نهى از ستايش

پ‏1- در منهيات حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمده: در چهره ستايشگران خاك بپاشيدپ 2- در تفسير آيه شريفه لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ آمده اگر كسى آمد و در باره تو سخنانى گفت كه در تو وجود نداشت از او قبول نكن و وى را تكذيب نما زيرا او با آن سخنان ناروا بر تو ظلم كرده است‏پ 3- امام صادق عليه السّلام فرمودند بنده‏اى در نزد خداوند به پاكى نميرسد مگر اينكه مدح و ذم مردم در نظر او يكسان باشد، زيرا كسى كه در نظر خداوند ممدوح ميباشد با مذمت مردم مذموم نميگردد كسى كه در نزد خداوند مذموم ميباشد با مدح و ستايش مردم ممدوح نخواهد شد پس بنا بر اين با مدح كسى خوشحال نباش كه مدح او تو را نزد خداوند مقرب نميكند، و مقدرات و سرنوشت تو را تغيير نميدهد از مذمت كسى هم محزون مباش زيرا با مذمت اشخاص چيزى از تو كاسته نميگردد و از مقامت كم نميگردد، و شهادت خداوند براى تو كفايت ميكند، كسى كه توانائى ندارد مذمت را از خود دور كند و يا مدح را بطرف خود بكشاند چگونه از مدح مردم خوشش مى‏آيد و يا از مذمت آنان ناراحت ميگردد بايد به مدح و يا ذم مردم كارى نداشته باشى و بايد كارى كنى كه رضايت خدا و مدح او شامل حال تو گردد، مردم همه از آب پستى خلق شده‏اند، و فقط كسانى ميتوانند سعادت پيدا كنند كه در كارهاى نيك شتاب داشته باشند خداوند متعال ميفرمايد: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ و نيز فرموده: وَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً مردم توانائى ندارند نفع و ضرر را از خود دور كنند و يا مرگ و زندگى را در اختيار بگيرند، و يا در قيامت براى خود كارى انجام دهند

 

 

پ‏4- ابو الحسن سوم عليه السّلام به مردى كه از آن حضرت بسيار مدح ميكرد فرمودند: به خودت توجه كن، كثرت تملق مرا در معرض بدگمانى قرار ميدهد، هر گاه مشاهده كردى برادرت مورد اعتماد ميباشد از تملق دست بردار و حسن نيت داشته باشى‏پ 5- گروهى امير المؤمنين عليه السّلام را مدح كردند، آن حضرت فرمودند: بار خدايا تو ميدانى من چگونه ميباشم و خودم نيز از آنها بهتر خود را ميشناسم، بار خدايا مرا بهتر از آن چه گمان ميكنند قرار بده و بر ما به بخش آنچه را كه آنها نميدانندپ على عليه السّلام فرمودند: ستايش خارج از اندازه تملق ميباشد، و بى‏اعتنائى هم از اشخاصى كه مستحق ستايش هستند از كودنى و حسادت ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: چه بسا اشخاصى كه در اثر تعريف ديگران گمراه ميگردند و خود را بالاتر از همه ميدانند