نيكى پس از گناه‏

پ‏1- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: چه اندازه نيكو است كارهاى نيك بعد از كارهاى زشت، و چه اندازه زشت است كارهاى بد پس از كارهاى نيك.پ 2- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السّلام فرمودند: اى على هيچ خانه‏اى نيست كه در آن خوشحالى پيدا شود، و مگر اينكه دنباله‏اش غم و اندوه خواهد بود، و همه اندوه‏ها برطرف مى‏شوند مگر اندوه اهل جهنم، هر گاه كار بدى از تو سر زد فورا كار نيكى انجام بده تا آن را محو كند و كار نيك آدمى را از بديها حفظ مى‏كند.پ 3- ابو ذر گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر جا هستى از خداوند بترس و با مردم با حسن خلق رفتار كن، و هر گاه كار بدى از تو پيدا شد بلافاصله كار خوبى انجام بده تا آن را برطرف سازد و اثر آن را محو كند.پ 4- جعفر و ابراهيم از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كنند كه فرمود: هنگامى كه روز قيامت بر پا شود خداوند مؤمنان را در مقابل خود قرار مى‏دهد و عمل آنها را به آنان اطلاع مى‏دهد، در اين هنگام مؤمن به صحيفه خود مى‏نگرد و چون متوجه گناهانش مى‏گردد رنگ چهره‏اش تغيير مى‏كند و اندامش مى‏لرزد.

بعد از اين كارهاى نيك او بر وى عرضه مى‏شود در اينجا خوشحال مى‏شود، در اينجا خداوند دستور مى‏دهد گناهان او را تبديل به حسنات نمايند و به مردم نشان دهند، فرشتگان هم دستورات خداوند را انجام مى‏دهند، مردم مى‏گويند مگر اينها يك گناه هم ندارند، و اين است معنى آيه شريفه يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ.

 

پ‏5- مردى از حضرت باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: من چيزى را نديدم كه زود نتيجه دهد و آدمى از آن برخوردار گردد جز كار نيكى كه انسان بعد از گناه انجام مى‏دهد و اين عمل به سرعت نتيجه مى‏دهد و آدمى از آن بهره‏مند مى‏گردد.پ 6- ابن ظبيان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس عملى در نهان انجام دهد بايد در آن دقت كند اگر خوب است آن را ادامه دهد و اگر بد است از آن اجتناب نمايد، خداوند با لطف و عنايت خود بر پاداش آن مى‏افزايد، هر كس در نهان كار بدى كرده بايد در نهان كار خوبى بكند و اگر در آشكارا كار زشتى مرتكب شده بايد در آشكارا هم كار خوبى انجام دهد.پ 7- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: حضرت سجاد عليه السّلام فرمودند واى بر كسى كه يكى‏هاى او بر ده تايش غلبه كند گويد: عرض كردم مقصود شما از اين سخن چه هست امام عليه السّلام فرمود: مگر نشنيده‏اى خداوند مى‏فرمايد هر كس يك كار نيك بكند خداوند ده برابر به او مى‏دهد ولى هر كس يك گناه انجام دهد فقط به يك مجازات مى‏بيند.

بنا بر اين هر كس يك حسنه داشته باشد و يك كار خوب بكند ده پاداش در نامه عمل او مى‏نويسند ولى يك گناه فقط يك مجازات خواهد داشت، پس ما به خداوند پناه مى‏بريم از كسى كه در يك روز ده گناه مرتكب مى‏شود، ولى يك كار خوب نمى‏كند تا بر حسنات او غلبه داشته باشد.پ 8- حسن بن فضال از امام رضا عليه السّلام روايت مى‏كند كه در تفسير آيه «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» فرمود: يعنى اگر كار خوب بكنيد سود آن به شما خواهد رسيد و اگر بد كرديد خدائى هست كه آن را بيامرزد.پ 9- ابو النعمان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: اى ابو نعمان مردم تو را فريب ندهند، زيان‏ها به تو مى‏رسد نه به آنها، روزهايت را به كارهاى بيهوده تلف نكن و سخنان بى‏فايده نگو و بدان كسانى هستند كه اعمال تو را ثبت مى‏كنند و هر چه بر زبان جارى مى‏كنى مى‏نويسند.

 

 

 

پ‏كارهاى نيك انجام بده زيرا من مشاهده نكرده‏ام هيچ كارى مانند كار نيك زودتر نتيجه دهد، هر گاه كسى عمل نيكى انجام دهد گناهان سابقش آمرزيده مى‏گردد خداوند متعال در قرآن مجيد مى‏فرمايد: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى‏ لِلذَّاكِرِينَ.