پاكى دل و حسن عاقبت

پ‏1- غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس در بقيه عمرش راه نيكى و صلاح در پيش گيرد بر گناهان گذشته‏اش مؤاخذه نمى‏شود، ولى هر كس از گناه دست نكشد و در پسين عمرش هم معصيت كند، به گناهان گذشته و آينده خود مؤاخذه خواهد شد.پ 2- امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بهترين كارها آن است كه پايان آن به خير انجامد.پ 3- وهب قرشى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: سعادت حقيقى آن است كه پايان كار انسان به سعادت ختم شود، و حقيقت شقاوت هم اين است كه پايان زندگى به شقاوت ختم گردد.پ 4- ابن علوان از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس در ظاهر خود را نيك جلوه دهد و خويشتن را خداشناس نشان دهد ولى در باطن كارى كند كه خداوند راضى نيست، او خدا را بر خود خشمگين ساخته است.پ 5- ابو فروه انصارى كه يكى از عابدان و زاهدان بود گفت: عيسى بن مريم به‏

 

حواريون فرمود:پ من حقيقتى را به شما بگويم مردم مى‏گويند بنا به پايه‏اش ارتباط دارد، ولى من اين چنين نمى‏گويم، گفتند يا روح اللَّه پس شما چه مى‏گوئيد.

عيسى عليه السّلام فرمود: من از روى حقيقت و واقعيت به شما مى‏گويم، آخرين سنگى كه بناء مى‏گذارد آن اساس و پايه هست ابو فروه گفت: مقصود آن است كه انسان بايد به عاقبت كارهاى خود توجه كند.پ 6- نوف بكالى گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: اى نوف بترس از اينكه تظاهر به ايمان بكنى ولى خدا را معصيت نمائى، در اين صورت روز قيامت رسوا مى‏گردى.پ 7- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: فقهاء و حكماء هنگامى كه با هم مكاتبه مى‏كردند از سه چيز سخن مى‏گفتند و آنها عبارت بودند از اينكه هر كس براى آخرت كوشش كند خداوند دنياى او را هم اصلاح مى‏كند.

هر كس باطن خود را پاك نگهدارد خداوند متعال ظاهر او را اصلاح مى‏گرداند، و هر كس بين خود و خدا را درست كند و رابطه‏اش را خوب نگهدارد، پروردگار روابط او را با مردم اصلاح خواهد كرد.پ 8- ابن ابى يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرش عليهما السّلام روايت كردند كه فرمود: هر كس ظاهرش بر باطنش رجحان داشته باشد ميزانش سبك خواهد شد.پ 9- ابو قلابه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس براى خداوند چيزى را مخفى بدارد خداوند هم آشكارا او را خوشحال مى‏كند، و هر كس در نهان خدا را به خشم آورد، خداوند هم آشكارا او را رسوا مى‏كند.پ 10- حارث همدانى از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى على هر بنده‏اى كه باطن خود را اصلاح كند خداوند ظاهر او را اصلاح مى‏كند، و هر كس باطن خود را خراب كند خداوند هم ظاهر او را خراب مى‏سازد.

اى على بنده‏اى نيست مگر اينكه در ميان اهل آسمان و زمين شهرتى دارد، هر گاه كسى در ميان مردم آسمان به خوبى معروف شد در ميان مردم زمين هم به‏

 

خوبى معروف مى‏گردد، ولى هر گاه در آسمان‏ها به عنوان بد عمل شناخته شد در ميان مردمان زمين هم به همين عنوان شناخته مى‏شود.پ 11- على عليه السّلام فرمود: خوشا بحال كسى كه در نزد خود ناچيز باشد و خود را حقير بداند، و از راه حلال كسب كند و باطنش را اصلاح سازد.پ 12- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس بين خود و خدا را اصلاح كند خداوند هم بين او و مردم را اصلاح مى‏كند.پ 13- امام حسن عسكرى عليه السّلام در تفسير آيه شريفه «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ» فرمود: يعنى كسانى كه در نظر دارند به لقاء پروردگار برسند، و لقاء خداوند بزرگترين كرامت براى بندگان مى‏باشد، و هر كس موفق به اين سعادت شد فيض بزرگى نصيب او مى‏شود و كرامت پيدا مى‏كند.

اما چرا يَظُنُّونَ فرمود: براى اينكه آنها نمى‏دانند عاقبت كار آنها چه خواهد شد، و عاقبت كار بر همه مخفى مى‏باشد، و آنها همه به كرامت و نعمت‏هاى بهشتى بر مى‏گردند، براى ايمان و خشوعى كه دارند، آنها از روى يقين اين سخن را نمى‏گويند چون نمى‏دانند وضع آنها چه خواهد شد و چه تغييراتى در آنها پديد مى‏آيد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: مؤمن همواره از پايان كار خود خائف است و يقين ندارد كه به رضوان خداوند مى‏رسد يا نه، تا آنگاه كه مرگش فرا رسد و فرشته مرگ را در نظرش بنگرد و همه چيز برايش روشن گردد.پ 14- محمد بن ياسين گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: بنده‏اى از اظهار كار نيك و پوشاندن كار بد سودى نخواهد برد، زيرا هنگامى كه به باطن خود مراجعه مى‏كند مى‏داند كه كارش حقيقت ندارد، و خداوند هم مى‏فرمايد: بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

، انسان حال خود را مى‏داند و هر گاه باطن درست شد ظاهر هم درست مى‏گردد.پ 15- ابو خالد از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس در ظاهر خود را طورى ظاهر كند و به مردم بفهماند كه خدا او را دوست مى‏دارد ولى در باطن با اعمال خود با خداوند مخالفت كند روز قيامت با خشم پروردگار برخورد

 

