وفا به عهد خداوند

پ‏1- ثمالى از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس چهار چيز در آن باشد اسلام او كامل مى‏گردد، و به ايمانش كمك مى‏شود و گناهانش آمرزيده مى‏گردد، و در حالى كه خداوند از وى راضى هست در محضرش حضور پيدا مى‏كند و اگر گناهان بى‏شمارى هم داشته باشد خداوند آنها را مى‏آمرزد.

 

آن صفت‏ها عبارتند از وفاء به عهد خداوند و انجام تكاليف مذهبى، راستگوئى و صداقت در ارتباط با مردم، دورى كردن از هر كار زشتى كه خدا و مردم از آن تنفر دارند، و حسن خلق با خانواده و مردم.