رفع بليّات بوسيله مؤمن

پ‏1- ابو حمزه گويد: حضرت باقر عليه السّلام فرمود: خداوند بوسيله مؤمن يك قريه‏ را از هلاكت نجات مى‏دهد.پ 2- ابو حمزه گويد: امام باقر سلام اللَّه عليه فرمود: اگر در يك آبادى هفت نفر مؤمن باشند خداوند آن قريه را عذاب نمى‏كند.پ 3- گروهى روايت مى‏كنند كه امام صادق عليه السّلام در جواب سائلى كه گفت هر گاه عذاب بر گروهى نازل شود آيا به مؤمنان هم اصابت مى‏كند فرمود: عذاب بر مؤمن هم فرود مى‏آيد ولى بعد نجات پيدا مى‏كند.