مى‏كند.پ 16- عبد العظيم حسنى از امام جواد عليه السّلام و او هم از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: بيمارى پاداشى ندارد ولى گناهان بنده را فرو مى‏ريزد، اما پاداش در گفتار و به اعمال جوارح مى‏باشد، خداوند با لطف و عنايت خود بندگان با حسن نيت را وارد بهشت مى‏كند.پ 17- على عليه السّلام فرمود: هر كس بين خود و خدا را اصلاح كند، خداوند بين او و مردم را اصلاح مى‏كند، و هر كس آخرت خود را اصلاح نمايد پروردگار دنياى او را اصلاح مى‏نمايد، هر كس از باطنش واعظى داشته باشد خداوند هم نگهبانى براى او مى‏گذارد و او را از هر گزندى حفظ مى‏سازد.پ على عليه السّلام فرمود: هر كس عاقبتى دارد كه به آن خواهد رسيد، خواه آن عاقبت تلخ باشد و يا شيرين.پ فرمود: هر كس باطن خود را پاك سازد خداوند ظاهر او را اصلاح مى‏كند، و هر كس براى دينش كار كند خداوند امور دنياى او را درست مى‏سازد، و هر كس بين خود و خدا را نيكو گرداند، پروردگار هم بين او و مردم را درست مى‏كند، و ناراحتى‏هاى او را برطرف مى‏سازد و او را كفايت مى‏نمايد.پ على عليه السّلام فرمود: بدانيد هر ظاهرى باطنى دارد، هر كس ظاهرش پاك بود باطنش هم پاك خواهد بود، و هر كس ظاهرش زشت و ناپاك شد باطنش همچون ظاهرش پليد و زشت مى‏باشد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند بنده‏اى را دوست مى‏دارد ولى عملش را مبغوض مى‏دارد، و گاهى عمل را دوست دارد ولى عاملش را دوست نمى‏دارد، بدانيد هر عملى ريشه و نموى دارد و گياه هم احتياج به آب پيدا مى‏كند، و آب‏ها هم مانند يك ديگر نيستند، هر درختى كه آب آن شيرين باشد ميوه او گوارا مى‏گردد، و هر گاه آب ناپاك بود ميوه هم خوب نمى‏شود.پ 18- محمد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: چرا بعضى از شما ظاهر سازى مى‏كنند كارهاى نيك را جلوه مى‏دهند و كارهاى زشت را

 

مخفى مى‏دارند، آيا او توجه ندارد هنگامى كه به باطن خود رجوع كند حقيقت را در ميابد خداوند فرموده: انسان به نفس خود آگاه مى‏باشد، هر گاه باطن پاك شد آشكار هم پاك مى‏گردد.پ عمر بن يزيد گويد: امام صادق عليه السّلام هنگامى كه اين آيه را تلاوت كردند فرمودند: انسان چرا از مردم عذر مى‏خواهد، در حالى كه خداوند از دل او آگاه مى‏باشد،پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله مى‏فرمود: هر كس رازى مخفى بدارد خداوند او را مى‏پوشاند، اگر خير باشد خير خواهد ديد و اگر شر باشد شر خواهد ديد.پ 19- امام صادق عليه السّلام فرمود: اى مفضل خداوند بندگانى دارد كه از روى اخلاص و باطن پاك با او معامله كرده‏اند، خدا هم با آنها به نيكى رفتار كرده است، آنها روز قيامت با نامه‏هاى خالى از گناه وارد محشر مى‏گردند.

آن جماعت هنگامى كه وارد محشر مى‏شوند و در پيشگاه عدل خداوند حاضر مى‏گردند همه كارهاى نهانى آنها را نشان مى‏دهند، مفضل گويد: عرض كردم اى سرور من چرا اينها اين مقام را پيدا كرده‏اند، فرمود: خداوند به خاطر مقام آنها مانع گرديد تا فرشتگان حافظ از كار آنها مطلع گردند.پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كارى نكنيد كه بعد از آن معذرت بخواهيد، و بدانيد كسى از كار نيك عذرخواهى نمى‏كند، و مواظب باشيد در نهان كارى انجام ندهيد كه اگر آشكار شد از آن خجالت بكشيد، و كارى نكنيد كه اگر بر همگان معلوم شد آن را انكار كنيد.پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بالاترين منازل ايمان يك پله دارد، و هر كس آنجا برسد رستگار مى‏گردد، و آن اين است كه باطن خود را پاك كند و باكى نداشته باشد اعمالش ظاهر گردد، و حق را هميشه بگويد و از مخفى كردن آن نترسد.پ 20- روايت شده مردى از بنى اسرائيل گفت: به خداوند سوگند خداوند را چنان عبادت كنم كه همه جا از آن سخن گويند و نام من همواره در زبان‏ها باشد، او قبل از همه وارد مسجد و بعد از همه خارج مى‏شد، مردم او را هميشه در حال نماز مى‏ديدند، و جز عبادت زياد هميشه روزه هم داشت و هرگز افطار نمى‏كرد، و

 

دائما مشغول ذكر بود.پ آن مرد مدتى به اين عمل مشغول بود، مردمانى كه از كنار آن مى‏گذشتند مى‏گفتند خداوند با اين مرد متظاهر و رياكار چه خواهد كرد و سرانجام او به كجا خواهد كشيد، او در اين هنگام متوجه خود شد و گفت: مثل اينكه من كار بيهوده انجام مى‏دهم.

 

او تصميم گرفت بعد از آن همه كارهاى خود را براى خدا انجام دهد، و همچنين مشغول كارهاى روزمره خود شد و چيزى هم بر آنها نيفزود فقط نيتش تغيير كرد و قصد خير نمود، همين مرد بعد از اين هر گاه از كنار مردم عبور مى‏كرد مى‏گفتند خداوند او را رحمت كند.