مهلت دادن به بدكاران

پ‏1- ابراهيم بن زياد از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: خداوند متعال فرشته‏اى را بزمين فرستاد و او مدتى در آن جا زندگى كرد و بار ديگر بطرف آسمان بالا رفت، از آن فرشته سؤال كردند: در زمين چه ديدى فرشته گفت: در آنجا شگفتى‏هاى زيادى را مشاهده كردم، يكى از آن عجائب بنده‏اى بوده كه در نعمتهاى شما غوطه‏ور بود، او روزى شما را ميخورد، و ادعاى خدائى هم ميكرد و من از اين جرات او در شگفت بودم‏

 

خداوند در پاسخ آن فرشته فرمودند: تو از حلم من در شگفت شدى گفت:

آرى فرمود: من او را چهار صد سال مهلت دادم و در اين مدت هرگز بيمار هم نشد، و هر چه از دنيا خواست به او رسيد، و از خوردنيها و آشاميدنيها بهره‏مند گرديدپ 2- حسين بن مصعب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: خداوند فرشته‏اى دارد كه در هر شب و روز فرياد ميزند اى بندگان خدا از معصيت كوتاه بيائيد و خداوند را نافرمانى نكنيد، اگر چهارپايان و كودكان شيرخوار و پير مردان عابد نبودند عذاب بر شما فرود مى‏آمد و همه را خورد ميساخت‏پ 3- ابن صدقه از امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر گاه خداوند مشاهده كند اهل يك آبادى به گناه آلوده شده‏اند و در معصيت زياده‏روى ميكنند اگر در آن ميان سه نفر مؤمن باشند، خداوند به اهل آن آبادى خطاب ميكند اى معصيت‏كاران اگر در ميان شما اين چند نفر مؤمن كه بمن محبت دارند و با نمازهاى خود مسجدها را آباد ميكنند نبودند شما را عذاب ميكردم، عبادت و استغفار آنان در سحرها مانع عذاب شما ميگرددپ 5- ابن نباته گويد: على عليه السّلام فرمودند: خداوند اراده ميكند مردمان روى زمين را عذاب كند، و همه كسانى را كه معصيت و گناه ميكنند هلاك سازد، ولى در آن هنگام مشاهده ميكند گروهى از پيرمردان و كودكان براى نماز و ياد گرفتن قرآن حركت ميكنند در اين جا ترحم ميكند و عذاب را به تاخير مياندازدپ 6- يونس بن ظبيان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: خداوند بخاطر نمازگزاران شيعيان ما را از شيعيانى كه نماز نميگذارند بلاها را دفع ميكند، و اگر همه نماز را ترك كنند هلاك خواهند شد و هم از كسانى كه روزه نميگيرند بوسيله آنهائى كه روزه ميگيرند گرفتاريها را دور ميسازد، و اگر همه روزه نگيرند نابود مى‏گردند همچنين است كسانى كه حج بجاى مياورند و يا زكاة ميدهند خداوند به خاطر گروهى كه اين اعمال را به جاى مياورند از آنها كه اين كارها را ترك ميكنند

 

 

عذاب را دور ميكند و اين است معنى آيه شريفه وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ و اين آيه در باره شما فرود آمده است‏پ 7- عمر بن يزيد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمودند: اگر در يك آبادى هفت نفر مؤمن باشند خداوند آنها را عذاب نميكندپ 8- على عليه السّلام فرمودند: اى فرزند آدم هر گاه مشاهده ميكنى كه نعمتهاى خداوند بطرف تو مى‏آيد و تو هم او را معصيت ميكنى از او بترس‏پ على عليه السّلام فرمود: بترسيد، به خداوند سوگند خداوند به اندازه‏اى كارهاى شما را پوشانيده كه گويا آن را آمرزيده است‏پ على عليه السّلام فرمودند: چه افرادى كه به آنها مهلت داده‏اند و به آنان نيكى هم ميكنند، و چه بسا افراد مغرورى كه كارهاى آنها را پوشيده ميدارند و چه بسا آنهائى كه تحت نظر هستند و حتى از آنها تعريف و تمجيد هم ميكنند، ولى روزى بيايد كه خداوند گريبان آنها را بگيرد و سزاى اعمالشان را بدهدپ على عليه السّلام فرمودند: اى مردم خداوند از نعمتهائى كه به شما عنايت كرده است واهمه داشته باشيد، زيرا ممكن است خداوند براى امتحان و آزمون شما اين نعمتها را عطا كرده باشد، پس از نعمت بترسيد همان گونه كه از فقر واهمه داريد اگر كسى اوضاع زندگيش بهتر شد و مال و نعمت بدست آورد، احتمال نداد كه ممكن است براى آزمايش باشد از عواقب هولناك آن خود را در امن دانسته است و هر كس هم دنيا برايش تنگ شد و آن را هم براى خود امتحان تلقى نكرد، او هم آرزوهاى خود را ضايع ساخته است‏