بخش اول ائمه در قريش هستند و چرا امام را امام گفته‏اند

پ‏عيون اخبار الرضا: باسناد تميمى از حضرت رضا از آباء گرام خود نقل ميكند كه فرمود: پيامبر اكرم ائمه از قريش هستند.پ معانى الاخبار: امام را امام ناميده‏اند چون پيشواى مردم است و از جانب خدا تعيين شده و اطاعت او بر مردم واجب است.پ عياشى: از هشام بن حكم نقل ميكند از حضرت صادق عليه السّلام در باره آيه إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً من ترا امام بر مردم قرار ميدهم فرمود: اگر خداوند بهتر از اين اسمى را ميدانست ما را به آن نام مى‏ناميد (يعنى نام امام).