخ، صراط، ميزان، قيامت، جزاء و حساب معتقد گردد او مؤمن حقيقى است و از شيعيان ما اهل بيت بحساب مى‏آيد.پ 13- عبد الرحمن بن ابى ليلى از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: شما شايستگى پيدا نمى‏كنيد مگر اينكه شناخت داشته باشيد، و شناخت پيدا نخواهيد كرد مگر اينكه صداقت داشته باشيد و صداقت را هنگامى بدست مى‏آوريد كه تسليم شويد.

اين‏ها ابواب چهارگانه‏اى هستند كه به هم بستگى دارند و در صورت فقدان يكى بقيه هم مى‏توانند كار كنند، آنها كه سه صفت از آنها را داشته باشند راه بجائى نخواهند برد، و حيران و سرگردان خواهند شد، خداوند متعال جز كارهاى شايسته را قبول نمى‏كند.

پروردگار كارهائى كه در آن وفاء به عهد و پيمان باشد مى‏پذيرد، هر كس به شرطها و عهدها وفا كند و پيمان خدا را انجام دهد از فضل و رحمت او برخوردار مى‏شود، و به وعده‏هاى او مى‏رسد و ثواب كارهاى خود را مى‏برد و پاداش مى‏گيرد.

خداوند متعال طرق هدايت را به مردم نشان داده، و راه‏هاى روشن را به آنها نمايان كرده است و به آنها فرموده چگونه در آن راه‏ها گام بنهند، و گفته: من آمرزنده هستم براى كسانى كه توبه و بازگشت نمايند و كارهاى شايسته انجام دهند و راه حق را پيدا كنند.

در جاى ديگر فرموده: من فقط از پرهيزگاران قبول مى‏كنم، هر كس از اوامر خداوند اطاعت كند و تقوى پيشه نمايد با حالت ايمان در محضر خداوند حاضر شود و با اعتقاد به محمد صلّى اللَّه عليه و اله در محشر حضور پيدا كند.

بسيار دور شدند گروهى كه درگذشتند و هدايت نشدند، آنها گمان مى‏كردند كه مؤمن هستند در حالى كه ندانستند مشرك بودند، زيرا هر كس از در خانه وارد گردد راهنمائى مى‏گردد، و هر كس از راه غير متعارف وارد گردد هلاك خواهد شد، خداوند اطاعت ولى خود را به طاعت رسول نزديك كرده، و هر كس طاعت‏

 

واليان امر را ترك كند از خدا و رسول هم اطاعت نمى‏كند.پ اينك به آن چه از طرف خداوند فرود آمده اقرار كنيد، در هنگام ورود به مساجد خود را زينت نمائيد و پاكيزه باشيد، دنبال خانه‏هائى برويد كه خداوند آنها را بلند گردانيده و نامش در آن خانه همواره ورد زبان‏ها مى‏باشد، خداوند خود خبر داده كه در آن خانه‏ها مردانى هستند كه خريد و فروش آنها را از ذكر خدا غافل نمى‏كند.

آنها نماز مى‏گذارند زكاة مى‏دهند و از روزى كه ديده‏ها و دلها در آن هراسان هستند ترس واهمه دارند، خداوند پيامبران را براى رسانيدن اوامرش برگزيد، و آنها را براى انذار مردم روانه ساخت و آنها با كمال صداقت پيام‏هاى خداوند را رسانيدند.

خداوند در قرآن مجيد فرموده: هيچ امتى نيست مگر اينكه در ميان آنها بيم دهنده بود، هر كس دنبال جهل برود سرگردان مى‏گردد، و هر كس راه هدايت پيدا كرد بينا مى‏گردد و عقل پيدا مى‏كند، خداوند مى‏فرمايد ديدگان آنها كور نمى‏باشند بلكه ديده دل آنها كور است.

كسى كه چشم ندارد از كجا راه پيدا مى‏كند، و از كجا راه پيدا مى‏نمايد كسى كه انذار نشده است اكنون از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله پيروى كنيد، و به آنچه خداوند نازل كرده است اقرار نمائيد، و از نشانه‏هاى هدايت پيروى كنيد.

آثار هدايت علامت‏هاى ايمان و تقوى مى‏باشند، و بدانيد اگر كسى به عيسى بن مريم اعتقاد پيدا نكرد ولى به ساير پيامبران اعتراف نمود، او ايمان نياورده است، راه‏ها را با علامت پيدا كنيد، و آثار را از پشت حجاب‏ها مشاهده نمائيد تا دين خود را كامل سازيد و به خداى خود ايمان بياوريد.پ 14- مفضل از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند متعال فرمودند: من ده چيز را بر بندگان خود واجب كردم كه اگر آنها را انجام دادند آنان را در ملكوت جاى مى‏دهم و بهشت را براى آنها مباح مى‏گردانم.

اول بايد مرا بشناسند، دوم رسول مرا بشناسند و به او اقرار و تصديق نمايند،

 

پ‏سوم دوستان مرا كه حجت‏هاى من بر مردم هستند بشناسند، هر كس آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كس آنها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.

آنها بين من و مردم نشانه هستند، و بايد به وسيله آنها مرا بشناسند، هر كس مقام آنها را انكار كند او را وارد آتش خود مى‏كنم، و عذاب چند برابر به او خواهم چشانيد.

