پاداش نيت خير

پ‏1- سكونى از حضرت صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس نيت خيرى داشته باشد و براى خداوند بخواهد كارى انجام دهد او از دنيا بيرون نمى‏رود مگر اينكه به آن كار موفق مى‏گردد.پ 2- اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر مؤمنى كه تصميم بگيرد

 

كار نيكى انجام دهد و بعد از آن مانعى برايش حاصل شود و جلو كار او را بگيرد، خداوند پاداش نيت او را تا جهان باقى است مى‏دهد.پ 3- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مؤمن فقير مى‏گويد بار خدايا مرا توفيق بده تا فلان كار نيك را انجام دهم، و هنگامى كه خداوند نيت خير او را دريافت پاداش انجام آن كار را به او مى‏دهد و خداوند اهل بخشش و كرامت مى‏باشد.پ 4- حكم بن عيينه گويد: هنگامى كه امير المؤمنين عليه السّلام در نهروان با خوارج جنگ مى‏كرد مردى برخاست و گفت: خوشا به حال ما كه در محضر شما با اين گروه جنگ كرديم على عليه السّلام فرمود: سوگند به خدائى كه دانه را شكافت و مخلوقات را آفريد گروهى در اين جنگ با ما شركت كردند كه هنوز خداوند آباء و اجداد آنها را خلق نكرده است.

 

آن مرد عرض كرد: چگونه آنها در اين جنگ شركت دارند در حالى كه هنوز خلق نشده‏اند امام عليه السّلام فرمود: آرى گروهى در آخر الزمان مى‏آيند كه آنها با ما شريك مى‏باشند آنها تسليم ما هستند و از كار ما رضايت دارند و از آن جهت با ما سهيم مى‏باشند و اين امرى است مسلّم و حقى كه انكار ناپذير است.پ 5- امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمودند: مردم در خوشحالى و غضب با هم اجتماع مى‏كنند، هر كس از كار نيك اظهار رضايت كرد در آن داخل مى‏گردد، و هر كس از آن بدش آمد بيرون مى‏شود.پ 6- سليمان بن خالد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر اهل آسمانها و زمين دوست نمى‏داشتند كه با رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله هم‏نشين باشند همه هلاك مى‏شدند و استحقاق جهنم را پيدا مى‏كردند.