غيرت و شجاعت‏

پ‏1- يقطينى گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: در خروس سفيد پنج خصلت از خصال پيامبران وجود دارد، شناختن هنگام نماز، غيرت، سخاوت، و آميزش با زنان.پ 2- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

غيرت از ايمان است و بى‏آبروئى از نفاق مى‏باشد.