مجازات گمراه‏كنندگان

پ‏1- امام رضا عليه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمودند: خداوند هر گناهى را مى‏آمرزد مگر اينكه كسى دينى پديد آورده باشد، يا حق كارگرى را غصب كند و يا كسى كه مرد آزادى را بفروشد.پ 2- هشام بن حكم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: مردى در گذشته دنبال مال حلال را گرفت ولى نتوانست به آن دست پيدا كند و بعد دنبال مال حرام رفت و به آن هم نرسيد، در اين هنگام شيطان رسيد و به او گفت: اى مرد تو دنيا را از طريق حلال خواستى بدست آورى به آن نرسيدى و بعد در نظر گرفتى از طريق حرام به آن برسى آن را هم نيافتى.

اكنون تو را به چيزى راهنمائى مى‏كنم اگر آن را انجام دهى مال زياد بدست مى‏آورى و پيروانت زياد خواهند شد، گفت: آن چيست بگوئيد تا مورد عمل قرار دهم شيطان گفت: بيائيد دين جديدى درست كنيد و مردم را بطرف آن دعوت نمائيد.

او هم دستور شيطان را بكار گرفت و دين جديدى را پايه افكند و مردم را

 

بطرف آن فرا خواندپ گروهى دعوت او را قبول كردند و مال زيادى بدست آورد، بعد از آن روزى با خودش فكر كرد و گفت: اين چه كارى بود كه من كردم، دينى ساختم و مردم را به آن دعوت كردم.

كار بدى كردم فكر مى‏كنم خداوند توبه مرا قبول نكند مگر اينكه من مردم را بار ديگر دعوت كنم و جريان را به آنها بگويم و از آن‏ها بخواهم دست از اين دين بردارند او مرتب به ياران خود مراجعه مى‏كرد و به آنان مى‏گفت دينى كه من شما را بسوى آن دعوت كردم باطل است و من آن را پديد آورده‏ام.

مريدان او گفتند: تو دروغ مى‏گوئى آن دين حق مى‏باشد تو در آن به شك و ترديد گرفتارشده‏اى و از آن بازگشته‏اى او بعد از اين زنجيرى بدست آورد و آن را بر گردنش آويخت و سر ديگرش بر ميخى بر زمين كوبيد و گفت: اين زنجير را از گردن بيرون نخواهم كرد تا خداوند مرا بيامرزد.

در اين هنگام خداوند به يكى از پيامبران وحى فرستاد و فرمود: به آن مرد بگو، سوگند به عزت و جلال خودم اگر مرا به اندازه‏اى بخوانى تا رگ‏هاى گردنت قطع شود تو را اجابت نخواهم كرد، تا آن‏گاه كسانى كه بر اين دين مرده‏اند از آن عقيده برگردند.پ 3- در يك حديث از امام صادق عليه السّلام عليه السّلام روايت شده كه فرمودند: هر كس مجسمه‏اى درست كند و يا سگى در خانه نگهدارد از اسلام بيرون مى‏گردد، گفته شد اگر چنين باشد گروهى از مردم هلاك خواهند شد، فرمود: آن طور نيست كه شما گفته مرا تلقى كرديد.

مقصودم از اينكه چيزى را عنوان كنند و مردم را پيرامون آن جمع نمايند، اين است كه دينى غير از دين خداوند را برگزينند و مردم را به آن فرا خوانند و مقصود از كلب هم اين است كه مرد تند و بدخو را كه با ما اهل بيت دشمن مى‏باشند به عنوان رهبر اختيار نمايند و از او ترويج كنند، البته اين چنين اشخاصى از دين اسلام خارج مى‏باشند.پ 4- ابو الربيع گويد: از امام عليه السّلام پرسيدم كدام چيز آدمى را از ايمان خارج‏

 

مى‏كند، فرمود: كسى كه مى‏داند سخنى بر خلاف حق است ولى آن را مورد عمل قرار مى‏دهد و حق را انكار مى‏كند.پ 5- حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه از آن جناب سؤال كردم كدام عمل آدمى را كافر مى‏كند، فرمودند: كسى كه بدعتى مى‏گذارد و آن را ترويج مى‏كند و هر كس با او مخالفت كرد با او به مبارزه بر مى‏خيزد.پ 6- بريد عجلى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم كدام كار آدمى را كافر مى‏كند، امام در اين هنگام چند ريگ از زمين برداشت و فرمود: كسى به اين ريگها بگويد: اين‏ها هسته خرما و يا ميوه ديگرى مى‏باشند و بعد هم بگويد: هر كس با نظريه من مخالفت مى‏كند من از وى بيزار هستم اين چنين آدمى ناصبى مى‏باشد و مشرك است و كافر شده ولى نمى‏داند كه كافر است.پ 7- امام حسن عسكرى عليه السّلام از پدرانش از امام سجاد عليهم السّلام روايت مى‏كند كه در تفسير آيه شريفه وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ فرمودند يعنى اى امت محمد براى شما در قصاص حيوة هست، اگر كسى بخواهد شخصى را بكشد و بداند كه از او قصاص مى‏كنند اين كار را نخواهد كرد.

پس قصاص در اينجا موجب مى‏شود هم مقتول و هم قاتل زنده بمانند، بنا بر اين هر گاه بدانند قصاص هست جرأت به قتل نخواهند كرد چون مى‏ترسند آن‏ها را هم بكشند، اى صاحبان عقل‏ها در اين باره فكر كنيد تا از خداوند بترسيد.

بعد از آن فرمود: اى بندگان خدا اين قصاص براى كسى است كه در دنيا كسى را كشته است و جان او را از وى گرفته، آيا شما را به بزرگتر از اين قتل آگاه نسازم و قصاصى را كه خداوند از آن مى‏گيرد به مراتب بزرگتر از آن قصاص مى‏باشد.

عرض كردند بفرمائيد يا ابن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بزرگتر از قتل آن است كه او را از امت محمد و ولايت على عليهما السّلام دور كند و راهى غير از راه خدا را به او نشان دهد و وى را به طريق دشمنان على عليه السّلام هدايت كند و به امامت آنها راهنمائى نمايد.

 

 

پ‏البته اين قتلى است كه هرگز جبران نمى‏گردد و حياتى بعد از او نمى‏باشد، آنهائى كه على عليه السّلام را از مقام خود دفع كردند و حقش را پايمال كردند و فضلش را منكر شدند، اين قتلى است كه مقتول را در جهنم مخلد مى‏سازد و پاداش اين قتل خلود در دوزخ مى‏باشد.پ 8- حسين بن خالد در يك حديث از حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند فرمودند: ملعون است كسى كه ديده بصيرت ندارد، ملعون است كسى كه بنده درهم و دينار باشد و ملعون مى‏باشد كسى كه با چهارپائى مقاربت كند.پ 9- زراره از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس جرأت معصيت پيدا كند و مرتكب كبائر شود كافر مى‏باشد و هر كس دينى غير از دين خدا را ترويج نمايد مشرك است.پ 10- ابو حمزه از امام باقر عليه السّلام در تفسير آيه شريفه لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ فرمودند: يعنى روز قيامت با كفر كامل حضور پيدا مى‏كنند و در تفسير وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فرمود: يعنى كسانى كه بوسيله آنها كافر شده‏اند نيز به گردن آنها مى‏باشند و چه گناه سنگينى را حمل مى‏كنند.