كمال انسان و جوانمردى او

پ‏1- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كمال مرد در شش چيز است به دو چيز كوچك و دو چيز بزرگ و دو چيز هم به قيافه ظاهرى او ارتباط دارد، اما آن دو كوچك قلب و زبان او مى‏باشند كه اگر جنگ كند با دل مى‏جنگد و اگر سخن بگويد با زبان حرف مى‏زند، دو بزرگ هم عبارتند از عقل و همت او و آن دو كه مربوط به قيافه و ظاهر او هستند عبارتند از مال و جمال.پ 2- على عليه السّلام فرمودند: ارزش مرد به اندازه ارزش همت او مى‏باشد و صداقت او به اندازه مردانگى او هست و شجاعتش به قدر همت و عقلش به اندازه غيرت او مى‏باشد.پ 3- در يك حديث مرفوع از امام صادق عليه السّلام روايت شده: راوى گفت: ما در نزد آن حضرت از فتوت و جوانمردى سخن مى‏گفتيم، امام عليه السّلام فرمود: آيا شما گمان مى‏كنيد كه فتوت به فسق و فجور مى‏باشد.

جوانمردى طعامى است گسترده، و كرمى است براى همه و انسانى است معروف كه نيكى او به همه مى‏رسد و آزارش از همه دور مى‏باشد، اما آن فتوت و جوانمردى كه شما تصور كرده‏ايد او راه‏زنى و فسق است.

 

بعد از اين امام صادق سلام اللَّه عليه فرمود: مى‏دانيد مردانگى چيست عرض كرديم نمى‏دانيم، فرمود: مروت و مردانگى آن است كه آدمى سفره غذايش را در كنار در منزلش پهن كند.