چهارم شناختن كسانى كه در پرتو قدس من اقامت دارند، و آنها كسانى هستند كه عدالت مرا در روى زمين برپا مى‏دارند، پنجم شناختن كسانى كه فضل آنها را بيان مى‏كنند و آن‏ها را مورد تصديق قرار مى‏دهند.

ششم شناختن دشمن من ابليس و اعوان و انصار او، هفتم دستور مرا قبول كنند، و پيامبران مرا تصديق نمايند، هشتم اسرار من و دوستان مرا حفظ كنند، نهم بندگان برگزيده مرا احترام كنند و گفتار آنها را قبول نمايند.

اگر در مواردى با هم اختلاف كردند موضوع را به آنها برگردانند و حقيقت را از آنها بخواهند، تا واقعيت موضوع و شرح مسأله از نزد آنها بيرون شود و حقيقت موضوع روشن گردد و اختلاف‏ها برطرف شود.

دهم اينكه خود و برادر دينى او در امور دين و دنيا با هم يكى باشند و بر يك ديگر تفاخر نكنند، هر گاه اين چنين باشند آنها را در ملكوت جاى مى‏دهم و از روز قيامت و وحشت آن در امان و آسايش قرار مى‏دهم، و در نزد خودم در مقام قرب خواهند بود.پ ابو الجارود گويد: به حضرت باقر عليه السّلام عرض كردم: ديدگان من نابينا هستند، و عمرم زياد شده است، بين من و شما فاصله‏اى زياد هست، من مى‏خواهم مسائل دينى خود را ياد بگيرم و به مردم هم بگويم و در امور دين و دنياى خود از آنها استفاده بكنم.

امام عليه السّلام از گفتار من خوشحال شد و در جاى خود نشست و گفت: اى ابو الجارود چه گفتى بار ديگر بگو، ابو الجارود گويد: بار ديگر گفته‏هاى خود را تكرار كردم، فرمود: اى ابو الجارود اينك مسائل خود را كه موجب نجات شما مى‏گردد

 

ياد بگيريد.پ نخست بر وحدانيت خداوند گواهى دهيد، و بعد برسالت محمد صلّى اللَّه عليه و اله اعتقاد پيدا كنيد، نماز بگذاريد، زكاة بدهيد، روزه بگيريد، حج خانه را بجاى آوريد، دوستان ما را دوست بداريد و دشمنان ما را دشمن باشيد، در برابر اوامر تسليم گرديد، و منتظر قائم ما باشيد و با ورع و پرهيزكارى در جامعه رفتار كنيد و در عبادت بكوشيد.پ 15- ابو جارود گويد: به حضرت باقر عليه السّلام عرض كردم يا ابن رسول اللَّه مى‏دانى كه من چه اندازه شما را دوست مى‏دارم، و متوجه شما هستم، و به شما علاقه دارم امام فرمود: آرى مى‏دانم، گفتم من چشم بينا ندارم و قدرت راه رفتن را ندارم و نمى‏توانم هر وقت به زيارت شما بيايم، اينك مسأله‏اى دارم كه به آن پاسخ دهيد.

امام عليه السّلام فرمود: مسأله‏ات را بگوئيد، گفتم از عقائد دينى خود ما را تعليم كنيد تا ما هم مانند شما و اهل بيت شما در مسائل دينى معتقد باشيم، و خداوند را با آن عقائد بشناسيم، فرمود: اگر تو مقدمه را كوتاه گرفتى ولى حق سؤال را ادا كردى و به آن اهميت دادى.

به خداوند سوگند اكنون دين خود و پدرانم را كه به آن خدا را معتقد بودند و عبادت مى‏كردند براى شما باز مى‏گويم، و آنها عبارتند از شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محمد صلّى اللَّه عليه و اله و اقرار به آنچه خداوند نازل كرده، دوستى با دوستان ما و بيزارى از دشمنان ما و تسليم به امر ما، و انتظار قائم ما و عبادت و پرهيزگارى.پ 16- ابو بصير گفت خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم قربانت گردم از دينى كه خداوند بر بندگان واجب كرده و همه بايد به آن اعتقاد پيدا كنند و غير از آن دين ديگرى از آنها پذيرفته نيست، و بايد همه آن را ياد بگيرند، ما را خبر دهيد، امام فرمود: بار ديگر گفته‏هاى خود را تكرار كنيد او هم تكرار كرد.

امام عليه السّلام فرمود: شهادت بر وحدانيت خداوند، و رسالت محمد صلّى اللَّه عليه و اله، برپاداشتن نماز، اداء زكاة، حج خانه براى كسى كه استطاعت دارد، روزه ماه رمضان،

 

پ‏سپس مدتى سكوت كردند و بار ديگر فرمودند: و ولايت ما اين گفته را دو بار تكرار كردند.

 

بعد از اين امام عليه السّلام فرمود: اين‏ها هستند آن چه را كه خداوند بر بندگان واجب گردانيده و روز قيامت اگر كسى آنها را انجام داده باشد مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت، و اگر زيادتر از واجب هم انجام ندهد مورد سؤال قرار نمى‏گيرند، ولى هر كس كارهاى زيادترى انجام دهد خداوند هم زيادتر به او مى‏دهد، و رسول خدا هم سنت‏هائى را گذاشته كه بايد آنها را انجام داد.