پايين‏ترين درجه ايمان‏

پ‏1- جعفر كناسى گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم پائين ترين رتبه مؤمن چيست، و با اظهار چه كلماتى مى‏تواند پائين‏ترين رتبه ايمان را پيدا كند، فرمود: به وحدانيت خداوند و رسالت محمد صلّى اللَّه عليه و اله ايمان بياورد، و اطاعت نمايد و امام زمانش را بشناسد، هر گاه چنان باشد مؤمن خواهد بود.پ 2- ابو الربيع گويد: از امام عليه السّلام پرسيدم چه كلماتى مرد را از ايمان خارج مى‏گرداند فرمود: هر گاه نظريه‏اى داد و آن نظريه بر خلافت حق بود اگر او در اجراى آن كوشش كند از ايمان بيرون مى‏شود.پ 3- سليم بن قيس گويد: مردى خدمت امير المؤمنين عليه السّلام آمد و عرض كرد يا امير المؤمنين پائين‏ترين چيزى كه آدمى را در صف مؤمنان قرار مى‏دهد، و يا در صف كافران بحساب مى‏آورد، و يا با گمراهان در يك رديف قرار مى‏دهد چيست.

على عليه السّلام فرمود: حالا كه سؤال كردى پاسخ آن را بشنو، پائين‏ترين چيزى كه انسان را مؤمن مى‏كند آن است كه به وحدانيت و ربوبيت خداوند اقرار كند، و پيامبر را بشناسد و او را با نبوت و بلاغت شناسائى كند و حجت خدا را در زمين بشناسد و از او اطاعت نمايد.

 

پ‏گفت: يا امير المؤمنين اگر غير از اين‏ها كه براى من تعريف كردى چيز ديگرى نداند، فرمود: آرى هر گاه او را بكارى امر كردند اطاعت كند، و از هر چيزى نهى نمودند دست باز دارد، و پائين‏ترين چيزى كه آدمى را به كفر نزديك مى‏كند آن است كه به چيزى معتقد باشد و پندارد كه خدا آن را امر نموده و يا از آن نهى كرده است.

بعد همان پندار خود را علم قرار مى‏دهد و او را ملاك حق و باطل مى‏داند و خيال مى‏كند كه او كارها را به دستور خداوند انجام مى‏دهد، و اما پائين‏ترين چيزى كه آدمى را گمراه مى‏كند اين است كه او حجت خدا را در روى زمين نشناسد و به امناى او معرفت نداشته باشد، حجتى كه خداوند طاعت او را واجب كرده و ولايت او را فريضه دانسته است، گفت: يا امير المؤمنين آنها را نام ببريد.

فرمود: آن‏ها كسانى مى‏باشند كه خداوند آنان را به خود و پيامبرش نزديك كرده است و فرموده: از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد گفت آنها را برايم روشن بفرمائيد فرمود: آنها كسانى هستند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله در آخرين خطبه خود آنها را معرفى كردند و بعد هم جهان را وداع گفتند:

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: من دو چيز را در ميان شما گذاشتم شما اگر به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، و آن عبارت است از كتاب خدا و اهل بيت من، خداوند با من عهد كرده كه آن دو از هم جدا نمى‏گردند تا در كنار حوض بر من وارد شوند.

 

در اين هنگام رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله دو انگشت خود را به هم چسبانيدند و فرمودند اين چنين خواهند بود، اكنون به آن دو چنگ بزنيد تا گمراه نشويد، و آنان را بر ديگران مقدم نداريد كه هلاك مى‏گرديد و از آنها دورى نكنيد كه از هم پراكنده مى‏شويد و به آنها چيزى ياد ندهيد كه آنها از شما داناتر هستند.