گفتار نيك‏

پ‏1- ثمالى از امام سجاد عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: گفتار نيك مال را زياد مى‏كند و روزى را فراوان مى‏سازد و مرگ را تاخير مى‏اندازد و آدمى را در ميان خانواده محبوب مى‏گرداند و سرانجام صاحبش را وارد بهشت مى‏كند.پ 2- على عليه السّلام به نوف فرمودند: گفتار نيك بر زبان جارى كن تا مردم از تو به نيكى ياد كنند.پ 3- سليمان بن مهران گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام رفتم و گروهى از شيعيان در نزد آن حضرت بودند، از آن جناب شنيدم مى‏فرمود: اى گروه شيعه موجب آبرو و زينت ما باشيد و با اخلاق نكوهيده براى ما عار و ننگ ببار نياوريد، با مردم به نيكى سخن بگوئيد و زبان خود را حفظ كنيد و از گفتار زشت و پر حرفى دست باز داريد.پ 4- امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: هر كس در سخن گفتن مراعات نكند هذيان خواهد گفت.پ 5- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: نيكو سخن بگوئيد تا به آن شناخته شويد، و كار نيك انجام دهيد تا نيكوكار معرفى گرديد.پ 6- ابراهيم بن خطاب در يك حديث از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر گاه از شما گفته‏اى ظاهر گرديد و سخنى از زبان شما بيرون شد كه براى شما زيان دارد، سخنى ديگر بر زبان آوريد كه آن را جبران كند و از ياد شنونده ببرد.پ 7- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: سه چيز از درهاى خير مى‏باشد، سخاوت، گفتار خوب، و صبر در برابر مصيبت‏ها.پ 8- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

سوگند به خدائى كه جانم در دست او مى‏باشد انفاقى محبوب‏تر از گفتار نيك نيست.پ 9- ابو الحسن اصفهانى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود:

سخن نيك بگوئيد تا به آن شناخته شويد، و كار نيك بكنيد تا از اهل آن گرديد.پ 10- ابن اسباط در يك حديث مرفوع روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند رحمت كند كسى را كه سخن نيك بگويد و سود برد، و يا سكوت كند تا سالم بماند.پ 11- امام حسن عسكرى عليه السّلام فرمود: دل نادان در دهان او مى‏باشد، و دهان حكيم در قلب او قرار دارد.پ 12- محمد بن سليمان گويد: امام عليه السّلام فرمود: مردى از لگام مركب رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله گرفت و گفت: يا رسول اللَّه كدام يك از اعمال بهتر مى‏باشد، فرمودند:

خورانيدن طعام و گفتار نيك.پ 13- امام صادق عليه السّلام از پدرش سلام اللَّه عليه روايت مى‏كند كه آن حضرت در تفسير آيه شريفه «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً فرمود: اين آيه در باره اهل ذمه فرمود آمد، و بعد اين آيه آن را نسخ كرد «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ».

اى مؤمنان جنگ كنيد با كسانى كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى‏آورند، و از آنچه خدا و رسولش حرام كرده‏اند اجتناب نمى‏كنند، و به دين حق متدين نمى‏شوند آنها اهل كتاب هستند، آنان بايد جزيه بدهند و تسليم حق شوند و گردن فرازى نكنند.پ 14- ابو على گويد: خدمت حضرت صادق عليه السّلام بوديم، مردى به آن حضرت عرض كرد قربانت كردم: مقصود از آيه شريفه كه مى‏فرمايد قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً براى همه مردم مى‏باشد، امام عليه السّلام خنديدند و فرمودند خير مقصود محمد و اهل بيت او عليهم السّلام هستند.

 

 

پ‏15- بريد گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مرد سائلى را غذا مى‏دهم و نمى‏دانم او مسلمان است يا خير، فرمود: آرى او را طعام بدهيد مادامى كه نمى‏دانيد او دوست و يا دشمن است، خداوند مى‏فرمايد: با مردم به نيكى رفتار كنيد.پ 16- عبد اللَّه بن سنان گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: از خداوند بترسيد و مردم را بر گردن خود سوار نكنيد، خداوند در قرآن مى‏فرمايد وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً.