نااميدى از رحمت خداوند

پ‏1- امام صادق عليه السّلام فرمودند: يكى از حكيمان مى‏گفت: نااميدى از رحمت خداوند از زمهرير هم سردتر و ناراحت‏كننده‏تر مى‏باشد.پ 2- ابو ذر غفارى گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: يكى از روزها مردى گفت‏

 

 

پ‏به خداوند سوگند خداوند فلان شخص را نخواهد آمرزيد، پروردگار فرمود چه كسى مى‏تواند حكم كند كه فلان شخص را نخواهم آمرزيد، من او را آمرزيدم و عمل آن شخصى كه قاطعانه مى‏گفت خداوند او را نمى‏آمرزد بى‏اثر كردم و نابودش ساختم.پ 3- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند نااميدكنندگان را روز قيامت محشور مى‏كند در حالى كه سياهى چهره آنها بر سفيدى غلبه دارد، مردم هنگامى كه آنها را مشاهده مى‏كنند مى‏گويند اينها مردم را از رحمت خداوند دور مى‏كردند.